Обявяване на известия със Siri на AirPods или Beats

Когато носите вашите AirPods или съвместими слушалки Beats, Siri може да обявява входящи известия от приложения, като Messages и Reminders, и от поддържани приложения на трети страни. След това можете да отговорите незабавно, без да използвате ръцете си.

Какво е необходимо

Можете да разрешите на Siri да обявява входящи известия с тези слушалки:

 • AirPods Max
 • AirPods (2-ро поколение) или по-нова версия
 • AirPods Pro
 • Beats Fit Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Вашите съвместими слушалки трябва да са сдвоени с едно от тези устройства:

 • iPhone с iOS 15
 • iPad с iPadOS 15


Включете Announce Notifications (Обявяване на известия)

 1. Отворете приложението Settings (Настройки).
 2. Докоснете Notifications (Известия).
 3. Докоснете Announce Notifications (Обявяване на известия).
  Обявяване на съобщения със Siri
 4. Включете Announce Notifications (Обявяване на известия).


Използване на Announce Notifications (Обявяване на известия)

Когато тази функция е включена, Siri обявява входящи известия от приложения, като Messages и Reminders, и от поддържани приложения на трети страни. Siri прочита входящите ви известия на глас, когато слушалките ви са свързани с вашия iPhone или iPad, когато ги носите и устройството ви е заключено.

Ако приложението, което използвате, класифицира дадено известие като спешно или като директно съобщение, Siri възпроизвежда тон, след което обявява известието автоматично. Също така можете да изберете кои известия да прочита Siri:

 1. На вашия iPhone или iPad отворете Settings (Настройки) > Notifications (Известия) > Announce Notifications (Обявяване на известия).
 2. Докоснете Messages. 
 3. Изберете или Time Sensitive (Спешни) и Direct Messages (Директни съобщения), или All Notifications (Всички известия).

Ако персонализирате Control Center (Контролен център) на вашия iPhone или iPad да включва функцията за обявяване на известия, можете да го използвате, за да включвате или изключвате бързо функцията.

Ако получавате множество известия наведнъж, можете да спрете Siri да обявява всички, като извадите една от тапите или свалите слушалките.

Отговаряне на известия

За приложения, в които можете да изпратите отговор, като Messages, можете да отговаряте на известията, които Siri обявява на съвместими слушалки или в превозно средство, поддържащо CarPlay:

 1. Изчакайте Siri да прочете известието. След това Siri ще изслуша вашия отговор.
 2. Кажете на Siri, че искате да отговорите, след което изговорете съобщението. Кажете нещо от рода на „Отговори, че съм на път“ или „Кажи ѝ, че ще се видим там“. Когато спрете да говорите, Siri ви прочита отговора ви и ви пита дали искате да го изпратите.


Ако не чувате съобщенията от Siri

Ако не чувате Siri да обявява вашите известия, изпробвайте тези стъпки:

 1. Уверете се, че използвате съвместимо устройство.
 2. Уверете се, че AirPods или вашите съвместими слушалки Beats са сдвоени с устройството ви в Settings (Настройки) > Bluetooth.
 3. Отидете в Settings (Настройки) > Notifications (Известия) > Announce Notifications (Обявяване на известия) и се уверете, че функцията е включена.
 4. Уверете се, че вашият iPhone или iPad е заключен и екранът е тъмен. Siri не обявява съобщения, ако използвате устройството си.


Дата на публикуване: