Настройване на AirPods с Mac и други устройства с Bluetooth

Научете как да настройвате AirPods с Mac, устройство с Android или друго устройство с Bluetooth, за да слушате музика, да провеждате разговори и други.

Настройки на Bluetooth в лентата с менюта на Mac 

Използвайте AirPods с Mac

Ако използвате AirPods (2-ро поколение), уверете се, че вашият Mac разполага с macOS Mojave 10.14.4 или по-нова версия. AirPods Pro изискват macOS Catalina 10.15.1 или по-нова версия. AirPods (3-то поколение) изискват macOS Monterey  или по-нова версия.

Ако настроите слушалките AirPods с вашия iPhone, а компютърът ви Mac е вписан в iCloud със същия Apple ID, AirPods може вече да са готови за използване с него. Поставете слушалките AirPods в ушите си и щракнете или върху менюто за Bluetooth,  или върху контрола за силата на звука  в лентата с менюта на Mac.1 След това изберете AirPods от списъка.

Ако не виждате AirPods в менюто за Bluetooth  или в менюто за контрол на силата на звука2, сдвоете слушалките AirPods с вашия Mac:

 1. На вашия Mac изберете System Preferences (Системни предпочитания) от менюто на Apple (), след което щракнете върху Bluetooth .
 2. Уверете се, че Bluetooth е включен.
 3. Поставете и двете слушалки AirPods в кутията за зареждане и отворете капака.
 4. Натиснете и задръжте бутона за настройване върху задната страна на кутията, докато индикаторът не започне да мига в бяло.
 5. Изберете вашите слушалки AirPods в списъка с устройства, след което щракнете върху Connect (Свързване).

Настройки на Bluetooth в системните предпочитания на Mac

Ако все още се чува звук от високоговорителите на вашия Mac, щракнете върху менюто за Bluetooth  или върху контролата за силата на звука  в лентата с менюта и се уверете, че вашите AirPods са избрани като изходно устройство.1

Използване на AirPods с устройство, което не е на Apple

Можете да използвате AirPods като слушалки с Bluetooth с устройство, което не е на Apple. Не можете да използвате Siri, но можете да слушате и говорите. За да настроите AirPods с телефон с Android или друго устройство, което не е на Apple,3 следвайте тези стъпки:

 1. На вашето устройство, което не е на Apple, отидете в настройките за Bluetooth и се уверете, че функцията Bluetooth е включена.4 Ако имате устройство с Android, отидете в Settings (Настройки) > Connections (Връзки) > Bluetooth.
 2. Отворете капака, докато AirPods са в зарядната кутия.
 3. Натиснете и задръжте бутона за настройване върху задната страна на кутията, докато не видите индикаторът да мига в бяло.
 4. Когато вашите AirPods се появят в списъка с устройства с Bluetooth, ги изберете.

Автоматично превключване на устройствата

Вашите AirPods (2-ро поколение), AirPods (3-то поколение) и AirPods Pro могат автоматично да превключат между Mac с macOS Big Sur, iPhone с iOS 14 и iPad с iPadOS 14 или по-нова версия. Устройствата ви трябва да бъдат влезли със същия Apple ID, като използвате двуфакторно удостоверяване. Например, докато слушате музика на Mac, трябва да отговорите на обаждане на вашия iPhone. AirPods автоматично превключват от музиката на вашия Mac към телефонното обаждане на вашия iPhone.

В някои ситуации ще видите известие за AirPods на екрана на Mac. Когато задържите курсора върху известието, се появява бутон Connect (Свързване). Щракнете върху Connect (Свързване), за да потвърдите, че искате AirPods да превключат към или да останат свързани с вашия Mac.

Ако искате да изключите автоматичното превключване за Mac, отворете предпочитанията за Bluetooth на вашия Mac, докато AirPods са в ушите ви. Щракнете върху бутона Options (Опции) до вашите AirPods в списъка с устройства. Щракнете върху Connect to This Mac (Свързване с този Mac) и след това изберете When Last Connected to This Mac (При последно свързване с този Mac). За да включите отново тази функция, изберете Automatically (Автоматично).

Звукът не трябва автоматично да превключва от едно устройство към друго, ако разговаряте, например, ако провеждате телефонно обаждане, обаждане във FaceTime или видео конференция.

Научете повече

               

 1. Ако не виждате контролата за силата на звука в лентата с менютата, научете как да я добавите.
 2. Вашите AirPods (3-то поколение) могат да се свържат автоматично с Mac, който използва macOS Monterey  или по-нова версия. Вашите AirPods Pro могат да се свържат автоматично с Mac, който използва macOS Catalina 10.15.1 или по-нова версия. Вашите AirPods (2-ро поколение) могат да се свържат автоматично с Mac, който използва macOS Mojave 10.14.4 или по-нова версия. Слушалките AirPods (1-во поколение) могат да се свържат автоматично с вашия Mac, който използва macOS Sierra или по-нова версия.
 3. Функциите на вашите AirPods може да са ограничени в зависимост от устройството с Bluetooth, към което са свързани.
 4. Ако не можете да намерите настройките за Bluetooth на устройството, проверете ръководството на потребителя.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: