Какво да направите, преди да продадете, подарите или размените вашия Apple Watch или да купите такъв от някой друг

Изпълнете тези стъпки, за да премахнете личната си информация от устройство, дори и вече да не го притежавате. Или се уверете, че часовникът, който възнамерявате да закупите от някой друг, е готов за ползване.

Преди да продадете, подарите или размените своя Apple Watch

Трябва да изключите Activation Lock (Заключване на активиране) и да премахнете личната си информация от вашето устройство. Ето как да го направите:

Подкана да въведете вашата Apple ID парола, за да изключите Activation Lock (Заключване на активиране).

 1. Дръжте вашия Apple Watch и iPhone близо един до друг. 
 2. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 3. Докоснете името на часовника си в горната част на екрана, след което докоснете бутона за информация .
 4. Докоснете Unpair Apple Watch (Премахване на сдвояването на Apple Watch). За клетъчни модели на Apple Watch докоснете Remove [Carrier] Plan (Премахване на мобилния план). Ако няма да се сдвоите с друг часовник или iPhone, свържете се с вашия мобилен оператор, за да прекратите своя мобилен абонамент. Възможно е да се приложат мобилни такси.
 5. Въведете вашата Apple ID парола, за да изключите Activation Lock (Заключване на активиране). Ако сте забравили вашата Apple ID парола, можете да я нулирате
 6. Докоснете отново, за да потвърдите. Когато премахнете сдвояването, вашият iPhone ще опита да създаде резервно копие на вашия Apple Watch. Ако си вземете нов Apple Watch, можете да използвате резервното копие, за да го настроите.

Ако вече сте подарили своя Apple Watch, можете да изтриете и изключите Activation Lock (Заключване на активиране) от iCloud.com. Ето как да го направите:

 1. На компютър отворете Find My iPhone (Намери моя iPhone) на адрес iCloud.com и влезте с вашия Apple ID. 
 2. Изберете All Devices (Всички устройства), след което щракнете върху вашия Apple Watch.
 3. Щракнете върху Erase Apple Watch (Изтриване на Apple Watch). Изберете Next (Напред), докато устройството не бъде изтрито.
 4. Щракнете върху бутона X  до вашия Apple Watch. 

Научете повече за Activation Lock (Заключване на активиране)

Когато изтриете вашия Apple Watch

Когато изтриете цялото съдържание и настройки, това напълно изтрива вашето устройство, включително всички карти, които сте добавили за Apple Pay, и всякакви снимки, контакти, музика или приложения. Това също така изключва iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center и други услуги. Вашето съдържание няма да бъде изтрито от iCloud, когато изтриете устройството си.

Преди да купите часовник от трета страна

Преди да купите Apple Watch от някой друг, освен от Apple или от оторизиран риселър на Apple, уверете се, че устройството вече не е свързано с акаунта на предишния собственик.

 1. Определете модела на Apple Watch
 2. Уверете се, че предишният собственик е премахнал Activation Lock (Заключване на активиране) от часовника и че часовникът е бил изтрит. Той трябва да премахне сдвояването на часовника и да премахне Activation Lock (Заключване на активиране), като въведе своята парола за Apple ID, за да можете да използвате часовника. 
  • Ако видите екрана за заключване с парола или началния екран, устройството трябва да бъде изтрито. 
  • Ако можете, опитайте да сдвоите часовника с вашия iPhone. Ако бъдете помолени да въведете паролата за Apple ID на предишния собственик по време на настройката, то тогава Activation Lock (Заключване на активиране) все още е включен.
 3. За клетъчни модели на Apple Watch, уверете се, че предишният собственик е премахнал и прекратил всякакви действащи мобилни планове.

Научете повече

Дата на публикуване: