Какво е новото в Schoolwork

Научете за новото централизирано пособие за преподаватели и учащи.

Schoolwork е мощно приложение за iPad, с помощта на което преподавателите и учащите могат да се възползват по-ефективно от възможностите на iPad. Преподавателите могат лесно да разпределят и събират задания, да следят напредъка на учащите в образователните приложения и да работят индивидуално с учащите отвсякъде, по всяко време. Учащите също могат да го използват с лекота. Заданията се появяват автоматично на техните устройства iPad и са организирани по срок за предаване и по предмет. Schoolwork също така помага на преподавателите да следят представянето на всички в класа, за да пригодят преподаването си към потребностите на всеки учащ.

В приложенията се намират някои от най-полезните образователни материали. С помощта на Schoolwork преподавателите могат да преглеждат поддържани приложения, за да намерят съдържание, което отговаря на учебната им програма, след което да споделят с учащите определени дейности в приложенията. Те могат да навигират директно към желаната дейност с едно-единствено докосване.

Schoolwork е налично в App Store и изисква настройка на учебните акаунти и предмети в Apple School Manager, извършена от ИТ администратор на учебното заведение. Разберете как да се подготвите за Schoolwork и научете повече за изискванията в помощния раздел за Schoolwork.

Schoolwork изисква iPadOS 13.5 или по-нова версия. За да изтеглите най-новата версия на Schoolwork, проверете в раздел Updates (Актуализации) на App Store на вашия iPad или попитайте своя ИТ администратор.

Какво е новото в Schoolwork 2.1.1

 • По подразбиране PDF файловете и снимките, възложени в Handouts (Материали), вече се отварят в Schoolwork

Какво е новото в Schoolwork 2.1

 • Импортиране на съдържание от системи за управление на обучението чрез файлов формат Common Cartridge
 • Дръпнете за опресняване на данните в раздела Handouts (Материали)
 • Вижте датата и часа на предаване на учащите за дейности в Handouts (Материали) (изисква iPadOS 14)
 • Нов център за състоянието най-долу в лявото поле за навигация в раздела Handouts (Материали)

Какво е новото в Schoolwork 2.0.1

 • По-бързо зареждане на уроци и Handouts (Материали)
 • По-последователно превъртане в приложението
 • Подобрена стабилност при влизане, навигиране в уроците и Handouts (Материали) и използване на Split View (Разделен изглед)

Какво е новото в Schoolwork 2

Чисто нов дизайн

 • Превключвайте лесно между изглед Handouts (Материали) и Students (Учащи) с нова навигация, базирана на раздели
 • Новата странична лента ви предоставя незабавен достъп до текущите уроци, последни, предпочитани, чернови и архивирани Handouts (Материали) само с едно докосване
 • Опростени опции за добавяне на съдържание като дейности в приложение, снимки, видеоклипове, връзки и документи по време на създаването на Handouts (Материали)
 • Вижте кои приложения са подпомогнали напредъка на учащите и преглеждайте богати визуализации на дейностите, когато добавяте дейности към приложението в Handouts (Материали)

Нови функции

 • Нови опции за Handouts (Материали), включително заключване на Handouts (Материали), маркиране като „видяно“, изискване на редакции и връщане на файлове
 • Аналитични данни за цялостния напредък на класа и отделните учащи, включително степен на завършване, отделено време, незавършени и повторно възложени дейности
 • Известия до преподавателите, когато трябва да се предадат или оценят Handouts (Материали)
 • Известия до учащите, когато има възложени нови Handouts (Материали) или когато Handouts (Материали) трябва да бъдат предадени на следващия ден, когато е налична седмична обобщена информация за вече предадени Handouts (Материали) и когато преподавател е поискал повторен опит
 • Библиотека за преподаватели, в която са подредени чернови, предпочитани и копия на Handouts (Материали) от архивирани уроци 
 • Нов архив на Handouts (Материали) съхранява Handouts (Материали) от курсове, след като те вече са приключили, което улеснява повторното използване на дейности
 • Търсене в приложението или в Spotlight на уроци, Handouts (Материали) и учащи

Какво е новото в Schoolwork 1.3.1

Тази актуализация включва поправки на незначителни грешки.

Какво е новото в Schoolwork 1.3

 • Вече можете да създавате, редактирате и триете уроци в Schoolwork. Изисква iPadOS
 • Вече можете да създавате псевдоними за уроци в Schoolwork.
 • Тази актуализация включва подобрения в използваемостта, производителността и устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.2.1

Тази актуализация включва поправки на незначителни грешки.

Какво е новото в Schoolwork 1.2

 • Преподавателите вече могат да създават дейности, като сканират документи от хартиен носител. Изисква iOS 12Научете повече
 • Учащите вече могат да предават работата си в Schoolwork, като сканират документи от хартиен носител. Изисква iOS 12Научете повече
 • Приложенията за отчитане на напредъка вече могат автоматично да задават дейност в приложението в Schoolwork като Done (Готова), когато учащият завърши дейността. Изисква iOS 12.2 или по-нова версия. Ако известията в Schoolwork са включени, Schoolwork показва съобщение на учащите, когато дадена дейност в приложението автоматично е зададена като Done (Готова).
 • В приложенията за отчитане на напредък, които използват ново разширение на Schoolwork, преподавателите вече могат да намират и задават всички дейности, свързани с приложението, без да го пускат.

Какво е новото в Schoolwork 1.1.1

Тази актуализация включва дребни подобрения по устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.1

 • Вече са налични помощни ресурси за учащите.
 • Преподавателите вече могат да търсят дейности в приложения, които работят със Schoolwork.
 • Тази актуализация включва подобрения в използваемостта, производителността и устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.0.2

Тази актуализация включва дребни подобрения по устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.0.1

Тази актуализация включва дребни подобрения по устойчивостта.

Функции на Schoolwork 1.0

Споделяйте всякакво съдържание с Handouts (Материали)

 • Използвайте Handouts (Материали), за да споделите лесно с учащите домашно задание, напомняне за учебна работа или известие относно курса.
 • Добавяйте PDF файлове, документи, интернет връзки, снимки, видеоклипове, дори връзки към дейности в дадено приложение.
 • Относно приложенията, които работят със Schoolwork, можете да отведете учащите направо към определена дейност в дадено приложение.
 • Осигурете на учащите лесен начин да предадат класна работа или да покажат колко са научили.

Помогнете на учащите да останат съсредоточени и организирани

 • Насочете учащите към определено място, когато задавате дейност в дадено приложение.
 • Учащите виждат какво имат да правят тази седмица във всичките си часове.
 • В Pages (Страници), Keynote (Важни бележки) и Numbers (Числа) учащите могат да предават домашните си направо в приложението.

Работете съвместно и предоставяйте обратна връзка в реално време

 • Само с няколко докосвания можете лесно да работите съвместно с отделни учащи или с целия клас.
 • Добавяйте коментари към работата на учащите, за да им дадете обратна връзка, докато още работят по заданието.
 • Използвайте новите функции Drawing (Рисуване) и Smart Annotation (Умни анотации) в iWork, за да добавяте обратна връзка директно към документите на учащите.
 • Използвайте Apple Pencil или пръста си за отбелязване на PDF файлове, снимки и много други.

Преглеждайте напредъка на учащите

 • Проверявайте кои учащи са готови със заданията за тази седмица и кои не са.
 • Вижте как се справят учащите със заданията в Schoolwork, включително домашна работа, резултати от тестове, спечелени точки и прекарано време по задание.
 • Учащите могат да предават домашните си задания в Schoolwork от всяко приложение.

Преподавайте с лично отношение

 • Вижте цялостен преглед за всеки учащ, включително предадената работа и напредъка в приложенията – всичко на едно място.
 • Можете да пригодите Handouts (Материали) към един учащ или група учащи въз основа на личните им потребности.
 • Използвайте напредъка на учащите, за да намерите такива, които може да се нуждаят от допълнителни предизвикателства или подкрепа.

Поверителност

Apple поема безусловното задължение да опазва поверителността на преподавателите и учащите. От учебните заведения се изисква да се присъединят към функцията за напредък на учащите в Schoolwork, като използват Apple School Manager. Напредъкът на учащите се записва само за възложените от преподавателите дейности, които са завършени с предоставен от учебното заведение управляван Apple ID. Всички данни за напредъка на учащите се шифроват при пренос и при съхранение. Ако учебното заведение не се присъедини към функцията, преподавателите и учащите могат да използват Schoolwork и без нея.

С цел подобрение на продукта Schoolwork и за да може вашето учебно заведение да разбира по-добре как преподавателите и учащите използват Schoolwork, Apple събира анонимни данни относно дейността ви в Schoolwork, които може да се споделят и с учебното ви заведение. Тези данни няма да бъдат използвани за никакви други цели и не включват лична информация.

Научете повече за поверителността и защитата на продуктите на Apple за образователни цели.

 

Научете повече

В Австралия и Нова Зеландия приложението Schoolwork се нарича Classwork.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: