Ако вашата лява или дясна слушалка AirPod не работи

Разберете какво да направите, ако вашата лява или дясна слушалка AirPod не изпълнява аудиосъдържание.

Първо, поставете слушалките AirPods в зарядната кутия и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат. Разберете какво да направите , ако AirPods не се зареждат или кутията не зарежда. След това, ако дадена слушалка AirPod все още не работи, изпълнете следните стъпки за нулиране на AirPods:

  1. На вашето устройство с iOS отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth. 
  2. Натиснете иконата „i“ иконата за информация до вашите слушалки AirPods.
  3. Докоснете Forget this Device (Забрави това устройство), след което докоснете за потвърждение.
  4. Поставете слушалките AirPods в зарядната кутия. Затворете капака и изчакайте 30 секунди, след което го отворете.
  5. Натиснете и задръжте бутона за настройка за няколко секунди, докато видите индикаторът за състоянието да мига в бяло.
  6. Свържете отново своите слушалки AirPods, като ги поставите близо до устройството си и отворите капака. Следвайте стъпките на екрана на вашето устройство.
  7. Тестване на двете слушалки AirPods.

Ако е необходимо, проверете мрежите на микрофона и високоговорителя на всяка слушалка AirPod. Ако видите частици, почистете вашите AirPods и вижте дали това ще разреши проблема.

Ако все още се нуждаете от помощ, се свържете с отдела за поддръжка на Apple.

Дата на публикуване: