Нулиране на AirPods

Може да се наложи да нулирате AirPods (1-во или второ поколение), ако не можете да се свържете с тях, ако не се зареждат или за коригиране на друг проблем.1 Тези стъпки работят с кутията за безжично зареждане и стандартната зарядна кутия Lightning.

На вашето устройство с iOS отидете на Settings (Настройки)

Отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth и докоснете иконата i до вашите AirPods.2 След това докоснете Forget This Device (Забрави това устройство) и докоснете отново за потвърждение.

Поставете AirPods в кутията

Затворете капака. Изчакайте 30 секунди, след което отворете кутията.

Нулиране на AirPods

Натиснете и задръжте бутона за настройване от задната страна на кутията, докато индикаторът за състоянието премигне няколко пъти в кехлибарено, а след това остане да свети в бяло непрекъснато.

Повторно свързване на AirPods

Поставете AirPods близо до устройството си. Следвайте стъпките на екрана на устройството.

Научете повече

Научете повече за настройването на AirPods с други устройства с Bluetooth. Ако имате проблеми със свързването на слушалка AirPod за замяна, научете повече за AirPods за замяна.

  1. Когато нулирате AirPods, настройките за вашите AirPods също се нулират. Можете да промените настройките отново.
  2. Ако не виждате AirPods в Settings (Настройки) > Bluetooth, просто преминете на следващата стъпка.
Дата на публикуване: