Настройване на AirPods с Mac и други устройства с Bluetooth

Научете как да настройвате AirPods с Mac, устройство с Android или друго устройство с Bluetooth, за да слушате музика, да провеждате разговори и други.

Използвайте AirPods с Mac

Ако вече сте настроили AirPods с вашия iPhone и сте влезли в iCloud с Mac, използвайки същия Apple ID, слушалките може вече да са готови за работа с вашия Mac. Поставете слушалките AirPods в ушите си и щракнете върху  в лентата с менюта на вашия Mac. След което изберете AirPods от списъка.

Ако не виждате своите AirPods в менюто 1, трябва да сдвоите AirPods с вашия Mac:

 1. На вашия Mac изберете System Preferences (Системни предпочитания) от менюто на Apple (), след което щракнете върху Bluetooth .
 2. Уверете се, че Bluetooth е включен.
 3. Отворете капака, докато AirPods са в зарядната кутия. 
 4. Натиснете и задръжте бутона за настройване върху задната страна на кутията, докато индикаторът не започне да мига в бяло.
 5. Изберете вашите слушалки AirPods в списъка с устройства, след което щракнете върху Connect (Свързване).

Използване на AirPods с устройство, което не е на Apple

Можете да използвате AirPods като слушалки с Bluetooth с устройство, което не е на Apple. Не можете да използвате Siri, но можете да слушате и говорите. За да настроите AirPods с телефон с Android или друго устройство, което не е на Apple2, следвайте тези стъпки:

 1. На вашето устройство, което не е на Apple, отидете в настройките за Bluetooth и се уверете, че функцията Bluetooth е включена.3 Ако имате устройство с Android, отидете в Settings (Настройки) > Connections (Връзки) > Bluetooth.
 2. Отворете капака, докато AirPods са в зарядната кутия.
 3. Натиснете и задръжте бутона за настройване върху задната страна на кутията, докато не видите индикаторът да мига в бяло.
 4. Когато вашите AirPods се появят в списъка с устройства с Bluetooth, ги изберете.

 1. AirPods могат да бъдат настроени автоматично с вашия Mac, който използва macOS Sierra или по-нова версия.
 2. Функциите на вашите AirPods може да са ограничени в зависимост от устройството с Bluetooth, към което са свързани.
 3. Ако не можете да намерите настройките за Bluetooth на устройството, проверете ръководството на потребителя.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: