Плащане за пътувания през Apple Pay без разрешен или поддържан режим Express Transit

Научете как да плащате за пътувания през Apple Pay, ако режимът Express Transit не е разрешен или не се поддържа.

Какво е необходимо, за да можете да използвате Apple Pay за плащане на пътувания

Ето какво е необходимо, за да плащате за пътувания с Apple Pay, ако режимът Express Transit не е разрешен:

Плащане за пътувания с Apple Pay

Можете да използвате Apple Pay за плащане на пътувания на своя iPhone и Apple Watch. Ако не използвате режима Express Transit, трябва да удостоверите всяко плащане за пътуване с Face ID, Touch ID или парола.

Ако използвате режима Express Transit с Apple Pay, научете как да плащате за пътувания.

На iPhone с Face ID

  1. При безконтактния четец щракнете двукратно върху страничния бутон на iPhone на Lock Screen (Екран при заключване).*
  2. Извършете удостоверяване с Face ID или парола.
  3. Задръжте горната част на вашия iPhone близо до безконтактния четец.

Когато завърши, ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На iPhone с Touch ID

  1. При безконтактния четец щракнете двукратно върху бутона Home (Начало) на iPhone на Lock Screen (Екран при заключване).*
  2. Извършете удостоверяване с Touch ID или парола.
  3. Задръжте горната част на вашия iPhone близо до безконтактния четец.

Когато завърши, ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На Apple Watch

  1. При безконтактния четец щракнете двукратно върху страничния бутон.
  2. Приближете дисплея на Apple Watch до безконтактния четец на не повече от два-три сантиметра. 
  3. Изчакайте, докато не усетите лека вибрация.

Гледайте демоверсията, за да научите как работи.

*Не е необходимо iPhone да е свързан с мрежа.

Дата на публикуване: