Използвайте своя ремонтиран или заменен Apple Watch

Ето информация как да използвате своя ремонтиран или заменен Apple Watch.

  1. Дръжте Apple Watch близо до своя iPhone.
  2. Сдвоете своя Apple Watch.  Когато сдвоите своя Apple Watch, ще имате възможност да го възстановите от архивно копие, ако сте направили такова.

© 2019 Apple Inc. Всички права запазени. Apple, логото на Apple, Watch и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. AppleCare и iCloud са марки за услуги на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Другите имена на продукти и фирми, споменати тук, може да бъдат търговски марки на съответните им фирми.

Дата на публикуване: