Ако вашата лява или дясна слушалка AirPod не работи

Разберете какво да направите, ако вашата лява или дясна слушалка AirPod (1-во или 2-ро поколение) не изпълнява аудиосъдържание.

 1. Поставете слушалките AirPods в зарядната кутия.
 2. Уверете се, че и двете слушалки AirPods се зареждат. Разберете какво да направите , ако AirPods не се зареждат или кутията не зарежда.
 3. Затворете капака и изчакайте 30 секунди. 
 4. Тестване на двете слушалки AirPods.

Ако едната слушалка AirPod все още не работи, нулирайте вашите AirPods:

 1. На вашето устройство с iOS отидете на Settings (Настройки) > Bluetooth.
 2. Натиснете иконата „i“ иконата за информация до вашите слушалки AirPods.
 3. Докоснете Forget this Device (Забрави това устройство), след което докоснете за потвърждение.
 4. Поставете вашите AirPods в кутията за зареждане и затворете капака. 
 5. Изчакайте 30 секунди, след което отворете кутията.
 6. Натиснете и задръжте бутона за настройване, докато индикаторът за състоянието премигне няколко пъти в кехлибарено, а след това остане да свети в бяло непрекъснато.
 7. Свържете повторно вашите AirPods, като ги поставите в близост до устройството си. Следвайте стъпките на екрана на устройството.

 

Може също да се наложи да почистите вашите AirPods. Ако все още се нуждаете от помощ, се свържете с отдела за поддръжка на Apple.

Дата на публикуване: