Плащане за пътувания през Apple Pay без разрешен или поддържан режим Express Transit

Научете как да плащате за пътувания през Apple Pay, ако режимът Express Transit не е разрешен или не се поддържа.

Какво е необходимо, за да можете да използвате Apple Pay за плащане на пътувания

Ето какво е необходимо, за да плащате за пътувания с Apple Pay, ако режимът Express Transit не е разрешен:

Плащане за пътувания с Apple Pay

Можете да използвате Apple Pay за плащане на пътувания на своя iPhone и Apple Watch. Ако не използвате режима Express Transit, трябва да удостоверите всяко плащане за пътуване с Face ID, Touch ID или парола.

Ако използвате режима Express Transit с Apple Pay, научете как да плащате за пътувания.

На iPhone с Face ID

  1. При безконтактния четец щракнете двукратно върху страничния бутон на вашия iPhone на Lock Screen (Екран при заключване).**
  2. Извършете удостоверяване с Face ID или парола.
  3. Задръжте горната част на вашия iPhone близо до безконтактния четец.

Когато завърши, ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На iPhone с Touch ID

  1. При безконтактния четец щракнете двукратно върху бутона Home (Начало) на вашия iPhone на Lock Screen (Екран при заключване).**
  2. Извършете удостоверяване с Touch ID или парола.
  3. Задръжте горната част на вашия iPhone близо до безконтактния четец.

Когато завърши, ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На Apple Watch

  1. При безконтактния четец щракнете двукратно върху страничния бутон.
  2. Задръжте дисплея на вашия Apple Watch близо до безконтактния четец. 
  3. Изчакайте, докато не усетите лека вибрация.

Гледайте демоверсията, за да научите как работи.

**Не е необходимо iPhone да е свързан с мрежа.

Дата на публикуване: