Настройване на карта в Wallet за плащане на пътувания с Apple Pay

Изберете карта за плащане на пътувания с Apple Pay. И научете как да разрешите режима Express Transit.

Всичко по реда си

Ето какво ви е необходимо, за да настроите карта в Wallet за плащане на пътувания с Apple Pay:1

За да разрешите и използвате режима Express Transit, ви е необходим iPhone SE, iPhone 6s или iPhone 6s Plus или по-нов модел.3

Ако вече сте настроили карта в Wallet за плащане на пътувания с Apple Pay, научете как да разрешите режима Express Transit за карта за плащане. Научете също как да добавяте парични средства в картата за пътуване чрез приложението на доставчика на транспортни услуги.

Ако използвате приложението на доставчика на транспортни услуги

След като изтеглите приложението на доставчика на транспортни услуги, може да го използвате за други услуги, като например:

 • Настройване на нова карта за пътуване
 • Прехвърляне на баланса по виртуалната карта
 • Добавяне на парични средства в картата за пътуване5

Настройване на карта в Wallet за режима Express Transit

Можете да настроите отговаряща на условията карта в Wallet за използване с режима Express Transit.6 Следвайте тези стъпки, за да настроите отговаряща на условията карта или карта за пътуване в Wallet:

Настройване на нова платежна карта

За да настроите кредитна, дебитна или предплатена карта за режима Express Transit с Apple Pay, следвайте тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone и докоснете бутона Add (Добавяне).
 2. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта.
 3. Докоснете Next (Напред).
 4. Разрешете режима Express Transit за новата карта.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Add Card (Добавяне на карта).
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта, след което докоснете Next (Напред).
 4. Разрешете режима Express Transit за новата карта.

Настройване на нова карта за пътуване в Wallet

Можете да настроите нова карта за пътуване за режима Express Transit с Apple Pay в Wallet:7

 1. Проверете дали настройката Region (Регион) на устройството е зададена правилно.
  • На iPhone отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и превъртете надолу до Region (Регион).
  • Ако използвате Apple Watch, отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. След това докоснете General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и проверете Region (Регион).
 2. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone.
 3. Докоснете бутона Add (Добавяне), след което докоснете Continue (Продължаване).
 4. Докоснете картата за пътуване, изберете сума за добавяне в картата и докоснете Add (Добавяне).8
 5. Следвайте стъпките, за да създадете нова карта за пътуване на вашия iPhone.
 6. Разрешете режима Express Transit за новата карта за пътуване.

Първата добавена в Wallet карта за пътуване става автоматично вашата карта за Express Transit. Можете да промените картата за Express Transit в Wallet по всяко време.

След като настроите нова платежна карта или карта за пътуване в Wallet, научете как да добавите парични средства в картата.

Прехвърляне на баланса по физическата карта за пътуване в Wallet

Първо проверете дали настройката Region (Регион) на устройството е зададена правилно:

 • Ако използвате iPhone, отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и превъртете надолу до Region (Регион).
 • Ако използвате Apple Watch, отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. След това докоснете General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и проверете Region (Регион).

След като зададете Region (Регион), следвайте тези стъпки:7

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне), след което докоснете Continue (Продължаване).
 2. Докоснете картата за пътуване, която желаете да добавите.8
 3. Докоснете Transfer Balance from Existing Card (Прехвърляне на баланс от съществуваща карта).
 4. След като получите подкана, въведете четирите цифри от номера на картата.
 5. Поставете горната част на iPhone върху средата на картата за пътуване и изчакайте, докато на екрана не се покаже Card Added (Картата е добавена). Този процес може да отнеме няколко минути.

 

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Add Card (Добавяне на карта) и след това докоснете Continue (Продължаване).
 4. Докоснете картата за пътуване, която желаете да добавите.8
 5. Докоснете Transfer Balance from Existing Card (Прехвърляне на баланс от съществуваща карта).
 6. Следвайте стъпките, за да прехвърлите баланса.

Разрешаване на режима Express Transit

Когато включите режима Express Transit за дадена карта, можете бързо да плащате за пътувания с Face ID, Touch ID или парола. Ето как да разрешите режима Express Transit за платежна карта или карта за пътуване:

На iPhone

 1. Отворете приложението Settings на вашия iPhone.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и изберете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с паролата за вашия Apple Watch.

Прехвърляне на карта за пътуване от iPhone на Apple Watch

Ето как можете да прехвърлите карта за пътуване от iPhone на своя Apple Watch:

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. Ако имате няколко часовника, изберете един от тях.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Превъртете надолу до картата за пътуване, която желаете да прехвърлите на Apple Watch.
 4. След това докоснете бутона Add (Добавяне) до картата.

Можете да използвате приложението Watch, за да прехвърлите картата за пътуване обратно на iPhone.10

За разлика от кредитните и дебитните карти в Wallet картите за пътуване могат да са налични само на едно устройство в даден момент.

 1. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 2. Ако не сте сигурни дали местоположението ви поддържа карти за пътуване с Apple Pay, се свържете с доставчика на транспортни услуги.
 3. В Пекин и Шанхай iPhone 6 и iPhone 6 Plus поддържат режима Express Transit.
 4. Ако Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet) не се показва, е възможно картата да не отговаря на условията за добавяне в Wallet.
 5. Може да е необходимо да се свържете с доставчика на транспортни услуги, за да разберете дали можете да добавяте парични средства във вашата карта за пътуване чрез приложението му.
 6. Научете къде можете да използвате режима Express Transit за плащане за пътувания през Apple Pay.
 7. Може да е необходимо да се свържете с доставчика на транспортни услуги, за да разберете кои от тези методи поддържа. Използването на карти за пътуване може да е ограничено в зависимост от наличността в съответния регион.
 8. Ако търсената карта за пътуване не се показва, може да не е налична във вашия регион.
 9. Ако излезете от iCloud или изключите Face ID, Touch ID или паролата на iPhone или Apple Watch, всички кредитни и дебитни карти и карти за пътуване се премахват от устройството. След премахване на карта за пътуване от което и да е устройство балансът се запазва и е наличен за добавяне на същия или друг iPhone или Apple Watch, който е свързан с мрежа и на който сте влезли в iCloud със същия Apple ID.
 10. Не можете да прехвърляте карти за пътуване по време на пътуване.

 

Дата на публикуване: