Ако сте забравили паролата на вашия iPod touch или вашият iPod touch е дезактивиран

Ако сте забравили паролата на вашия iPod touch или ако съобщението гласи, че вашият iPod touch е дезактивиран, научете какво да правите.

Ако въведете грешна парола твърде много пъти, ще видите съобщение, че вашият iPod touch е дезактивиран. Ако не можете да си спомните своята парола, трябва да изтриете вашия iPod touch, което изтрива вашите данни и настройки, включително паролата.

Ако сте архивирали своя iPod touch можете да възстановите данните и настройките си, след като възстановите вашето устройство. Ако никога не сте архивирали вашия iPod touch, преди да забравите парола си, няма да можете да запазите данните на вашето устройство. Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете своята парола.

Имате нужда от компютър, за да изпълните тези стъпки. Ако нямате компютър, вземете назаем от приятел или отидете до магазин за продажби на дребно на Apple или оторизиран сервиз на Apple.

Премахване на паролата на iPod touch (7-о поколение)

  1. Уверете се, че вашият iPod touch не е свързан с компютъра ви. 
  2. Натиснете и задръжте бутона най-горе, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите своя iPod touch. Свържете iPod touch към компютъра, като задържите бутона за намаляване на силата на звука. Продължете да държите бутона за намаляване на силата на звука, докато не видите екрана за режим на възстановяване.
  3. Ако сте архивирали iPod touch, след като премахнете паролата, възстановете данните и настройките си.

Премахване на паролата на iPod touch (6-о поколение или по-стар модел)

  1. Уверете се, че вашият iPod touch не е свързан с компютъра ви. 
  2. Натиснете и задръжте бутона най-горе, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите своя iPod touch. Свържете iPod touch към компютъра, като задържите бутона Home (Начало). Продължете да държите бутона Home (Начало), докато не видите екрана за режим на възстановяване.
  3. Ако сте архивирали iPod touch, след като премахнете паролата, възстановете данните и настройките си.

Възстановяване на iPod touch

  1. Намерете iPod touch на компютъра. Когато видите опцията за Restore or Update (Възстановяване или актуализиране), изберете Restore (Възстановяване). Finder или iTunes ще изтегли софтуер за вашия iPod touch. Ако отнеме повече от 15 минути, вашият iPod touch ще излезе от режим на възстановяване и ще трябва да изберете модела на своя iPod touch по-горе и да повторите стъпките, за да премахнете паролата си.

  2. Изчакайте процесът да завърши. След това настройте и използвайте своя iPod touch.

Все още имате нужда от помощ?

Ако не можете да актуализирате или възстановите вашия iPod touch чрез режим на възстановяване или не можете да използвате режим на възстановяване поради счупени или заседнали бутони, се свържете с поддръжката на Apple. След това изпълнете стъпките за настройване на услугата за iPod touch.

Дата на публикуване: