Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим) на AirPods Pro и AirPods Max

AirPods Pro и AirPods Max разполагат с три режима за контрол на шума: Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено). Можете да превключвате между тях в зависимост от това колко от вашето обкръжение искате да чувате.

Какво представляват Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим)?

С Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) насочен навън микрофон или микрофони разпознават външните звуци, на които вашите AirPods Pro или AirPods Max противодействат с anti-noise (технология против шум), като неутрализират външните звуци, преди да ги чуете. Насочен навътре микрофон слуша вътре в ухото за нежелани вътрешни звуци, на които AirPods Pro или AirPods Max също противодействат с anti-noise (технология против шум).

Transparency mode (Прозрачен режим) допуска външен звук, за да чувате какво се случва около вас. Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим) работят най-добре, когато вашите AirPods Pro прилягат добре.

Превключвайте между режимите за контрол на шума

Можете да превключвате между режимите за контрол на шума директно от своите AirPods Pro или AirPods Max или да използвате своя iPhone, iPad, Apple Watch или Mac. Когато превключвате между режимите, ще чувате звън.

Когато използвате iOS, iPadOS, watchOS или macOS, за да превключвате между режимите за контрол на шума, ще виждате режима Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) като Noise Cancellation (Шумопотискане).

AirPods Max

Когато носите своите AirPods Max, натиснете бутона за контрол на шума, за да превключите между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим). Можете да персонализирате между кои режими да превключвате – Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено) в Settings (Настройки).

Бутон за контрол на шума

 

AirPods Pro

Натиснете и задръжте сензора за натиск на корпуса на слушалка AirPod, докато чуете звън.
Сензор за натиск на AirPod

Когато носите и двете слушалки AirPods, натиснете и задръжте сензора за натиск на всяка слушалка AirPod, за да превключвате между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим). Може да персонализирате между кои режими да превключвате – Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено) в Settings (Настройки).

За да използвате Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) само с една слушалка AirPod, използвайте своя iPhone или iPad, за да влезете в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност), и включете Noise Cancellation with One AirPod (Шумопотискане с една слушалка AirPod). След това натиснете и задръжте сензора за натиск, за да превключвате между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено). 

Устройство iOS или iPadOS

     

Режими Noise Cancellation (Шумопотискане) и Transparency (Прозрачен)

 1. Отворете Control Center (Контролен център) на вашето устройство с iOS или iPadOS.
 2. Докато носите AirPods Max или и двете слушалки AirPods, докоснете и задръжте плъзгача за сила на звука, докато не видите допълнителните контроли.
 3. Докоснете иконата Noise Cancellation (Шумопотискане)  в долния ляв ъгъл.
 4. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).

Настройки на Bluetooth

Може също да превключвате между режимите за контрол на шума в настройките:

 1. На вашето устройство с iOS или iPadOS отворете Settings (Настройки) > Bluetooth. 
 2. Докоснете бутона за информация  до вашите слушалки AirPods в списъка с устройства.
 3. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).

Watch

 1. Докато слушате аудио през часовника си, докоснете иконата за AirPlay .
  Икона AirPlay на Apple Watch
 2. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).
  Режими Noise Cancellation (Шумопотискане) и Transparency (Прозрачен) на Apple Watch

Mac

 1. Докато вашите AirPods Pro или AirPods Max са свързани към вашия Mac, щракнете върху контролата за силата на звука  в лентата с менюта на Mac.*
 2. Изберете AirPods Pro или AirPods Max, след което изберете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).
  Режими Noise Cancellation (Шумопотискане) и Transparency (Прозрачен) на Mac

* Ако не виждате контролата за силата на звука в лентата с менютата, научете как да я добавите.

Дата на публикуване: