Надстройване от Apple Deployment Programs (Програмите на Apple за разполагане) преди 1 декември 2019 г.

Надстройте до Apple School Manager или Apple Business Manager, за да продължите да използвате Device Enrollment Program (Програмата за записване на устройства) и Volume Purchase Program (Програмата за покупки на едро). Програмите Apple Deployment Programs (Програмите на Apple за разполагане) няма да са налични след 1 декември 2019 г. 

Надстройване до Apple School Manager

Ако вашата образователна организация в момента използва Apple Deployment Programs (Програми на Apple за разполагане), като например Device Enrollment Program (Програма за записване на устройства) или Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро), можете да надстроите до Apple School Manager

Apple School Manager е услуга, която ви позволява да купувате съдържание, да конфигурирате автоматично записване на устройства във вашето решение за Mobile Device Management (MDM) и да създавате акаунти за вашите учащи и служители. Apple School Manager е достъпна в интернет и е предназначена за мениджъри на технологии, ИТ администратори, служители и инструктори.

За да надстроите до Apple School Manager,* влезте в deploy.apple.com или school.apple.com, използвайки вашия акаунт в Deployment Programs Agent (Програмите на Apple за разполагане), след което следвайте инструкциите на екрана.

Надстройване до Apple Business Manager

Ако вашата бизнес организация в момента използва програмата за записване на устройства, можете да надстроите до Apple Business Manager. Ако организацията ви използва само Volume Purchase Program (Програмата за покупки на едро) (VPP), можете да се регистрирате в Apple Business Manager, след което да поканите VPP купувачи в новия ви акаунт в Apple Business Manager.

Apple Business Manager е услуга, която ви позволява да купувате съдържание и да конфигурирате автоматично записване на устройства във вашето решение за Mobile Device Management (MDM). Apple Business Manager е достъпна в интернет и е предназначена за мениджъри на технологии и ИТ администратори.

За да надстроите до Apple Business Manager,* влезте в deploy.apple.com или business.apple.com, използвайки вашия агентски акаунт в Apple Deployment Programs (Програмите за разполагане на Apple), след което следвайте инструкциите. 

Научете повече

* За да надстроите до Apple School Manager или Apple Business Manager, ще са Ви необходими Mac със Safari версия 8 или по-нова или компютър с Microsoft Edge версия 25.10 или по-нова.

Дата на публикуване: