Използвайте своя ремонтиран или заменен iPhone

Ето информация как да използвате ремонтирания или заменен iPhone.

  1. Ако вашият iPhone използва SIM карта, поставете SIM картата в своя iPhone.
  2. Възстановете своя iPhone от архивно копие на iCloud или iTunes.
  3. Find My iPhone трябва да е включено по подразбиране, но можете да потвърдите, че Find My iPhone е включено.

© 2019 Apple Inc. Всички права запазени. Apple, логото на Apple, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. AppleCare и iCloud са марки за услуги на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Другите имена на продукти и фирми, споменати тук, може да бъдат търговски марки на съответните им фирми.

Дата на публикуване: