Настройване на AirPods с Mac и други устройства с Bluetooth

Научете как да настройвате AirPods с Mac, устройство с Android или друго устройство с Bluetooth, за да слушате музика, да провеждате разговори и други.

Използвайте AirPods с Mac

Ако използвате AirPods (2-ро поколение), се уверете, че вашият Mac разполага с macOS 10.14.4 или по-нова версия.

Ако настроите слушалките AirPods с вашия iPhone, а компютърът ви Mac е вписан в iCloud със същия Apple ID, AirPods може вече да са готови за използване с него. Поставете слушалките AirPods в ушите си и щракнете или върху менюто за Bluetooth, или върху контрола за силата на звука в лентата с менюта на Mac.1 След което изберете AirPods от списъка.

Ако не виждате AirPods в менюто за или 2, сдвоете слушалките AirPods с Mac:

 1. На вашия Mac изберете System Preferences (Системни предпочитания) от менюто на Apple , след което щракнете върху Bluetooth .
 2. Уверете се, че Bluetooth е включен.
 3. Поставете и двете слушалки AirPods в кутията за зареждане и отворете капака.
 4. Натиснете и задръжте бутона за настройване върху задната страна на кутията, докато индикаторът не започне да мига в бяло.
 5. Изберете вашите слушалки AirPods в списъка с устройства, след което щракнете върху Connect (Свързване).

Ако все още се чува звук от високоговорителите на вашия Mac, щракнете или върху менюто за Bluetooth , или върху контролата за силата на звука  в лентата с менюта и се уверете, че вашите AirPods са избрани като изходно устройство.1

Използване на AirPods с устройство, което не е на Apple

Можете да използвате AirPods като слушалки с Bluetooth с устройство, което не е на Apple. Не можете да използвате Siri, но можете да слушате и говорите. За да настроите AirPods с телефон с Android или друго устройство, което не е на Apple3, следвайте тези стъпки:

 1. На вашето устройство, което не е на Apple, отидете в настройките за Bluetooth и се уверете, че функцията Bluetooth е включена.4 Ако имате устройство с Android, отидете в Settings (Настройки) > Connections (Връзки) > Bluetooth.
 2. Отворете капака, докато AirPods са в зарядната кутия.
 3. Натиснете и задръжте бутона за настройване върху задната страна на кутията, докато не видите индикаторът да мига в бяло.
 4. Когато вашите AirPods се появят в списъка с устройства с Bluetooth, ги изберете.

 1. Ако не виждате контролата за силата на звука в лентата с менютата, научете как да я добавите.
 2. Вашите AirPods (2-ро поколение) могат да се свържат автоматично с вашия Mac, който използва macOS 10.14.4 или по-нова версия. Слушалките AirPods (1-во поколение) могат да се свържат автоматично с вашия Mac, който използва macOS Sierra или по-нова версия.
 3. Функциите на вашите AirPods може да са ограничени в зависимост от устройството с Bluetooth, към което са свързани.
 4. Ако не можете да намерите настройките за Bluetooth на устройството, проверете ръководството на потребителя.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: