Ако сте забравили паролата на вашия iPad или вашият iPad е дезактивиран

Ако сте забравили паролата на вашия iPad или ако съобщението гласи, че вашият iPad е дезактивиран, научете какво да правите. 

Ако въведете грешна парола твърде много пъти, ще видите съобщение, че вашият iPad е дезактивиран. Ако не можете да си спомняте своята парола, трябва да изтриете вашия iPad, което изтрива вашите данни и настройки, включително паролата.

Ако сте архивирали своя iPad, можете да възстановите данните и настройките си, след като възстановите своя iPad. Ако никога не сте архивирали вашия iPad, преди да забравите паролата си, няма да можете да запазите данните на вашия iPad. Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете своята парола.

Имате нужда от компютър, за да изпълните тези стъпки. Ако нямате компютър, вземете назаем от приятел или отидете до магазин за продажби на дребно на Apple или оторизиран сервиз на Apple.

Премахване на паролата от iPad, който има Face ID

  1. Уверете се, че вашият iPad не е свързан с компютъра ви.
  2. Натиснете и задръжте бутона най-горе и един от бутоните за сила на звука, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите вашия iPad. След това свържете iPad към компютъра, като задържите бутона най-горе. Продължете да държите бутона най-горе, докато не видите екрана за режим на възстановяване.
  3. Ако сте архивирали вашия iPad, след като премахнете паролата, възстановете данните и настройките си.

Премахване на паролата от iPad, който има бутон Home (Начало)

  1. Уверете се, че вашият iPad не е свързан с компютъра ви.
  2. Натиснете и задръжте бутона най-горе, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите вашия iPad. След това свържете вашия iPad към компютъра, като задържите бутона Home (Начало). Продължете да държите бутона Home (Начало), докато не видите екрана за режим на възстановяване.
  3. Ако сте архивирали вашия iPad, след като сте премахнали паролата, възстановете данните и настройките си.

Възстановяване на iPad

  1. Намерете iPad на компютъра. Когато видите опцията за Restore or Update (Възстановяване или актуализиране), изберете Restore (Възстановяване). Finder или iTunes ще изтегли софтуер за вашия iPad. Ако отнеме повече от 15 минути, вашият iPad ще излезе от режим на възстановяване и ще трябва да повторите стъпките по-горе, за да премахнете паролата си.
  2. Изчакайте процесът да завърши. След това можете да настроите и използвате вашия iPad.

Все още имате нужда от помощ?

Ако не можете да възстановите или актуализирате вашия iPad чрез режим на възстановяване или не можете да използвате режим на възстановяване поради счупени или заседнали бутони, се свържете с поддръжката на Apple. След това изпълнете стъпките за настройване на услугата за вашия iPad.

Дата на публикуване: