Ако сте забравили кода за достъп на iPad

Забравили сте кода за достъп на iPad? Научете как да вкарате iPad в режим на възстановяване, за да можете да го изтриете и да го настроите отново.

Ако въведете грешен код за достъп на вашия заключен екран на iPad твърде много пъти, предупредителен сигнал ще ви уведоми, че вашият iPad е недостъпен. (Научете какво да правите, ако видите „[Устройство] не е достъпно“ или „Блокиране за безопасност“ на вашия iPad.)

Ако не можете да си спомните паролата си, когато опитвате отново, трябва да използвате компютър, за да поставите своя iPad в режим на възстановяване. Този процес изтрива данните и настройките ви, включително кода за достъп, като ви дава достъп да настроите iPad отново.

След като изтриете своя iPad, можете да преинсталирате данните и настройките си от резервно копие. Ако не сте направили резервно копие на своя iPad, можете да го настроите като ново устройство и след това да изтеглите всички данни, които имате в iCloud.

iPad, показващ, че iPad е с деактивиран екран.

Стъпка 1: Уверете се, че имате компютър (Mac или настолен)

Този процес изисква Mac или настолен компютър. Ако използвате компютър се уверете, че разполага с Windows 10 или по-нова версия и че iTunes е инсталиран. За да свържете iPad с компютъра, ви е необходим също и кабелът, доставен с вашия iPad или друг съвместим кабел.

Ако нямате компютър и не можете да вземете назаем, трябва да се обърнете към Apple Store или оторизиран сервиз на Apple за помощ.

Стъпка 2: Изключете своя iPad

 1. Изключете своя iPad от компютъра, ако е свързан.
 2. Изключете вашия iPad, като използвате метода за вашия модел iPad:
  • Ако вашият iPad няма бутон Home (Начало): натиснете и задръжте един от бутоните за сила на звука и горния бутон едновременно, докато се покаже плъзгачът за изключване.
   Схеми на модели iPad, показващи горния бутон и бутоните за сила на звука
  • Ако вашият iPad има бутон Home (Начало): натиснете и задръжте горния бутон, докато се покаже плъзгачът за изключване.
   Схема на iPad, показваща горния бутон
 3. Плъзнете плъзгача, за да изключите своя iPad, след което изчакайте минута, за да се уверите, че се е изключил напълно.

Стъпка 3: Превключете iPad в режим на възстановяване

 1. Пригответе се, като намерите бутона на своя iPad, който ще трябва да задържите в следващата стъпка:
  • Моделите iPad, които нямат бутон Home (Начало), използват горния бутон.
   Схема на моделите iPad, показваща горния бутон
  • Моделите iPad, които имат бутон Home (Начало), използват бутона Home (Начало).
   Схема на iPad, показваща бутона Home (Начало)
 2. Натиснете и задръжте правилния бутон за своя iPad, като междувременно свържете iPad към компютъра. Не пускайте бутона.
 3. Задръжте бутона, докато видите екрана на режима на възстановяване на iPad, след което го пуснете.
  Схема на iPad, показваща екрана на режима на възстановяване
  Ако видите екрана с код за достъп, трябва да изключите своя iPad и да започнете отначало.

Ако не можете да покажете екрана на режима за възстановяване на своя iPad и се нуждаете от помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

Стъпка 4: Преинсталиране на iPad

 1. Намерете своя iPad във Finder или в iTunes на компютъра, с който е свързан. (Научете как да намерите своя свързан iPad.)
 2. Изберете Restore (Преинсталиране), когато видите изборът за Restore (Преинсталиране) или Update (Обновяване). Компютърът изтегля софтуера за iPad и започва процедурата по преинсталиране. Ако изтеглянето отнеме повече от 15 минути и устройството ви излезе от екрана на режима на възстановяване, оставете изтеглянето да завърши, след което изключете своя iPad и започнете отначало.
 3. Изчакайте процесът да завърши. 
 4. Разединете iPad от компютъра, след това нстройте и използвайте своя iPad

Имате нужда от допълнителна помощ?

Ако не можете да изпълните някоя от тези стъпки, ако все още получавате подкана за въвеждане на код за достъп или ако имате нужда от друго съдействие, се свържете с поддръжката на Apple.

Дата на публикуване: