Надстройте организацията си до Apple Business Manager

Надстройте до Apple Business Manager, за да продължите да използвате Device Enrollment Program (Програма за въвеждане на устройства) и Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро). Програмите за внедряване на Apple не са налични от 1 декември 2019 г.

Ако вашата организация в момента използва Device Enrollment Program (Програма за въвеждане на устройства, DEP), трябва да надстроите до Apple Business Manager. Ако вашата организация използва само Volume Purchase Program (Програмата за покупки на едро, VPP), можете да се регистрирате в Apple Business Manager и след това да поканите съществуващите VPP купувачи в новия си акаунт в Apple Business Manager. 

Apple Business Manager е услуга, която ви позволява да купувате съдържание и да конфигурирате автоматично записване на устройства във вашето решение за Mobile Device Management (MDM). Apple Business Manager е достъпна в интернет и е предназначена за мениджъри на технологии и ИТ администратори.

Прегледайте тази информация, преди да надстроите до Apple Business Manager.

Надстройване до Apple Business Manager

За да надстроите до Apple Business Manager*, влезте в business.apple.com, като използвате вашия акаунт в агента на програмата на Apple за разполагане, след което изпълнете инструкциите. Процесът по надстройването отнема само няколко минути.

След като надстроите, Apple Business Manager ще има всички ваши:

  • Акаунти
  • Идентификационни данни за акаунти  
  • MDM сървъри
  • MDM устройства
  • Маркери на сървъри
  • Поръчки за устройства
  • Други елементи, свързани с вашия акаунт 

След като завършите надстройването, използвайте портала на Apple Business Manager за достъп до вашите данни. След надстройване няма да имате достъп до уеб сайта на програмите за внедряване на Apple.

Регистрация в Apple Business Manager

За да се регистрирате в Apple Business Manager, отидете на business.apple.com и щракнете върху Enroll now (Регистриране сега). Ще трябва да предоставите информация за вашия бизнес, включително D-U-N-S номер и имейл адрес, който не е използван като Apple ID за нито една услуга или уеб сайт на Apple.

Изберете домейн за управлявани Apple ID

Когато се регистрирате или надстроите до Apple Business Manager, ще бъдете помолени да влезете в уеб сайта на вашата организация. Apple Business Manager използва уеб сайта, който въвеждате, и ще създаде запазен домейн като домейн по подразбиране за вашите управлявани Apple ID. Например, ако вашият уеб сайт е www.mycompany.com, вашите управлявани Apple ID ще изглеждат така: manager@mycompanycom.appleid.com.

Вашият администратор на Apple Business Manager може да промени домейна по подразбиране след надстройване, както и да добави допълнителни домейни. Всички домейни, които са добавени след регистрирането, трябва да бъдат потвърдени, преди да могат да бъдат използвани за управлявани Apple ID. 

Поканете купувачите на VPP в Apple Business Manager

Вашата организация може да има един или повече отделни VPP акаунта. След като се регистрирате или надстроите до Apple Business Manager, можете да ги поканите в новия си акаунт в Apple Business Manager. Научете как да поканите купувачи на VPP в Apple Business Manager.

Промени в ролите за Apple Business Manager

Apple Business Manager въвежда някои промени в ролите, които възлагате на своите потребители.

Агентите сега са администратори

С програмите за внедряване на Apple агентите бяха най-високото ниво на административен достъп. Агентите имаха възможността да приемат правилата и условията на програмите за внедряване на Apple от името на вашата организация. 

В Apple Business Manager тази роля вече се нарича „Администратор“. Вашата организация може да има до пет администратора в Apple Business Manager.

Администраторите вече са мениджъри

В програмите за внедряване на Apple имаше администратори за DEP и VPP. При надстройване до Apple Business Manager съществуващите администратори се превръщат в мениджъри. Таблицата по-долу показва как администраторските роли се превръщат в мениджърски:

Роля в програми за внедряване на Apple

Роля в Apple Business Manager

Администратори за DEP

Мениджър за устройство

Администратори за VPP

Мениджър за съдържание

Администратор, който може да създава и редактира други администратори

Мениджър на хора

Няма

Персонал

Един потребител може да има няколко роли в Apple Business Manager. Ако вашият потребител е бил администратор за повече от една програма, ще му бъдат назначени всички роли, които са приложими в Apple Business Manager. Администраторът или мениджърът на хора могат да добавят, премахват или променят ролите на мениджъри, след като надстроите.

Управлявани Apple ID за всички роли

Когато предишните ви агенти и администратори влязат в Apple Business Manager за първи път, техните Apple ID се преобразуват в управлявани Apple ID. Ако преди това техните акаунти не са били настроени с двуфакторно удостоверяване, те трябва да го настроят тогава. 

Научете повече

* За да надстроите до Apple Business Manager, ще са ви необходими Mac със Safari версия 8 или по-нова или компютър с Microsoft Edge версия 25.10 или по-нова.

Дата на публикуване: