Какво е новото в Schoolwork

Научете за новото централизирано пособие за преподаватели и учащи.

Schoolwork е изключително полезно приложение за iPad, с помощта на което преподавателите и учащите могат да се възползват по-ефективно от възможностите, предлагани от iPad. Преподавателите могат лесно да разпределят и събират задания, да следят напредъка на учащите в образователните приложения и да работят самостоятелно с учащите отвсякъде, по всяко време. Учащите също могат да го използват с лекота. Заданията се появяват автоматично на техните устройства iPad и са организирани по срок за завършване и клас. Schoolwork също така помага на преподавателите да следят представянето на всички в класа, за да пригодят преподаването си към потребностите на всеки учащ.

В приложенията се намират някои от най-полезните образователни материали. С помощта на Schoolwork преподавателите могат да преглеждат поддържани приложения, за да намерят съдържание, което отговаря на учебната им програма, след което да споделят с учащите определени дейности в приложенията. Те могат да отидат направо към желаната дейност с едно-единствено докосване.

Schoolwork е налично в App Store и изисква набор от учебни сметки и класове в Apple School Manager, настроени от ИТ администратор на учебното заведение. Разберете как да си направите настройките за Schoolwork и научете повече за изискванията от Помощ за Schoolwork.

Schoolwork изисква iOS 12 или по-нова. За да изтеглите най-новата версия на Schoolwork, проверете в раздел Updates (Обновявания) на App Store на вашия iPad или попитайте своя ИТ администратор.

Какво е новото в Schoolwork 1.3

 • Вече можете да създавате, редактирате и триете класове в Schoolwork. Изисква iPadOS
 • Вече можете да създавате псевдоними за класове в Schoolwork.
 • Това обновяване включва подобрения в използваемостта, производителността и устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.2.1

Това обновяване включва поправки на незначителни грешки.

Какво е новото в Schoolwork 1.2

 • Преподавателите вече могат да създават дейности, като сканират физически документи на хартиен носител. Изисква iOS 12Научете повече
 • Учащите вече могат да предават работата си в Schoolwork, като сканират физически документи на хартиен носител. Изисква iOS 12Научете повече
 • Приложенията за отчитане на напредък вече могат автоматично да зададат в Schoolwork дейност в приложение като Done (Готово), когато учащият завърши дейността. Изисква iOS 12.2 или по-нова. Ако известията в Schoolwork са включени, Schoolwork показва съобщение на учащите, когато дейност в приложение автоматично е зададена като Done (Готово).
 • Относно приложенията за отчитане на напредък, които използват ново разширение на Schoolwork, преподавателите вече могат да намират и задават всички дейности, свързани с приложението, без да трябва да го пускат.

Какво е новото в Schoolwork 1.1.1

Това обновяване включва дребни подобрения по устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.1

 • Вече са налични помощни ресурси за учащите.
 • Преподавателите вече могат да търсят дейности в приложения, които работят със Schoolwork.
 • Това обновяване включва подобрения в използваемостта, производителността и устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.0.2

Това обновяване включва дребни подобрения по устойчивостта.

Какво е новото в Schoolwork 1.0.1

Това обновяване включва дребни подобрения по устойчивостта.

Функции на Schoolwork 1.0

Споделяйте всякакво съдържание с Handouts (Листовки)

 • Използвайте Handouts (Листовки), за да споделите лесно с учащите домашно задание, напомняне за учебна работа или известие относно класа.
 • Добавяйте PDF файлове, документи, интернет връзки, снимки, видеоклипове, дори връзки към дейности в дадено приложение.
 • Относно приложенията, които работят със Schoolwork, можете да отведете учащите направо към определена дейност в дадено приложение.
 • Осигурете на учащите лесен начин да предадат окончателен проект или да покажат колко са научили.

Дръжте учащите съсредоточени и организирани

 • Насочете учащите към определено място, когато задавате дейност в дадено приложение.
 • Учащите виждат които имат да правят тази седмица във всичките си часове.
 • В Pages (Страници), Keynote (Важни бележки) и Numbers (Числа) учащите могат да предават домашните си направо в приложението.

Работете съвместно и предоставяйте обратна връзка в реално време

 • Само с няколко докосвания можете лесно да работите съвместно с отделни учащи или с целия клас.
 • Добавяйте коментари към работата на учащите, за да им дадете обратна връзка, докато още работят по заданието.
 • Използвайте новите функции Drawing (Рисуване) и Smart Annotation (Умни забележки) в iWork, за да добавяте обратна връзка направо към книжата на учащите.
 • Използвайте Apple Pencil (Apple Молив) или пръста си за отбелязване на PDF файлове, снимки и много други.

Преглеждайте напредъка на учащите

 • Проверявайте кои учащи са готови със заданията за тази седмица и кои – не са.
 • Вижте как учащите се справят със заданията в Schoolwork, включително учебна работата, резултати от тестове, спечелени точки и прекарано време по задание.
 • Учащите могат да предават домашните си задания в Schoolwork от всяко приложение.

Преподавайте с лично отношение

 • Възползвайте се от цялостен поглед върху всеки учащ, включително предадена работа и напредък в приложенията, всичко на едно място.
 • Можете да пригодите Handouts (Листовки) към един учащ или група учащи въз основа на собствените им потребности.
 • Използвайте напредъка на учащите, за да намерите такива, които може да се нуждаят от допълнително предизвикателства или подкрепа.

Поверителност

Apple поема безусловното задължение да опазва поверителността на преподавателите и учащите. От учебните заведения се изисква да се присъединят към функцията за напредък на учащите в Schoolwork, като използват Apple School Manager. Напредъкът на учащите се записва само за възложените от преподавателите дейности, които са завършени с предоставен от учебното заведение управляван Apple ID. Всички данни за напредъка на учащите се шифроват при пренос и при съхранение. Ако учебното заведение не се присъедини към функцията, преподавателите и учащите могат да използват Schoolwork и без нея.

С цел подобрение на продукта Schoolwork и за да може вашето учебно заведение да разбира по-добре как преподавателите и учащите използват Schoolwork, Apple събира анонимни данни относно дейността ви в Schoolwork, които може да се споделят и с учебното ви заведение. Тези данни няма да бъдат използвани за никакви други цели и не включват личностно разпознаваща информация.

Научете повече за поверителността и защитата на продуктите на Apple за образователни цели.

 

Научете повече

В Австралия и Нова Зеландия приложението Schoolwork се нарича Classwork.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: