Ако вашите AirPods не се зареждат

Разберете какво да направите, ако не можете да заредите своите AirPods.

Проверете връзките си

Уверете се, че Lightning към USB кабелът е здраво включен в кутията за зареждане и захранващия USB адаптер. След това се уверете, че захранващият адаптер е включен правилно в контакта.

Ако използвате съвместимо с Qi зарядно устройство, се уверете, че кабелът е свързан стабилно със зарядното устройство и че другият край е включен правилно в електрически контакт.

 

Зареждане на вашите слушалки AirPods

Поставете своите AirPods в кутията за зареждане и затворете капака. Зареждайте своите AirPods и кутията в продължение на поне 15 минути, като използвате кабела, доставен с тях.

Ако разполагате с кутията за безжично зареждане и използвате съвместимо с Qi зарядно устройство, поставете кутията така, че светлинният индикатор за състояние да сочи нагоре. Индикаторът за състоянието трябва да се включи за няколко секунди, след което да се изключи, докато продължава да зарежда. Ако индикаторът не се включи, поставете кутията отново. Ако кутията ви все още не се зарежда, опитайте да заредите с кабела, доставен с нея.
 

Проверка на състоянието на зареждане

Отворете капака на кутията с вашите AirPods вътре и задръжте кутията си близо до устройството си с iOS. Трябва да видите икона за зареждане до иконата на батерията под вашите AirPods.

Ако все още не можете да зареждате своите AirPods, се свържете с поддръжката на Apple.

 

Дата на публикуване: