Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri) на AirPods

Когато носите своите AirPods или съвместими слушалки Beats, Siri може да уведомява за входящи съобщения. След което вие можете да отговорите незабавно, без да използвате ръцете си.

Какво е необходимо

Можете да разрешите на Siri да уведомява за входящи съобщения с тези слушалки:

 • AirPods (2-ро поколение)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Вашите съвместими слушалки трябва да са сдвоени с едно от тези устройства:

 • iPhone с iOS 13.2 или по-нова версия
 • iPad с iPadOS 13.2 или по-нова версия


Как да включите Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri)

 1. Отворете приложението Settings (Настройки).
 2. Докоснете Notifications (Известия), след което докоснете Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri).
 3. Включете Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri).

Когато тази функция е включена, Siri прочита входящите ви съобщения на глас, когато слушалките ви са свързани с вашия iPhone или iPad, когато ги носите и устройството ви е заключено. Siri изпълнява звуков сигнал, след което съобщава името на подателя и прочита съобщението. Ако дадено съобщение е дълго, Siri съобщава името на подателя и казва само, че подателят е изпратил съобщение. Можете да помолите Siri да прочете пълното съобщение или да отворите своя iPhone или iPad, за да го прочетете.

В Settings (Настройки) > Notifications (Известия) > Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri) можете също така да управлявате от кои контакти да чете съобщения Siri. Докоснете Messages (Съобщения), след което изберете между Favorites (Предпочитани), Recents (Последни), Contacts (Контакти) или Everyone (Всички).

Ако персонализирате Control Center (Контролен център) да включва Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri), можете да използвате Control Center (Контролен център), за да включвате или изключвате бързо функцията.

Как да отговаряте на съобщения

 1. Изчакайте Siri да прочете съобщението. След това Siri ще изслуша вашия отговор.
 2. Кажете на Siri, че искате да отговорите, след което изговорете съобщението. Кажете нещо от рода на „Отговори, че съм на път“ или „Кажи ѝ, че ще се видим там“. Когато спрете да говорите, Siri ви прочита отговора ви и ви пита дали искате да го изпратите. 

Можете да настроите Siri да изпраща отговора ви незабавно, без първо да го чете. Отидете в Settings (Настройки) > Notifications (Известия) > Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri) и включете Reply Without Confirmation (Отговор без потвърждение).

Ако получавате множество съобщения едновременно, можете бързо да поставите на пауза Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri), като извадите една от слушалките AirPods или като премахнете слушалките си.

Ако не чувате съобщенията от Siri

Ако не чувате, когато Siri уведомява за вашите съобщения, изпробвайте тези стъпки:

 1. Уверете се, че използвате съвместимо устройство.
 2. Уверете се, че вашите AirPods или съвместими слушалки Beats са сдвоени с устройството ви в Settings (Настройки) > Bluetooth.
 3. Отидете в Settings (Настройки) > Notifications (Известия) > Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri) и се уверете, че Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri) е включено. След това докоснете Messages (Съобщения) и се уверете, че Announce Messages with Siri (Уведомяване за съобщения със Siri) е включено и там.
 4. Уверете се, че вашият iPhone или iPad е заключен и екранът е тъмен. Siri не уведомява за съобщения, ако използвате устройството си.

Дата на публикуване: