Създаване и редактиране на класове за Schoolwork

Можете да създавате и редактирате класове за Schoolwork в Apple School Manager или можете да ги създадете в Schoolwork.

Apple School Manager автоматично създава класове, когато свързвате Student Information System (Информационна система за учащи се) (SIS) или качвате съдържание чрез SFTP. Тези класове автоматично се появяват в Schoolwork. За класове, които не са във вашата SIS или качване чрез SFTP, като например извънкласни клубове, можете ръчно да създадете клас в Apple School Manager или Schoolwork.

Научете кои роли могат да създават и редактират класове в Apple School Manager

Администратори, мениджъри на сайтове, мениджъри на хора, мениджъри и инструктори могат да създават, редактират и изтриват класове в Apple School Manager.

Ръчно създаване на клас в Apple School Manager

 1. Влезте в Apple School Manager.
 2. Щракнете върху Classes (Класове) в страничната лента.
 3. Щракнете върху бутона Add class (Добавяне на клас).
  екран Add class (Добавяне на клас)
 4. В полето Class Name (Име на клас) въведете име на класа. Това име ще се показва в Schoolwork за преподавателите и учащите.
 5. Можете по желание да въведете псевдоним, име на курса, ID на класа и номер на класа.
 6. Изберете местоположение, след което добавете преподаватели и учащи.
 7. Щракнете върху Save (Запазване).

Ръчно създаване на клас в Schoolwork

 1. На вашия iPad отидете на Settings (Настройки) и влезте в iCloud с управляван от инструктор Apple ID.
 2. Отворете Schoolwork.
 3. Щракнете върху Add Class (Добавяне на клас).
 4. В полето Class Name (Име на клас) въведете описателно име на класа, за да помогнете на учащите и преподавателите да открият вашия клас.
 5. Изберете местоположение, след което добавете преподаватели и учащи.
 6. Щракнете върху Done (Готово).

Редактиране на класове

Можете да редактирате името и списъка на класа за ръчно създадени класове в Apple School Manager или Schoolwork.

За класове, автоматично създадени от вашата SIS или качване чрез SFTP, можете да редактирате името на класа, но не и списъка на класа. Schoolwork ще покаже името на класа, което се извлича от полетата Course Name (Име на курса) и Class Number (Номер на класа), дефинирани в SIS или качването чрез SFTP. Можете да добавите Nickname (Псевдоним) на класа в Apple School Manager, който ще се показва в Schoolwork. Когато редактирате името на клас в Schoolwork, това актуализира Nickname (Псевдоним) на класа в Apple School Manager.

Изтриване на класове

Ако клас, който се използва за Schoolwork, бъде изтрит от вашата SIS или качване чрез SFTP, той ще бъде преобразуван в ръчно направен клас в Apple School Manager. Това позволява на преподавателите да запазят или използват повторно своите съществуващи Handouts (Листовки).

Можете да изтриете ръчно направените класове в Apple School Manager или Schoolwork.

Ако изтриете клас, който преди това е използван в Schoolwork, всички Handouts (Листовки) и данни ще бъдат изтрити.

Ако клас не се появява в Schoolwork

Ако не виждате правилните класове в Schoolwork, опитайте тези стъпки:

 1. Уверете се, че класовете се появяват в Apple School Manager.
 2. Отидете в Settings (Настройки) на вашия iPad. 
 3. Уверете се, че сте влезли с правилния управляван Apple ID.

В Австралия и Нова Зеландия приложението Schoolwork се нарича Classwork.

Дата на публикуване: