Надстройване от Apple Deployment Programs (Програми на Apple за разполагане)

Надстройте сега до Apple School Manager или Apple Business Manager, за да продължите да използвате Device Enrollment Program (Програма за записване на устройства) и Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро). Volume Purchase Program (Програмата за покупки на едро) вече няма да се предлага от 01 декември 2020 г.

Надстройване до Apple School Manager

Ако вашата образователна организация в момента използва Apple Deployment Programs (Програми на Apple за разполагане), като например Device Enrollment Program (Програма за записване на устройства) или Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро), можете да надстроите до Apple School Manager

Apple School Manager е услуга, която ви позволява да купувате съдържание, да конфигурирате автоматично записване на устройства във вашето решение за Mobile Device Management (MDM) и да създавате акаунти за вашите учащи и служители. Apple School Manager е достъпна в интернет и е предназначена за мениджъри на технологии, ИТ администратори, служители и инструктори.

За да надстроите до Apple School Manager,* влезте в school.apple.com като използвате вашия акаунт в агента на програмата на Apple за разполагане и след това изпълните инструкциите на екрана.

Надстройване до Apple Business Manager

Ако вашата бизнес организация в момента използва програмата за записване на устройства, можете да надстроите до Apple Business Manager. Ако вашата организация използва само програмата за покупки на едро (VPP), можете да се регистрирате в Apple Business Manager и след това поканете съществуващите VPP купувачи на новия си акаунт в Apple Business Manager.

Apple Business Manager е услуга, която ви позволява да купувате съдържание и да конфигурирате автоматично записване на устройства във вашето решение за Mobile Device Management (MDM). Apple Business Manager е достъпна в интернет и е предназначена за мениджъри на технологии и ИТ администратори.

За да надстроите до Apple Business Manager,* влезте в business.apple.com като използвате вашия акаунт в агента на програмата на Apple за разполагане, след което изпълнете инструкциите. 

Научете повече

За да надстроите до Apple School Manager или Apple Business Manager, ще са ви необходими Mac със Safari версия 8 или по-нова или компютър с Microsoft Edge версия 25.10 или по-нова.

Дата на публикуване: