Инсталиране на конфигурационен профил на вашия iPhone или iPad

Научете как да инсталирате профил на iOS 12.2 или по-нова версия и на iPadOS.

Когато изтеглите конфигурационен профил от уебсайт или от имейл съобщение в iOS 12.2 или по-нова версия или в iPadOS, включително профили за записване в Mobile Device Management (Управление на мобилни устройства), трябва да отидете в приложението Settings (Настройки), за да го инсталирате. Ако профил не бъде инсталиран до 8 минути след изтеглянето, то той автоматично бива изтрит. 


Инсталиране на профил

След като изтеглите профил*, ще видите съобщението Profile Downloaded (Изтеглен профил) или Enroll in [organization name] (Запишете се в [име на организация]). За да инсталирате профила, изпълнете следните стъпки:

  1. Отворете приложението Settings (Настройки).
  2. Докоснете Profile Downloaded (Изтеглен профил) или Enroll in [organization name] (Запишете се в [име на организация]).
    Екран с настройки на iPhone, показващ Profile Downloaded (Изтеглен профил)
  3. Докоснете Install (Инсталиране) в горния десен ъгъл, след което следвайте указанията на екрана.

* Можете да имате само един готов за инсталиране профил в даден момент. Например, ако изтеглите профил и не го инсталирате, а след това изтеглите втори профил, то само вторият профил е достъпен за инсталиране.


За профили, инсталирани от Mobile Device Management (Управление на мобилни устройства)

Ако сте системен администратор, можете да инсталирате профили без никакво взаимодействие от страна на потребителя върху устройства, записани в Mobile Device Management (MDM) (Управление на мобилни устройства). За да запишете устройство в MDM, използвайте Apple School Manager или Apple Business Manager, или ръчно инсталирайте профил за записване.

Дата на публикуване: