Ако една от слушалките AirPods не работи

Разберете какво да направите, ако вашата лява или дясна слушалка AirPod (1-во или 2-ро поколение) не изпълнява аудиосъдържание.

  1. Поставете слушалките AirPods в зарядната кутия.
  2. Уверете се, че и двете слушалки AirPods се зареждат. Разберете какво да направите , ако AirPods не се зареждат или кутията не зарежда.
  3. Затворете капака и изчакайте 30 секунди. 
  4. Тестване на двете слушалки AirPods.

Ако някоя от слушалките AirPod все още не работи, нулирайте AirPods. Може също да се наложи да почистите вашите AirPods.

Ако все още имате нужда от помощ, се свържете с отдела за поддръжка на Apple.

Дата на публикуване: