Ако видите Another institution is using this domain (Друга институция използва този домейн) при включване на федерирано удостоверяване

Ако повече от една организация Apple School Manager има управлявани Apple ID в един домейн, той може да бъде използван за федерирано удостоверяване към този момент.

Тази статия е предназначена за системни администратори.

Когато включите федерирането, Apple School Manager проверява дали има съществуващи Apple ID в домейна ви. Ако има управлявани Apple ID в домейна ви, които са създадени в друга организация Apple School Manager, ще видите съобщение, което казва Another institution is using this domain (Друга институция използва този домейн).

This document will be updated as more information becomes available.

Дата на публикуване: