Какво е новото в Schoolwork

Научете за новото централизирано пособие за преподаватели и учащи.

Schoolwork е изключително полезно приложение за iPad, с помощта на което преподавателите и учащите могат да се възползват по-ефективно от възможностите, предлагани от iPad. Преподавателите могат лесно да раздават и събират задания, да следят напредъка на учащите в образователните приложения и да работят в индивидуални сесии с учащите отвсякъде и по всяко време. Учащите също могат да го използват с лекота. Заданията се появяват автоматично на техните устройства iPad и са организирани по срок за завършване и клас. Schoolwork също така помага на преподавателите да следят представянето на всички в класа, за да пригодят преподавателските си методи към потребностите на всеки учащ.

В приложенията се намират някои от най-полезните образователни материали. С помощта на Schoolwork преподавателите могат да преглеждат поддържаните приложения, за да намерят съдържание, което отговаря на учебния им план, след което да споделят с учащите конкретни дейности за извършване с приложенията. Те могат да отидат директно в желаната дейност с едно-единствено докосване.

Schoolwork е налично в App Store и изисква структура от учебни акаунти и класове в Apple School Manager, инсталирана от ИТ администратора на учебното заведение. Научете как да инсталирате всичко за работа със Schoolwork и узнайте повече за нужните изисквания в помощния раздел за Schoolwork.

Schoolwork изисква iOS 11.4.1 или по-нова версия. За да изтеглите най-новата версия на Schoolwork, вижте в раздел Updates (Актуализации) на App Store на iPad или попитайте своя ИТ администратор.

Какво е новото в Schoolwork 1.2.1

Тази актуализация включва корекции на незначителни грешки.

Какво е новото в Schoolwork 1.2

 • Преподавателите вече могат да създават дейности, като сканират физически документи на хартиен носител. Изисква iOS 12Научете повече
 • Учащите вече могат да предават работата си в Schoolwork, като сканират физически документи на хартиен носител. Изисква iOS 12Научете повече
 • Приложенията за съобщаване на напредък вече могат да задават автоматично дейност от приложение в Schoolwork като Done (Завършена), когато учащият я завърши. Изисква iOS 12.2 или по-нова версия. Ако известията в Schoolwork са включени, Schoolwork показва съобщение на учащите, когато дейност в приложение бъде зададена автоматично като Done (Завършена).
 • За приложенията за съобщаване на напредък, които използват ново разширение на Schoolwork, преподавателите вече могат да търсят и задават всички дейности, свързани с приложението, без да трябва да го стартират.

Какво е новото в Schoolwork 1.1.1

Тази актуализация включва дребни подобрения в стабилността.

Какво е новото в Schoolwork 1.1

 • Вече са налични помощни ресурси за учащите.
 • Преподавателите вече могат да търсят дейности в приложения, които работят със Schoolwork.
 • Тази актуализация включва подобрения в начина на употреба, производителността и стабилността.

Какво е новото в Schoolwork 1.0.2

Тази актуализация включва дребни подобрения в стабилността.

Какво е новото в Schoolwork 1.0.1

Тази актуализация включва дребни подобрения в стабилността.

Функции на Schoolwork 1.0

Споделяйте всякакво съдържание с Handouts (Материали)

 • Използвайте Handouts (Материали), за да споделяте лесно с учащите домашни, напомняния за учебна работа или съобщения относно класа.
 • Добавяйте PDF файлове, документи, интернет връзки, снимки, видеоклипове, дори връзки към дейности в дадено приложение.
 • За приложенията, които работят със Schoolwork, можете да отведете учащите директно в конкретна дейност в дадено приложение.
 • Осигурете лесен начин за учащите да предадат финален проект или да покажат колко са научили.

Поддържайте фокус и организация при учащите

 • Насочете учащите към конкретно място, където да им възложите дейност в дадено приложение.
 • Учащите имат поглед върху задачите, които трябва да извършат тази седмица, за всичките си часове.
 • В Pages, Keynote и Numbers учащите могат да предават домашните си директно в приложението.

Работете съвместно и предоставяйте обратна връзка в реално време

 • Само с няколко докосвания можете лесно да работите съвместно с отделни учащи или с целия клас.
 • Добавяйте коментари към работата на учащите, за да им дадете обратна връзка, докато още работят по заданието.
 • Използвайте новите функции Drawing (Рисунка) и Smart Annotation (Интелигентни анотации) в iWork, за да добавяте обратна връзка директно в документите на учащите.
 • Използвайте Apple Pencil или пръста си за маркиране на PDF файлове, снимки и много други.

Преглеждайте напредъка на учащите

 • Проверявайте кои учащи са готови със заданията за тази седмица и кои – не са.
 • Следете как се представят учащите във всички задания в Schoolwork, включително работата им, резултати от контролни, спечелени точки и прекарано време върху заданието.
 • Учащите могат да предават домашните си в Schoolwork от всяко приложение.

Преподавайте с лично отношение

 • Възползвайте се от холистичен, централизиран поглед върху всеки учащ, включително работата, която е предал, и напредъка му в различните приложения.
 • Можете да пригодите Handouts (Материали) към един учащ или група учащи въз основа на специфичните им потребности.
 • Използвайте напредъка на учащите, за да намерите такива, които може да се нуждаят от повече предизвикателства или помощ.

Поверителност

Apple поема сериозен ангажимент да опазва поверителността на преподавателите и учащите. От учебните заведения се изисква да се регистрират за функцията за напредък на учащите в Schoolwork, като използват Apple School Manager. Напредъкът на учащите се записва само за възложените от преподавателите задания, които са завършени с предоставен от учебното заведение управляван Apple ID. Всички данни за напредъка на учащите се шифроват при пренос и при съхранение. Ако учебното заведение не се регистрира за функцията, преподавателите и учащите могат да използват Schoolwork и без нея.

С цел подобрение на продукта Schoolwork и за да може вашето учебно заведение да разбира по-добре как преподавателите и учащите използват Schoolwork, Apple събира анонимни данни относно дейността ви в Schoolwork, които може да се споделят и с учебното ви заведение. Тези данни няма да се използват за никакви други цели и не включват лично идентифицираща информация.

Научете повече за поверителността и защитата в продуктите на Apple за образователни цели.

 

Какво е новото в Schoolwork в iCloud.com

Актуализациите са кумулативни, така че при стартирането на Schoolwork разполагате с най-новите му функции. По-долу можете да прегледате всички функции, включени във всяко отделно издание.

Юли 2018 г.

Преподавателите вече могат да осъществяват достъп до Schoolwork от iCloud.com, за да създават Handouts (Материали) и да преглеждат напредъка на учащите, като използват следните поддържани браузъри:

 • macOS: Safari 11 или по-нова версия, Firefox 56 или по-нова версия и Chrome 59 или по-нова версия
 • Windows: Firefox 56 или по-нова версия и Chrome 59 или по-нова версия

Научете повече

В Австралия и Нова Зеландия приложението Schoolwork се нарича Classwork.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: