Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим) на AirPods Pro и AirPods Max

AirPods Pro и AirPods Max разполагат с три режима за контрол на шума: Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено). Можете да превключвате между тях в зависимост от това колко от вашето обкръжение искате да чувате.

Какво представляват Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим)?

С Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) насочен навън микрофон или микрофони разпознават външните звуци, на които вашите AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение) или AirPods Max след това противодействат с anti-noise (технология против шум), като неутрализират външните звуци, преди да ги чуете. Насочен навътре микрофон слуша вътре в ухото за нежелани вътрешни звуци, на които AirPods Pro или AirPods Max също противодействат с anti-noise (технология против шум).

Transparency mode (Прозрачен режим) допуска външен звук, за да чувате какво се случва около вас. Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим) работят най-добре, когато вашите AirPods Pro прилягат добре.

Ако имате AirPods Pro (2-ро поколение) и най-новата версия на iOS или iPadOS, можете да използвате и функцията Адаптивна прозрачност, за да намалите силните звуци около себе си. Докато носите AirPods Pro (2-ро поколение) и те са свързани с вашия iPhone или iPod touch, отидете в Settings (Настройки) > [вашите AirPods], след което включете функцията Адаптивна прозрачност.

Превключвайте между режимите за контрол на шума

Можете да превключвате между режимите за контрол на шума директно от своите AirPods Pro или AirPods Max или да използвате своя iPhone, iPad, Apple Watch или Mac. Когато превключвате между режимите, ще чувате звън.

Когато използвате iOS, iPadOS, watchOS или macOS, за да превключвате между режимите за контрол на шума, ще виждате режима Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) като Noise Cancellation (Шумопотискане).

Превключвайте между режимите за контрол на шума на AirPods Max

Когато носите своите AirPods Max, натиснете бутона за контрол на шума, за да превключите между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим). Можете да персонализирате между кои режими да превключвате – Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено) в настройките на Bluetooth на iPhone, iPad или Mac.

Бутон за контрол на шума на AirPods Max

 

Превключвайте между режимите за контрол на шума на AirPods Pro

Натиснете и задръжте сензора за натиск на корпуса на слушалка AirPod, докато чуете звън.
Сензор за натиск на AirPods Pro
Когато носите и двете слушалки AirPods, натиснете и задръжте сензора за натиск на всяка слушалка AirPod, за да превключвате между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) и Transparency mode (Прозрачен режим). Можете да персонализирате между кои режими да превключвате – Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено) в настройките на Bluetooth на iPhone, iPad или Mac.

За да използвате активното шумопотискане само с една слушалка AirPod, на своя iPhone или iPad влезте в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > AirPods и включете Noise Cancellation with One AirPod (Шумопотискане с една слушалка AirPod). След това натиснете и задръжте сензора за натиск, за да превключвате между Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане), Transparency mode (Прозрачен режим) и Off (Изключено). 

Превключвайте между режимите за контрол на шума на iPhone или iPad

 1. Отворете Control Center (Контролен център) на вашето устройство с iOS или iPadOS.
 2. Докато носите AirPods Max или и двете слушалки AirPods, докоснете и задръжте плъзгача за сила на звука, докато не видите допълнителните контроли.
 3. Докоснете иконата Noise Control (Контрол на шума)  в долния ляв ъгъл.
  Режими Noise Cancellation (Шумопотискане) и Transparency (Прозрачен) на iPhone
 4. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).

 

Може също да персонализирате и превключвате между режимите за контрол на шума в настройките:

 1. Когато AirPods са в ушите ви и са свързани с вашия iPhone или iPad, отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth. Или можете да отидете в Settings (Настройки) > [вашите AirPods].
 2. Докато носите AirPods Max или и двете слушалки AirPods, докоснете бутона More Info (Повече информация)  до AirPods в списъка с устройства.
 3. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено), за да превключвате между режимите за контрол на шума. За да изберете желаните режими за контрол на шума, които да се използват със сензора за натиск на AirPods Pro или с бутона за контрол на шума на AirPods Max, изберете два или три режима под опцията Button Cycles Between (Бутонът превключва между).
  Настройки на Bluetooth на iPhone

Превключвайте между режимите за контрол на шума на Apple Watch

 1. Докато слушате аудио през часовника си, докоснете иконата за AirPlay .
  Икона AirPlay на Apple Watch
 2. Докоснете Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).
  Режими Noise Cancellation (Шумопотискане) и Transparency (Прозрачен) на Apple Watch

Превключвайте между режимите за контрол на шума на Mac

 1. Докато AirPods Pro или AirPods Max са свързани към Mac, щракнете върху контролата за сила на звука  в лентата с менюта на Mac.*
 2. Изберете AirPods Pro или AirPods Max, след това – Noise Cancellation (Шумопотискане), Transparency (Прозрачен) или Off (Изключено).
  използвайте лентата с менюто на вашия Mac, за да превключите между режимите за контрол на шума

Можете също да изберете два или три режима за контрол на шума, които да се използват със сензора за натиск на AirPods Pro или с бутона за контрол на шума на AirPods Max:

 1. С вашите AirPods Pro или AirPods Max, свързани към Mac, изберете менюто Apple  > System (Система) Settings (Настройки).
 2. Щракнете върху „Press and hold to cycle between“ (Натиснете и задръжте за превключване между режимите), за да изберете два или три режима за контрол на шума, между които искате да превключвате.
  Използвайте System Settings (Настройки на системата), за да изберете между кои режими за контрол на шума искате да превключвате

* Ако не виждате контролата за сила на звука в лентата с менюта, изберете менюто Apple  > System (Система) Settings (Настройки). Щракнете върху Sound (Звук). Щракнете върху Output (Изходно устройство) и изберете Show Sound in menu bar (Показване на звука в лентата с менюта).

Дата на публикуване: