Ако вашата лява или дясна слушалка AirPod не работи

Научете какво да правите, ако вашата лявя или дясна слушалка AirPod не възпроизвежда аудио.

Ако няма звук в едната слушалка AirPod

 1. Уверете се, че зарядната кутия е напълно заредена.
 2. Поставете двете слушалки AirPods в зарядната кутия и ги оставете да се зареждат за 30 секунди.
 3. Отворете зарядната кутия близо до вашия iPhone или iPad.
  AirPods и зарядна кутия
 4. Проверете състоянието на зареждане на вашия iPhone или iPad, за да се уверите, че слушалките AirPod се зареждат .
  Състояние на зареждане на AirPods на екрана на вашия iPhone
 5. Поставете двете слушалки AirPods в ушите си.
 6. Пуснете аудио, за да тествате и двете слушалки AirPods.
 7. Ако AirPod все още не работи, нулирайте AirPods или се свържете с отдела по поддръжка на Apple.

Ако силата на звука е ниска в едната слушалка AirPod

Ако лявата или дясната ви слушалка AirPod не възпроизвежда звук или силата на звука е твърде ниска, изпълнете следните стъпки:

 1. Проверете мрежата на микрофона и високоговорителите на всяка слушалка AirPod. 
  микрофон и високоговорител на AirPod
 2. Ако видите замърсявания, почистете своите AirPods, като използвате указанията в тази статия, и вижте дали това ще реши проблема.
 3. Отидете в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Audio/Visual (Аудио/Визуални) > Balance (Баланс) и се уверете, че балансът е зададен в средата.
Дата на публикуване: