Използвайте MDM (Управление на мобилно устройство), за да активирате Remote Management (Дистанционно управление) в macOS

За да управлявате дистанционен Mac компютър чрез Screen Sharing (Споделяне на екрана), включете Remote Management (Дистанционно управление) на целевото устройство. Или използвайте тези стъпки, за да управлявате устройства, които са включени в Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство) (MDM).

С цел увеличаване на сигурността в macOS 10.14 и по-нови версии, Screen Sharing (Споделяне на екрана) ви предоставя достъп само за преглед, когато използвате MDM (Управление на мобилно устройство), за да активирате Remote Management (Дистанционно управление) на Mac компютър. Ако искате да преглеждате и управлявате дистанционен Mac компютър чрез Screen Sharing (Споделяне на екрана), отворете System Preferences (Системни предпочитания) в целевия Mac, щракнете върху Sharing (Споделяне), след което поставете отметка в квадратчето Remote Management (Дистанционно управление).

Използване на Screen Sharing (Споделяне на екрана) за управление на Mac компютър, който е включен в MDM

Ако целевият Mac е включен в Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство) (MDM), можете да използвате командата Enable Remote Management (Активиране на дистанционното управление), за да активирате споделянето на екрана и да използвате управляваните настройки на Privacy Preferences Policy Control (Управление на предпочитания на политиката за поверителност) за активиране на контрола. Използвайте клавиша PostEvent и задайте идентификационния низ на com.apple.screensharing.agent, след което задайте низа IdentifierType на bundleID.

Дата на публикуване: