Ограничете достъпа до контакти на управляваните устройства

Научете как да използвате Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство, MDM), за да изберете кои приложения могат да осъществяват достъп до контакти.

Тази статия е предназначена за системни администратори.

Използвайте MDM, за да контролирате дали неуправлявани приложения могат да осъществяват достъп до контакти, свързани с управлявани източници. Следните общи ограничения се прилагат за контакти:

  • Документи от управлявани източници се показват в неуправлявани местоназначения
  • Документи от неуправлявани източници се показват в управлявани местоназначения

Тези ограничения предотвратяват това неуправлявани приложения да осъществяват достъп до контакти от управлявани акаунти и предотвратяват това управлявани приложения да записват контакти в локалното приложение Contacts.

MDM може да прави изключения от тези правила за контакти, използвайки следните настройки:

  • Позволяване на неуправлявани приложения да осъществяват достъп до управлявани контакти
  • Позволяване на управлявани приложения да записват контакти в локалното приложение Contacts

Неуправлявани местоназначения

  • Неуправлявани приложения
  • Неуправлявани контакти и имейл акаунти
  • Локално място за съхранение, като например контакти и бележки в My iPhone

Управлявани източници

  • Управлявани приложения
  • Управлявани акаунти

Получаване на допълнителна помощ

Научете повече за ограниченията за iOS и iPadOS.

Дата на публикуване: