Ако звукът от безжичните слушалки изключва или е изкривен

Научете какво да направите, ако звукът от Вашите Bluetooth слушалки, включително слушалки AirPods и безжични слушалки Beats, прекъсва или е изкривен.

Подобряване на Bluetooth връзката

Вашите слушалки комуникират чрез Bluetooth, а Bluetooth сигналът може да се влияе или да отслабва в някои ситуации.

Връзката със слушалките може да прекъсва по-често, когато предавате поточно аудиосъдържание, а не съдържание, съхранено на Вашето устройство.* Поставете Вашето устройство на няколко стъпки разстояние от Вас и опитайте да слушате музика или друго аудиосъдържание, което е съхранено на устройството, а не се предава поточно със слушалките. На Вашето устройство с iOS или Android отворете приложението Music. На Mac с macOS Catalina отворете приложението Music. На Mac с macOS Mojave или по-ранна версия, или на ПК отворете iTunes. След това пуснете песен, която няма бутон Download (Изтегляне)n икона на Download (Изтегляне) до нея. Или докоснете бутона Download (Изтегляне) Икона на Download (Изтегляне), за да изтеглите песента.

Ако по време на този тест връзката със слушалките е нормална, следните неща може да са ви от полза в други ситуации:

  • Дръжте Вашия iPhone или друго устройство близо до себе си, за да няма помежду ви прегради като стени или подове.
  • Ако е възможно, отидете на друго място, по-конкретно далеч от места с много хора или голям Wi-Fi трафик, слабо защитени кабели, микровълнови печки и безжични високоговорители (или ги изключете).

Ако връзката със слушалките продължава да прекъсва

Ако сте тествали Вашите слушалки, както е описано в предишния раздел, и звукът продължава да прекъсва, премахнете сдвояването със слушалките и ги сдвоете отново.

Премахване на сдвояването със слушалките

Премахване на сдвояването с iPhone:

  1. Докоснете Settings (Настройки) > Bluetooth.
  2. Намерете устройството, за което искате да премахнете сдвояването, и докоснете бутона Info (Информация) .
  3. Докоснете Forget This Device (Забрани това устройство).
  4. Рестартирайте Вашия iPhone.

Премахване на сдвояването с устройство, което не е на Apple:

  1. На вашето устройство, което не е на Apple, отворете настройките за Bluetooth и се уверете, че функцията Bluetooth е включена. Например на устройство с Android отидете в Settings (Настройки) > Connected devices (Свързани устройства) > Connection preferences (Предпочитания за свързване) > Bluetooth.
  2. Премахнете сдвояването с или забранете слушалките.
  3. Рестартирайте Вашето устройство, което не е на Apple.

Повторно сдвояване на слушалките

Сдвоете или свържете слушалките отново. Открийте инструкции за Вашите слушалки и устройството, с което желаете да ги сдвоите:

Ако връзката със слушалките продължава да прекъсва, се свържете с отдела за поддръжка на Apple.

* Вашият източник на аудио, като например iPhone, Mac, компютър с Windows или мобилен телефон с Android

Дата на публикуване: