Използвайте командния ред за бърз старт в macOS Mojave 10.14 и по-нови версии

За да управлявате дистанционен Mac компютър чрез Screen Sharing (Споделяне на екрана), включете Remote Management (Дистанционно управление) на целевото устройство. Или използвайте тези стъпки, за да управлявате устройства, които са включени в Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство) (MDM).

С цел увеличаване на сигурността в macOS 10.14 и по-нови версии Screen Sharing (Споделяне на екрана) Ви предоставя достъп само за преглед, когато използвате командния ред за бърз старт за активиране на Remote Management (Дистанционно управление) на Mac компютър. Ако искате да преглеждате и управлявате дистанционен Mac компютър чрез Screen Sharing (Споделяне на екрана), отворете System Preferences (Системни предпочитания) в целевия Mac, щракнете върху Sharing (Споделяне), след което поставете отметка в квадратчето Remote Management (Дистанционно управление). Ако Remote Management (Дистанционно управление) вече е избрано, махнете отметката и я поставете отново.

Използване на Screen Sharing (Споделяне на екрана) за управление на Mac компютър, който е включен в MDM

Ако Вашият Mac компютър е включен в Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство) (MDM) през User Approved MDM enrollment (Одобрено от потребителя включване в MDM) или през Device Enrollment (Включване на устройство), можете да разрешите Mac компютърът да се управлява чрез Screen Sharing (Споделяне на екрана).

  1. Използвайте бърз старт, за да активирате Remote Management (Дистанционно управление).
  2. Използвайте полезния товар Privacy Preferences Policy Control (Управление на предпочитания на политиката за поверителност). Използвайте клавиша PostEvent и задайте за низа Identifier (Идентификатор) com.apple.screensharing.agent. Задайте за низа IdentifierType bundleID.

Това е примерен полезен товар на com.apple.TCC.configuration-profile-policy, който можете да използвате като част от профил на конфигурация:

<key>Services</key>
<dict>
  <key>PostEvent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>Allowed</key>
      <true/>
      <key>CodeRequirement</key>
      <string>identifier "com.apple.screensharing.agent" and anchor apple</string>
      <key>Comment</key>
      <string>Allow Control mode when starting Remote Management via kickstart</string>
      <key>Identifier</key>
      <string>com.apple.screensharing.agent</string>
      <key>IdentifierType</key>
      <string>bundleID</string>
    </dict>
  </array>
</dict>
Дата на публикуване: