Открийте серийния номер на своите AirPods

Вашите AirPods и зарядната кутия имат един и същ сериен номер. Ето как може да го откриете.

Серийният номер * се намира върху вътрешната страна на капака:

Ако вашите AirPods са свързани с устройството ви с iOS, можете също да отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > About (Относно) > AirPods, за да проверите серийния номер:

Ако в момента не разполагате със зарядната кутия, но имате оригиналната опаковка, може да откриете серийния номер до баркода. Може също да откриете серийния номер на оригиналната разписка или фактура за продукта.

* За AirPods (2-ро поколение) и AirPods Pro всяка слушалка AirPod също има свой собствен сериен номер, отпечатан на самата слушалка AirPod. Ако трябва да изпратите своите AirPods или кутия за зареждане в сервиз, вижте основния сериен номер, отпечатан върху капака на кутията. Серийните номера на самите AirPods не са ви нужни.

Дата на публикуване: