Използвайте Live Listen (Слушане на живо) с AirPods и Powerbeats Pro

С Live Listen (Слушане на живо) вашият iPhone, iPad или iPod touch може да се използва за микрофон, който да изпраща звук към слушалките AirPods или Powerbeats Pro. Live Listen (Слушане на живо) може да ви помогне да чувате разговор в шумна среда или дори да чувате някой, който говори в другия край на стаята.

За да използвате Live Listen (Слушане на живо) с вашите AirPods и Powerbeats Pro, вашето устройство с iOS трябва да е с iOS 12 или по-нова версия. Също така трябва да свържете своите AirPods или Powerbeats Pro към устройството си.

използване на Live Listen (Слушане на живо)

Добавяне на Live Listen (Слушане на живо) към Control Center (Контролен център)

За да използвате Live Listen (Слушане на живо), трябва да добавите функцията към Control Center (Контролен център):

  1. Отидете в Settings (Настройки) > Control Center (Контролен център).
  2. Докоснете Customize Controls (Персонализиране на контроли).
  3. Превъртете надолу и докоснете добавяне на икона до Hearing (Слух) икона за слух.
  4. Докоснете Back (Назад), за да запасите настройките.

Live Listen (Слушане на живо) в Control Center (Контролен център)

Използване на Live Listen (Слушане на живо)

  1. Отворете Control Center (Контролен център).
  2. Докоснете икона за слух.
  3. Докоснете Live Listen (Слушане на живо).
  4. Поставете устройството си пред човека, когото искате да чувате. Настройте силата на звука на устройството си, ако не можете да чувате достатъчно добре.

Ако не можете да свържете своите AirPods или Powerbeats Pro или ако Live Listen (Слушане на живо) не се включва, уверете се, че Bluetooth е включен и че слушалките ви са заредени.

Научете повече за Live Listen (Слушане на живо) със слухови апарати, произведени за iPhone.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: