Използвайте Game Center, за да играете с приятели

Използвайте Game Center, за да изпращате покани за приятелство, да управлявате профила си, да отключвате постижения и да се конкурирате с други играчи на всички ваши устройства.

Създаване на профил в Game Center

Научете как да създадете профил с персонализирано Memoji и инициали.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки). Превъртете до Game Center и го докоснете.
 2. Ако Game Center не е активирано, активирайте го и влезте със своя Apple ID.*
  Екран на iPhone с настройки на Game Center
 3. Докоснете полето Nickname (Псевдоним), за да въведете име, което приятелите ви ще виждат, когато играете заедно. Ако не успявате да измислите име, можете да изберете някое от случайно генерираните предложения.
 4. За да персонализирате изображението, което се показва с псевдонима, докоснете Edit (Редактиране) в кръгчето в горната част на страницата. Оттам можете да създадете Memoji, да използвате съществуващо или да персонализирате начина, по който се показват инициалите на псевдонима ви.

На Mac

 1. Отворете приложението App Store.
 2. Ако Game Center не е активирано, активирайте го и влезте със своя Apple ID.*
 3. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след това щракнете върху Internet Accounts (Интернет акаунти).
 4. За да въведете името, което приятелите ви ще виждат, когато играете заедно, щракнете върху своя Game Center ID и след това върху Details (Подробности). Ако не успявате да измислите име, можете да изберете някое от случайно генерираните предложения.
  Екран с подробности за Game Center в системните предпочитания на macOS
 5. За да персонализирате изображението, което се показва с псевдонима ви, се върнете в настройките на iPhone, iPad или iPod touch. Превъртете до Game Center и го докоснете. Оттам можете да създадете Memoji, да използвате съществуващо или да персонализирате начина, по който се показват инициалите на псевдонима ви.

Научете как се използва профилът ви в Game Center

Може да използвате Game Center за достъп до запазените игри на всички ваши устройства.


Добавяне на приятели

Можете да добавяте приятели в Game Center.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки). Превъртете до приложението Game Center и го докоснете.
 2. Докоснете Friends (Приятели).
 3. Докоснете Add Friends (Добавяне на приятели).
 4. Въведете телефонния номер или имейла на лицето, което искате да поканите да ви бъде приятел в Game Center, или докоснете бутона за добавяне , за да поканите някого от списъка си с контакти. След като приеме поканата в приложението Messages, този човек ще стане видим за вас в списъка ви с приятели.

На Mac

 1. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след това щракнете върху Internet Accounts (Интернет акаунти).
 2. Щракнете върху своя Game Center ID.
 3. Щракнете върху Add Friends (Добавяне на приятели).
 4. Въведете телефонния номер или имейла на лицето, което искате да поканите да ви бъде приятел в Game Center, или щракнете върху бутона за добавяне , за да поканите някого от списъка си с контакти. След като приеме поканата в приложението Messages, този човек ще стане видим за вас в списъка ви с приятели.


Премахване на приятели или докладване на потребители на Game Center

Научете как да спрете да сте приятели с даден потребител в Game Center.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки). Превъртете до приложението Game Center и го докоснете.
 2. Докоснете Friends (Приятели), за да прегледате списък с потребители, които са ви приятели, както и хора, с които сте играли наскоро.
 3. Плъзнете наляво върху името на потребителя, за да видите още опции.
  Екран на iPhone с приятели в Game Center с показани опции за докладване и премахване

Докоснете Remove (Премахване), за да спрете да сте приятели с даден потребител в Game Center. Това действие също така ви премахва от списъка с приятели на този потребител. За да докладвате даден профил за мамене, неподходящо съдържание или друг проблем, докоснете Report (Докладване) и следвайте инструкциите на екрана.

На Mac

 1. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след това щракнете върху Internet Accounts (Интернет акаунти).
 2. Щракнете върху своя Game Center ID, за да видите списък с потребители, които са ви приятели, и такива, с които сте играли наскоро.
 3. Щракнете върху потребителското име на лицето, което искате да премахнете.
 4. Щракнете върху Remove (Премахване), за да спрете да сте приятели с даден потребител в Game Center. Това действие също така ви премахва от списъка с приятели на този потребител. За да докладвате даден профил за мамене, неподходящо съдържание или друг проблем, щракнете върху Report (Докладване) и следвайте инструкциите на екрана.

* Ако виждате вече настроен псевдоним или друга информация, възможно е вече да имате профил в Game Center. За да проверите дали сте влезли с Apple ID на iPhone, iPad или iPod touch, отворете Settings (Настройки) и потърсете своя Apple ID. За да проверите дали сте влезли с Apple ID на Mac, изберете менюто на Apple  > (Системни предпочитания), след това щракнете върху Internet Accounts (Интернет акаунти) и потърсете своя Apple ID в страничната лента.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: