Какво е новото в macOS Server

Научете за промените, включени в macOS Server 5.11.1.

macOS Server 5.11.1 изисква macOS Big Sur 11 или по-нова версия. След като инсталирате актуализацията на macOS, можете да получите macOS Server от App Store. (За да се предотврати прекъсване на услугите, новите версии на Server не се инсталират автоматично дори когато в предпочитанията за App Store е посочено другите актуализации да се инсталират автоматично.)

По време на инсталирането може да видите съобщение „Server app replacement detected.“ („Открита е замяна на приложението за Server.“). Това е нормално. По време на актуализирането всички настройки и данни на Server се запазват и можете да използвате приложението Server, за да завършите настройването на предварително конфигурирани услуги след актуализирането.

Ако надстройвате от macOS Server 5.6.3 или по-ранна версия, научете за промените, въведени в macOS Server 5.7.1.

Какво е новото в macOS Server 5.11.1

 • Подобрения в производителността на Profile Manager
 • Нови ограничения за Unpaired External Boot to Recovery (Несдвоено външно стартиране до възстановяване) и Unlock with Apple Watch (Отключване с Apple Watch)
 • Вече е включена поддръжка за управление на Xsan в macOS Big Sur. Научете повече за мигриране към новите инструменти.

 

Какво е новото в macOS Server 5.11

Profile Manager

Profile Manager поддържа нови ограничения, полезно съдържание и команди.

За iOS и iPadOS

 • Automated Device Enrollment (Автоматично въвеждане на устройства): пропускане на панелите Restore Completed (Завършено преинсталиране) и Update Completed (Завършено актуализиране) в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Инсталиране на управлявани приложения, които не могат да се премахват
 • Exchange ActiveSync: отмяна на предишна парола
 • Network Usage Rules (Правила за използване на мрежата): конфигуриране на правила за SIM
 • Известия: разрешаване на предварителен преглед на известията на заключен екран
 • Ограничения: разрешаване на App Clips
 • WiFi: дезактивиране на рандомизацията на MAC при асоциация
 • Включване на идентификатора на eSIM „EID“ в информацията за устройството

За iPadOS

 • Образование: разрешаване на конфигурирането само на прозореца за вход на споделения iPad, не на Classroom
 • Споделен iPad: управление на потребители, базирани на квоти
 • Споделен iPad: дезактивиране на временните сесии

За iOS, iPadOS и macOS

 • VPN: конфигуриране на ново разширение на системата и ключове за конфигуриране на мрежата

За iOS и tvOS

 • Задаване на часови зони на устройствата под наблюдение

За macOS

 • Конфигуриране на Auto Advance (Автоматично продължаване)
 • Automated Device Enrollment (Автоматично въвеждане на устройства): пропускане на панела Accessibility (Достъпност) в Setup Assistant (Помощник за настройка), показване на код за заобикаляне на Server Activation Lock (Заключване на активирането на Server) в информацията за защита на устройството
 • Инсталиране на управлявани приложения
 • Конфигурация на акаунт: кратко име на управлявания локален потребител
 • Свързани домейни: разрешаване на директно изтегляне
 • Кеширане на съдържание: автоматично разрешаване на привързаното кеширане, изпращане на командата ContentCachingInformation
 • Ограничения: разрешаване на приложенията да получават информация за доставчиците на файлове, отлагане на актуализирането на приложенията

Какво е новото в macOS Server 5.10

Profile Manager

Profile Manager поддържа нови ограничения, полезно съдържание и команди.

За iOS и macOS

 • Кеширане на съдържание: автоматично активиране на споделянето на интернет връзка
 • VPN: конфигуриране на изискването на доставчика за връзка тип Custom SSL
 • VPN: конфигуриране на мрежовите опции за връзки тип Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint и Custom SSL
  • Изпращане на целия трафик през VPN
  • Изключване на локални мрежи

За iOS

 • Дезактивиране на временните потребители на споделен iPad

За macOS

 • Въвеждане на устройства: разрешаване на поддръжка на FileVault при първото влизане на потребителя
 • Информация за кеширане на съдържанието на заявките

Какво е новото в macOS Server 5.9

Profile Manager

Profile Manager поддържа нови ограничения, полезно съдържание и команди.

За iOS, macOS и tvOS

 • Wi-Fi: конфигуриране на лична защита тип WPA3

За iOS и macOS

 • Добавяне на текст за съгласие към профилите с възможност за ръчно изтегляне и профилите за записване
 • Пропускане на панелите Preferred Language (Предпочитан език) и Supported Language (Поддържан език) в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Конфигуриране на полезното съдържание с единично удостоверяване с възможност за удължаване

За iOS

 • Пропускане на панелите Dark Mode (Тъмен режим) и Welcome (Добре дошли) в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Конфигуриране на нови ограничения само за устройства под наблюдение за разрешаване на достъп до външно устройство в приложението Files, клавиатури с непрекъснат път и изключване или включване на Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: индивидуално разрешаване на Mail, Calendar, Contacts и Reminders за управлявани акаунти
 • Single App Mode (Режим за едно приложение): конфигуриране на Voice Control
 • Обновяване на корпоративните мобилни планове с eSIM

За macOS

 • Поддръжка на уеб-базирано удостоверяване за програмата за въвеждане на устройства 
 • Пропускане на панелите Screen Time (Екранно време) и TouchID в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Конфигуриране на нови опции за конфигуриране на акаунт за записване в DEP
 • Показване на нивата на Secure Boot (Защитено стартиране) и External Boot (Външно стартиране) в информацията за устройството
 • Поддръжка на Bootstrap Token, за да се даде възможност на мобилните акаунти да влизат чрез устройства Mac с FileVault
 • Управление на Activation Lock (Заключване на активирането): разрешаване на Activation Lock (Заключване на активирането), изчистване на Activation Lock (Заключване на активирането), автоматично извличане на код за заобикаляне на Activation Lock (Заключване на активирането) на устройства Mac с Catalina
 • Конфигуриране на автоматичните актуализации на macOS и приложенията
 • Dock: конфигуриране на двукратното щракване, Recents (Последни) и настройките на разделите
 • Конфигуриране на полезното съдържание на свързаните уеб домейни
 • Конфигуриране на кеширането на съдържание като инфраструктура

За tvOS

 • Конфигуриране на опциите за заспиване на устройството

Какво е новото в macOS Server 5.8

Profile Manager

Profile Manager поддържа нови ограничения, полезно съдържание и команди.

За macOS

 • Експортиране на предварително определен набор от стойности за информация за устройството за дадени устройства с помощта на новия команден ред exportDeviceInfo
 • Пропускане на панела True Tone в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Конфигуриране на нови ограничения: екранни снимки и дистанционно наблюдение на екрана
 • Конфигуриране на сертификата за удостоверяване на уеб услуги в Exchange
 • Конфигуриране на достъпа до Apple Remote Desktop 
 • Конфигуриране на управляваните уроци на ученическите компютри Mac
 • Конфигуриране на полезното съдържание за прозрачност на сертификата

За iOS

 • Активиране или дезактивиране на роуминга за обаждания и данни и Personal Hotspot (Персонален хотспот)
 • Конфигуриране на нови ограничения: промяна на Personal Hotspot (Персонален хотспот) (само под наблюдение)
 • Показване на подробности за телефонния номер, ICCID и IMEI на записани устройства с двойна SIM
 • Конфигуриране на полезното съдържание за прозрачност на сертификата

За tvOS

 • Конфигуриране на актуализациите на управлявания софтуер

Какво е новото в macOS Server 5.7.1

Profile Manager

 • Конфигуриране на акаунт на Apple Business Manager
 • Инсталиране на приложения от App Store за tvOS
 • Конфигуриране на нови ограничения, полезно съдържание и команди:

За macOS

Нови настройки за полезно съдържание на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на паролата, базирани на близост
 • Разрешаване на споделяне на пароли
 • Разрешаване на автоматично попълване на пароли
 • Разрешаване на инсталирането на актуализация на софтуера за потребители, които не са администратори

Нови настройки за полезно съдържание на Exchange

 • Използване на OAuth за удостоверяване

Нови настройки за полезно съдържание на смарт карта

 • Изискване за смарт карта
 • Активиране на скрийнсейвъра при премахване на смарт картата

Нови настройки за полезно съдържание на Passcode

 • Принудително нулиране на паролата по време на удостоверяването на следващия потребител

Нови настройки за полезно съдържание на Security & Privacy (Сигурност и поверителност)

 • Показване на личен ключ за възстановяване

Нови настройки за полезно съдържание на Education (Образование)

 • Изпращане до компютри Mac, зачислени към учители

Нови настройки за полезно съдържание на Xsan

 • Възможност за конфигуриране на автоматично зареждане
 • Възможност за определяне на предпочитанията за зареждане на разпределени LAN клиенти

За iOS

Нови настройки за полезно съдържание на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на парола, базирани на близост (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на споделяне на пароли (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на автоматично попълване на пароли (само устройства под наблюдение)
 • Принудително използване на автоматична дата и час (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на ограничен режим за USB (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на управляваните акаунти в контактите да пишат на неуправлявани акаунти
 • Разрешаване на неуправляваните акаунти в контактите да четат управлявани акаунти
 • Дезактивиране на eSIM (само устройства под наблюдение)

Нови настройки за полезно съдържание на Mail и Exchange

 • Разрешаване на потребител да активира или дезактивира подписване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да променя избора на сертификата за подписване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да пуска или спира шифроване със S/MIME
 • Разрешаване на потребител да променя избора на сертификата за шифроване с S/MIME

Нови настройки за полезно съдържание на Exchange

 • Използване на OAuth за удостоверяване

Нови настройки за полезно съдържание на Notifications (Известия)

 • Указване дали дадено приложение може да изпраща критични сигнали
 • Разрешаване на групирани известия
 • Показване в CarPlay

Нови настройки за полезно съдържание на VPN за конфигурации IKEv2

 • Възможност за посочване на адреси на DNS server
 • Възможност за посочване на първичен домейн на тунела
 • Възможност за посочване на домейни за търсене на DNS
 • Възможност за посочване на домейни за допълнително съответствие на DNS

Нови опции за пропускане на записване на устройство на панел за Setup Assistant (Помощник за настройка)

 • iMessage & FaceTime и Screen Time (Време пред екрана)
 • Добавяне на мобилен план

Отхвърлено полезно съдържание

 • Акаунти на macOS Server

Нови команди

 • Показване на информация за SIM

За tvOS

Нови настройки за полезно съдържание на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на парола, базирани на близост (само устройства под наблюдение)

Нови команди

 • Инсталиране на актуализации (появява се в изскачащото меню Actions (Действия) само когато има налични актуализации на избраното устройство с Apple TV или устройствата с Apple TV в рамките на дадена група)
Дата на публикуване: