Поверителност и класифициране на Siri

   

Знаем, че клиентите се притесняват от скорошни съобщения за хора, които слушат аудио записи на Siri като част от нашия процес за оценка на качеството на Siri. Ние изслушахме техните съображения, незабавно спряхме класифицирането от хора на заявките към Siri и започнахме задълбочен преглед на нашите практики и политики. В резултат на това взехме решение да направим някои промени в Siri, които ще бъдат включени в актуализация на софтуера тази есен. Можете да научите повече за тези промени в тази публикация на Apple Newsroom.

Освен това тук ви предоставяме някои отговори на общи въпроси относно поверителността и класифицирането на Siri.
 

Какво представлява класифицирането?

Преди да спрем класифицирането, нашият процес включваше преглед на малка извадка от заявки към Siri – по-малко от 0,2 % – и техните компютърно генерирани транскрипции, за да преценим доколко добри са отговорите на Siri и да подобрим надеждността на приложението. Например, потребителят умишлено ли събуди Siri? Чу ли Siri заявката точно? И отговори ли Siri подходящо на заявката? Чрез използването на класифициране в малка извадка от заявки към Siri във времето Apple може да направи големи подобрения, които да ни помогнат да гарантираме, че нашите клиенти по целия свят използват Siri по възможно най-добрия начин.
 

Какво прави политиките за поверителност на Siri уникални в сравнение с другите интелигентни асистенти? 

В Apple вярваме, че поверителността е основно човешко право. Проектираме продуктите си така, че да защитават личните данни на потребителите, и непрекъснато работим за засилване на тази защита. Това се отнася и за другите ни услуги.

Целта ни със Siri е да предоставим най-доброто преживяване за нашите клиенти, като същевременно внимателно защитаваме тяхната поверителност. Вярваме, че на клиентите ни трябва по подразбиране да се осигурява поверителност по отношение на техните аудио записи, без да се изисква да променят настройките на устройството. С Apple клиентите ще трябва изрично да изберат да споделят своите аудио записи и да помогнат за подобряването на Siri.

От самото начало приложението Siri е проектирано да защитава поверителността на потребителите, тъй като бизнесът на Apple не зависи от събирането на данни за никого. Ние използваме възможно най-малко данни, за да предоставим страхотна услуга, и обработваме тези данни – включително заявките към Siri – във възможно най-голяма степен на самото устройство.

Siri използва случаен идентификатор – дълга поредица от букви и цифри, свързани с едно-единствено устройство – който помага за следене на данните при обработката им, вместо да ги свързва с личността ви чрез вашия Apple ID или телефонен номер – процес, който според нас е уникален в сравнение с използваните в наши дни цифрови асистенти. С цел допълнителна защита след шест месеца данните на устройството се отделят от случайния идентификатор.

В iOS предлагаме подробна информация за достъпа на Siri до данни и начина, по който защитаваме вашата информация в процеса, в Settings (Настройки) > Siri & Search (Siri и търсене) > About Ask Siri & Privacy (За Попитайте Siri и поверителността).
 

Siri винаги ли слуша? Какво можете да направите, за да спрете Siri да слуша, когато не сте казали „Hey Siri“ (Хей, Сири)? 

Не. Приложението Siri е проектирано да се активира и да изпраща аудио на Apple само след като задействате устройството с „Hey Siri“ (Хей, Сири), използвате функцията raise to speak (приближете, за да говорите) на Apple Watch или пуснете ръчно Siri със съответните бутони на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods и HomePod.

За да разпознаем „Hey Siri“ (Хей, Сири), ние обработваме аудиото единствено на устройството чрез няколко етапа на анализ, за да определим дали съответства на модела на „Hey Siri“ (Хей, Сири). Само когато устройството разпознае модела на „Hey Siri“ (Хей, Сири), вашето аудио се изпраща към сървъра. В сървъра използваме допълнително смекчаване, за да анализираме пълната заявка и да потвърдим, че е предназначена за Siri.

Понякога получаваме т.нар. „фалшиво задействане“, когато Siri се активира, без да сте го искали. Работим усилено, за да намалим до минимум фалшивите задействания и сме актуализирали процеса на преглед, за да ограничим влиянието им върху класификаторите. Когато възобновим класифицирането, нашият екип ще работи по изтриването на всички записи, за които се определи, че активират Siri неумишлено.


Какво означава, че намалявате до минимум количеството на данните, до които имат достъп хората, които ги преглеждат? Какво все пак ще могат да чуят?

Ние правим промени в процеса на класифициране от хора, за да намалим още повече количеството на данните, до което имат достъп хората, които ги преглеждат, така че те могат да виждат само данните, необходими за ефективната им работа. Например, човекът, който преглежда данни, ще има достъп до имената на устройствата и стаите, които задавате в приложението Home единствено ако заявката, която е обект на класифициране, включва управление на устройства в дома.


Защо Siri се нуждае от достъп до потребителска информация като контакти, имена на лични плейлисти и имена на стаи и устройства, зададени в приложението Home? Може ли Apple да ме идентифицира или да управлява моите устройства в HomeKit?

За да може Siri да изпълнява по-точно изцяло персонализирани задачи, приложението събира и съхранява информация от вашето устройство. Например, когато Siri попадне на рядко срещано име, може да използва имена от вашите контакти (Contacts), за да се увери, че разпознава името правилно. В iOS предлагаме подробна информация за достъпа на Siri до данни и начина, по който защитаваме вашата информация в процеса, в Settings (Настройки) > Siri & Search (Siri и търсене) > About Ask Siri & Privacy (За Попитайте Siri и поверителността).

Siri използва възможно най-малко данни, за да предостави точен отговор. Когато зададете въпрос за спортно събитие например, Siri използва общото ви местоположение, за да предостави подходящи резултати. Но ако попитате за най-близкия хранителен магазин, се използват по-конкретни данни за местоположението.

Ако помолите Siri да прочете непрочетените ви съобщения, Siri само инструктира вашето устройство да ги прочете на глас. Съдържанието на вашите съобщения не се предава към сървърите на Siri, защото това не е необходимо за изпълнението на заявката ви.


Кой извършва класифицирането? 

Когато клиентите го изберат, само служители на Apple ще могат да слушат аудио записи на взаимодействията със Siri. Нашият екип работи по изтриването на всички записи, за които е определено, че са неумишлено задействане на Siri.


Защо пазите транскрипции за клиенти, които не са избрали това?

Компютърно генерираните транскрипции се използват за подобряване на Siri и надеждността на приложението. Те се използват и в машинното обучение с цел подобряване на Siri, определяне на често използвани модели и за актуализиране на езика и моделите на разбиране. Освен това транскрипциите може да се използват за отстраняване на критични проблеми, които засягат надеждността на Siri.


Дезактивирането на Siri единственият начин ли е да се предотврати приложението да пази моите аудио записи и транскрипции?

По подразбиране Apple вече няма да пази аудио записи на вашите заявки към Siri, като това ще стартира със следваща версия на софтуера през есента на 2019 г. Компютърно генерираните транскрипции на вашите аудио заявки може да се използват за подобряване на Siri. Те се свързват към случаен идентификатор, а не към вашето Apple ID, за период до шест месеца. Ако не искате транскрипциите на вашите аудио записи в Siri да се запазват, можете да дезактивирате Siri и Dictation (Диктуване) в Settings (Настройки).

 

Дата на публикуване: