За Accessibility Events (Събития за достъпност)

В macOS 10.14.3 и iOS 12.3 превключвателят Accessibility Events (Събития за достъпност) — разположен преди това в настройките Accessibility (Достъпност) — е включен в контролния елемент Accessibility Object Model (Обектен модел на достъпност) (AOM).

Използване на Accessibility Events (Събития за достъпност)

Новата функция Accessibility Events (Събития за достъпност) предоставя на уеб разработчиците начин да гарантират, че техните персонализирани контролни елементи са достъпни за потребителите на помощни технологии. Сега тези действия може да бъдат задействани чрез помощни технологии, като VoiceOver и Switch Control (Управление на превключване), или чрез традиционните устройства за въвеждане, като клавиатури. 

Accessibility Events (Събития за достъпност) е подфункция на проекта Accessibility Object Model (AOM), новопоявила се уеб технология, която в момента се разработва съвместно за W3C от Apple, Google и Mozilla Foundation. Проектът на стандарта включва нови семантични елементи на въвеждане, като действия за увеличаване и намаляване за персонализирани плъзгачи, действия за отхвърляне на персонализирани диалози и действия за страниране за персонализирани изгледи на прелистване. Функцията AOM е изключена по подразбиране в iOS и macOS.

Включване на Accessibility Events (Събития за достъпност)

Функцията Accessibility Events (Събития за достъпност) действа само когато е активирана настройката AOM.

За да включите Accessibility Events (Събития за достъпност) на своя Mac:

  1. Изберете Safari > Preferences (Предпочитания).
  2. Щракнете върху Advanced (Разширени), след което изберете Show Develop Menu (Показване на меню за разработка) в лентата с менюта.
  3. От лентата с менюта на Safari изберете Develop (Разработване) > Experimental Features (Експериментални функции) > Accessibility Object Model (Обектен модел за достъпност).

За да включите Accessibility Events (Събития за достъпност) на своя iPhone, iPad или iPod touch:

  1. Отидете в Settings (Настройки) > Safari > Advanced (Разширени) > Experimental Features (Експериментални функции).
  2. Докоснете, за да включите Accessibility Object Model (Обектен модел за достъпност).

Поверителност

Apple се ангажира осигурява достъпност и поверителност. Функцията Accessibility Events (Събития за достъпност) не позволява на уеб сайтовете да задават конкретно запитване дали отделните лица използват екранен четец или друга специфична помощна технология, нито пък предоставя информация за способностите или уврежданията на даден потребител. Въпреки това, за да предоставят комплексни уеб приложения, които са съвместими с действия на помощна технология, уеб разработчиците трябва да могат да разберат, че някоя форма на помощна технология е активна на устройството, но само когато потребителят се опитва да работи с някой от тези персонализирани контролни елементи.

Apple участва активно в групите за разработка на стандарти, като W3C, и разработва всичките си продукти, като взема предвид поверителността. Тъй като стандартът се развива, ние ще продължим да оценяваме по какъв начин да подкрепим най-добре достъпността в уеб пространството чрез контрол от страна на потребителя.

Дата на публикуване: