Използвайте Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Режим Transparency) със своите AirPods Pro

AirPods Pro разполагат с три режима за контрол на шума: Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Режим Transparency) и Off (Изключено). Може да превключвате между тях, в зависимост от това колко от вашето обкръжение искате да чуете.

Какво представляват Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Режим Transparency)?

С Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) насочен навън микрофон разпознава външните звуци, на които вашите AirPods Pro след това противодействат с anti-noise (технология против шум), като елиминират външните звуци, преди да ги чуете. Насочен навътре микрофон слуша вътре в ухото за нежелани вътрешни звуци, на които AirPods Pro също противодействат с anti-noise (технология против шум).

Transparency mode (Режим Transparency) допуска външен звук, за да чувате какво се случва около вас. Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Режим Transparency) работят най-добре, когато вашите AirPods Pro прилягат добре.

Превключвайте между режимите за контрол на шума

Може да превключвате между режимите за контрол на шума директно от своите AirPods Pro или да използвате своя iPhone, iPad, Apple Watch или Mac.

Когато използвате iOS, iPadOS, watchOS или macOS, за да превключвате между режимите за контрол на шума, ще видите режима Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) като Noise Cancellation (Шумопотискане).

AirPods Pro

Натиснете и задръжте сензора за натиск на корпуса на слушалка AirPod, докато чуете звън.

Когато носите и двете слушалки AirPods, натиснете и задръжте сензора за натиск на всяка слушалка AirPod, за да превключвате между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Режим Transparency). Може да персонализирате между кои режими да превключвате – Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Режим Transparency) и Off (Изключено) в Settings (Настройки).

Когато носите една слушалка AirPod, натиснете и задръжте сензора за натиск, за да превключите между Transparency mode (Режим Transparency) и Off (Изключено).

Устройство iOS или iPadOS

     

  1. Отворете Control Center (Контролен център).
  2. Докато носите и двете слушалки AirPods, докоснете и задръжте плъзгача за сила на звука, докато не видите допълнителните контроли.
  3. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency или Off (Изключено).

Може също да превключвате между режимите за контрол на шума в настройките:

  1. На вашето устройство с iOS или iPadOS отидете на Settings (Настройки) > Bluetooth. 
  2. Докоснете бутона за информация  до вашите слушалки AirPods в списъка с устройства.
  3. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency или Off (Изключено).

Watch

  1. Докато слушате аудио през часовника си, докоснете иконата за AirPlay .
  2. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency или Off (Изключено).

Mac

  1. С вашите AirPods Pro, свързани към вашия Mac, щракнете върху контролата за силата на звука  в лентата с менюта на вашия Mac.*
  2. Изберете AirPods Pro, след което изберете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency или Off (Изключено).

 

* Ако не виждате контролата за силата на звука в лентата с менютата, научете как да я добавите.

Дата на публикуване: