Ако използвате смарт карта, за да влезете в своя Mac и да нулирате паролата си в Active Directory от друг компютър

Ако рестартирате паролата си в Active Directory от друг компютър и използвате смарт карта и FileVault, научете как да влезете в своя Mac в macOS Catalina 10.15.4 или по-нова версия.

  1. Рестартирайте своя Mac.
  2. Въведете старата си потребителска парола в Active Directory в първия прозорец за вход.
  3. Въведете новата си потребителска парола в Active Directory във втория прозорец за вход.

Сега, когато и да рестартирате своя Mac, можете да използвате смарт картата си, за да влезете във втория прозорец за вход. 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: