Използване на Express Transit с Apple Pay

Плащайте бързо за пътувания с Apple Pay на своя iPhone и Apple Watch при включен режим Express Transit.

Какво е необходимо, за да започнете

Ето какво е необходимо, за да започнете да използвате режима Express Transit с Apple Pay:

Преди да започнете, настройте карта в Wallet, която да се използва за режима Express Transit с Apple Pay. Можете да настроите нова кредитна, дебитна или предплатена карта или нова карта за пътуване.

Плащане на пътувания с Express Transit

Ако режимът Express Transit е разрешен, не е необходимо да извършвате удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола при плащане за пътуване с Apple Pay на iPhone и Apple Watch. И не е необходимо да събуждате или отключвате устройството или да отваряте приложение.

За да използвате режима Express Transit, вашият iPhone или Apple Watch трябва да е включен, но не е необходимо да е свързан с мрежа.

На iPhone

Когато извършвате плащане за пътуване с Apple Pay, задръжте горната част на вашия iPhone върху средата на безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра, докато не усетите лека вибрация. Ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На Apple Watch

Когато извършвате плащане за пътуване с Apple Pay, задръжте дисплея на вашия Apple Watch върху средата на безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра, докато не усетите лека вибрация. Ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

Когато плащате през безконтактен четец, дръжте картата или устройството, с което искате да платите, отделно от другите ви карти или устройства. Това може да помогне да се избегне конфликт между картите и да се таксува правилната карта. Конфликт между картите може да възникне, когато картата и устройството ви случайно се използват едновременно. Свържете се с доставчика си на транспортни услуги, за да научите повече за конфликта между картите или ако смятате, че е таксувана грешната карта.

Също така можете да изключите Express Transit за Apple Pay в приложението Settings и да използвате Face ID или Touch ID, за да платите за пътуване.

Възможно е в един и същ град да имате платежна карта и карта за пътуване, разрешени за режима Express Transit. Ако доставчикът на транспортни услуги приема карти за плащане и за пътуване, безконтактният четец избира автоматично картата за пътуване.

При неизпълнение на трансакция се свържете с доставчика на транспортни услуги, за да научите дали режимът Express Transit се поддържа на съответното място. След това изпълнете инструкциите на безконтактния четец. Може да е необходимо да изберете друга карта в Wallet, за да извършите плащането за пътуване:

 1. Щракнете двукратно върху страничния бутон или бутона Home (Начало).
 2. Изберете карта.
 3. Извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

Карти за Express Transit с резервен заряд

На iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и по-нови модели можете да използвате резервен заряд с вашите карти за Express Transit. Резервният заряд ви позволява да плащате бързо за пътувания и е наличен за максимално време от пет часа, когато iPhone трябва да се зареди.

За да разберете дали картите за Express Transit са налични, когато iPhone трябва да се зареди, натиснете страничния бутон. Честото извършване на това действие може да намали значително резервния заряд за картите за Express Transit. Ако изключите вашия iPhone, тази възможност няма да е налична.

Активиране и промяна на картата за Express Transit

Ако добавите няколко карти в Wallet, които могат да се използват за плащане на пътувания, и желаете да промените картата за Express Transit, следвайте стъпките за iPhone или Apple Watch:

На iPhone

 1. Отворете Settings (Настройки), превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с паролата за вашия Apple Watch.

 

Ако не желаете да настроите карта за режима Express Transit, изберете None (Няма) или Off (Изключено).

Можете да настроите една платежна карта като карта за Express Transit за транспортна мрежа и една карта за пътуване като карта за Express Transit за транспортна мрежа.*

*Ако сте разрешили режима Express Transit за карта за пътуване в континентален Китай, не можете да разрешите които и да е други карти за Express Transit освен Suica.

Забраняване на режима Express Transit

За да изключите режима Express Transit, следвайте тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете Settings (Настройки), превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Докоснете None (Няма) или Off (Изключено).

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit) и след това докоснете None (Няма).

 

Ако забраните режима Express Transit, можете да продължите да използвате Apple Pay за плащане на пътувания чрез удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

Премахване на картата за Express Transit

Ако е необходимо да премахнете картата за Express Transit от Wallet, следвайте тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone и докоснете картата за Express Transit.
 2. Докоснете бутона More (Още) и след това докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете картата за Express Transit и след това докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

 

Ако вашето устройства е изгубено или откраднато

Ако устройството ви е изгубено или откраднато, можете да следвате тези стъпки, за да блокирате използването му:

 1. Отидете на адрес: iCloud.com и влезте със своя Apple ID.
 2. Изберете Find My iPhone и след това изберете All Devices (Всички устройства).
 3. Изберете устройството и след това изберете Lost Mode (Режим на изгубено устройство).

Когато изберете Lost Mode (Режим на изгубено устройство), устройството не може да се използва за плащане на пътувания или извършване на каквито и да е трансакции с Apple Pay.

 1. В Пекин и Шанхай iPhone 6 и iPhone 6 Plus поддържат режима Express Transit.
 2. Ако не сте сигурни дали местоположението ви поддържа карти за пътуване с Apple Pay, се свържете с доставчика на транспортни услуги.
Дата на публикуване: