Подобрения по VPN в iOS 13 и macOS Catalina

От iOS 13 IPsec поддържа HMAC-SHA-256 с IKEv1 VPN. 

За да сте сигурни, че вашите клиенти на iOS 13 и macOS Catalina могат да се свържат с вашия IKEv1 VPN сървър, конфигурирайте сървъра да съкрати извеждането на SHA-256 хеша до 128 бита. Съкращаването до по-малък брой битове може да доведе до изпускане от сървъра на данни, които VPN клиентите предават.

За да сте сигурни, че вашите клиенти на iOS 13 и macOS Catalina могат да използват IKEv1 или L2TP, не използвайте знак за двойни кавички в стойността на който и да е от ключовете в конфигурационен профил на VPN. Използването на знак за двойни кавички за тези типове VPN може да попречи на клиента да се свърже, като се започне от версии iOS 13.6 и macOS 10.15.6.

Дата на публикуване: