Използване на командния ред systemsetup на macOS Catalina 10.15

Научете за промените в командата systemsetup в macOS Catalina 10.15 и по-нови версии.

Тази статия е предназначена за системни администратори.

За да използвате командата systemsetup с флага -setremotelogin или -setremoteappleevents в macOS Catalina 10.15 или по-нови версии, първо предоставете достъп до целия диск на родителския процес. Можете да предоставите достъп до целия диск ръчно или с използване на Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство) (MDM):

  • Ръчно предоставяне на достъп до целия диск: изберете меню на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), щракнете върху Security & Privacy (Сигурност и поверителност), след което изберете раздела Privacy (Поверителност). Прелистете надолу и щракнете върху Full Disk Access (Достъп до целия диск), след което добавете родителския процес.
  • Използване на MDM: използвайте полезния товар PrivacyPreferencesPolicyControl. Научете повече

За повече информация относно тази употреба вижте man страницата на systemsetup(8). 

Дата на публикуване: