Ако видите This domain is currently ineligible (Към момента този домейн не отговаря на условията) при включване на федерирано удостоверяване

Ако имате акаунти на Global Service Exchange (GSX) в домейна си, не може да използвате федерирано удостоверяване към момента.

Тази статия е предназначена за системни администратори.

Ако опитате да се свържете със своя доставчик на самоличност с домейн, който включва GSX акаунти, ще видите съобщение, което гласи This domain is currently ineligible (Към момента този домейн не отговаря на условията).

This document will be updated as more information becomes available.

Дата на публикуване: