Ако сте забравили своя код за достъп за iPod touch

Забравили сте кода за достъп на вашия iPod touch? Научете как да поставите вашия iPod touch в режим на възстановяване, за да можете да го изтриете и да го настроите отново.

iPod touch, показващ съобщение, че iPod е дезактивиран

Ако въведете грешен код за достъп на заключения екран на iPod touch твърде много пъти, ще получите предупреждение, че вашият iPod touch е дезактивиран. (Научете какво да направите ако видите на вашият iPod touch „[Устройството] недостъпено“ или „Блокиране на сигурността“.)

Ако не можете да си спомните кода за достъп, когато опитате отново, трябва да използвате компютър, за да поставите вашия iPod touch в режим на възстановяване. Този процес изтрива данните и настройките ви, включително кода за достъп, като ви дава достъп да настроите iPod touch отново.

След като изтриете вашия iPod touch, можете да възстановите данните и настройките си от резервно копие. Ако не сте направили резервно копие на своя iPod touch, можете да го настроите като ново устройство и след това да изтеглите всички данни, които имате в iCloud.

Стъпка 1: Уверете се, че имате компютър (Mac или настолен)

Този процес изисква Mac или настолен компютър. Ако използвате компютър се уверете, че разполага с Windows 10 или по-нова версия и че iTunes е инсталиран. За да свържете iPod touch с компютъра, ви е необходим също и кабелът, доставен с вашия iPod touch или друг съвместим кабел.

Ако нямате компютър и не можете да вземете назаем, трябва да се обърнете към Apple Retail Store (Магазин за търговия на дребно на Apple) или Apple Authorized Service Provider (Упълномощен доставчик на услуги на Apple) за помощ.

Стъпка 2: изключете вашия iPod touch

 1. Изключете вашия iPod touch от компютъра, ако е свързан.
 2. Натиснете и задръжте горния бутон, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването.
  iPod touch, показващ местоположението на горния бутон
 3. Преместете плъзгача, за да изключите своя iPod touch, след което изчакайте минута, за да се уверите, че се е изключил напълно.

Стъпка 3: поставете вашия iPod touch в режим на възстановяване

 1. Пригответе се, като намерите бутона на вашия iPod touch, който ще трябва да задържите в следващата стъпка:
  • iPod touch (7-то поколение) използва бутона за намаляване на силата на звука.
   iPod touch, показващ местоположението на бутона за намаляване на силата на звука
  • iPod touch (6-о поколение и по-ранна версия) използва бутона Home (Начало).
   iPod touch, показващ местоположението на бутона Home (Начало)
 2. Натиснете и задръжте правилния бутон за вашия iPod touch, като междувременно свързвате iPod към компютъра. Не пускайте бутона.
 3. Продължете да държите бутона за намаляване на силата на звука, докато не видите екрана с режим на възстановяване на вашия iPod touch, след което го пуснете.
  iPod touch, показващ екран с режим на възстановяване
  Ако видите екрана с код за достъп, трябва да изключите своя iPod touch и да започнете отново.

Ако не можете да накарате iPod touch да покаже екрана с режим на възстановяване и имате нужда от помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

Стъпка 4: възстановете своя iPod touch

 1. Намерете своя iPod touch във Finder или в iTunes на компютъра, към който е свързан. (Научете как да откриете свързания си iPod touch.)
 2. Изберете Restore (Преинсталиране), когато видите изборът за Restore (Преинсталиране) или Update (Обновяване). Компютърът изтегля софтуера за iPod touch и започва процеса на възстановяване. Ако изтеглянето отнеме повече от 15 минути и устройството ви излезе от екрана с режим на възстановяване, оставете изтеглянето да завърши, след което изключете своя iPod touch и започнете отново.
  Прозорец на Mac, показващ бутона за възстановяване
 3. Изчакайте процесът да завърши. 
 4. Изключете вашия iPod touch от компютъра, след което настройте и използвайте своя iPod touch

Имате нужда от допълнителна помощ?

Ако не можете да изпълните някоя от тези стъпки, ако все още получавате подкана за въвеждане на код за достъп или ако имате нужда от друго съдействие, се свържете с поддръжката на Apple.

Дата на публикуване: