Откриване на серийния номер на вашите AirPods

Вашите AirPods и зарядната кутия имат един и същ сериен номер. Ето как може да го откриете.

Серийният номер се намира върху вътрешната страна на капака:

Ако AirPods са свързани с устройство с iOS, можете също да отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > About (Относно) > AirPods, за да проверите серийния номер:

Ако в момента не разполагате със зарядната кутия, но имате оригиналната опаковка, може да откриете серийния номер до баркода. Можете също да откриете серийния номер на оригиналната разписка или фактура за продукта.

Дата на публикуване: