Нулиране на AirPods

Може да се наложи да нулирате AirPods, ако не можете да се свържете с тях, ако не се зареждат или за коригиране на друг проблем.1

Поставете AirPods в кутията

Затворете капака. Изчакайте 30 секунди, след което отворете капака.

На iPhone, iPad или iPod touch – отидете в Settings (Настройки)

Отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth и докоснете иконата i до вашите AirPods.2 След това докоснете Forget This Device (Забрави това устройство) и докоснете отново за потвърждение.

Нулиране на AirPods

С отворен капак натиснете и задръжте бутона за настройка на гърба на кутията за около 15 секунди, докато видите, че индикаторът за състоянието мига в кехлибарен цвят.

Повторно свързване на AirPods

С отворен капак поставете вашите AirPods близо до устройството ви. Следвайте стъпките на екрана на устройството.

Научете повече

Научете повече за настройването на AirPods с други устройства с Bluetooth. Ако имате проблеми със свързването на слушалка AirPod за замяна, научете повече за AirPods за замяна.

  1. Когато нулирате AirPods, настройките за вашите AirPods също се нулират. Можете да промените настройките отново.
  2. Ако не виждате AirPods в Settings (Настройки) > Bluetooth, просто преминете на следващата стъпка.
Дата на публикуване: