Как да нулирате своите AirPods и AirPods Pro

Може да се наложи да нулирате вашите AirPods, ако те не се зареждат, или да коригирате друг проблем.

  1. Поставете слушалките AirPods в кутията за зареждане и затворете капака.
  2. Изчакайте 30 секунди.
  3. Отворете капака на кутията за зареждане.
  4. Когато AirPods са в ушите ви и са свързани с вашия iPhone, iPad или iPod touch, отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth или Settings (Настройки) > [вашите AirPods] и докоснете бутона More Info (Повече информация) до вашите AirPods. Ако не виждате AirPods в Settings (Настройки) > Bluetooth или в Settings (Настройки) > [вашите AirPods], просто преминете към следващата стъпка.
  5. Докоснете Forget this Device (Забрави това устройство) и докоснете отново, за да потвърдите.
  6. С отворен капак натиснете и задръжте бутона за настройка върху задната страна на кутията за около 15 секунди, докато индикаторът за състоянието в предната част на кутията премигне в кехлибарен цвят, след това в бяло.*
    Кутии за зареждане на AirPods
  7. Свържете отново вашите AirPods: докато AirPods се намират в кутията за зареждане и капакът е отворен, приближете AirPods до iPhone, iPad или iPod touch. Следвайте стъпките на екрана на устройството.

AirPods могат да бъдат свързани с един Apple ID. Ако искате да използвате AirPods (3-то поколение) или AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение), които са били използвани от други хора, те първо трябва да , премахнете AirPods от техния Apple ID.

* Когато нулирате AirPods, настройките за вашите слушалки AirPods също се нулират. Можете да промените настройките отново.

Дата на публикуване: