Добавяне на карта за пътуване в Пекин и Шанхай в Apple Pay

Научете как да добавите карта за пътуване на iPhone или Apple Watch и да използвате Express Transit с Apple Pay за плащане на пътувания в Пекин и Шанхай.

Можете да прехвърлите баланса по своята физическа карта за пътуване Beijing Transit или Shanghai Transit в Wallet, за да го използвате с Apple Pay.1 Можете също да създадете нова карта за пътуване в Wallet. Първата добавена в Wallet карта за пътуване е вашата карта за Express Transit.2

Създаване на нова карта за пътуване в Wallet за използване с Apple Pay на iPhone

Ето какво ви е необходимо, за да създадете нова карта Beijing Transit или Shanghai Transit в Wallet, която да използвате на вашия iPhone:3

 • iPhone 6, iPhone 6 Plus или по-нов модел с настроена функция Face ID или Touch ID или зададена парола
 • Дебитна карта на China UnionPay за Пекин, или кредитна или дебитна карта на China UnionPay за Шанхай, която сте добавили към Wallet
 • iOS 11.3 или по-нова версия
 • Интернет връзка
 • Apple ID, с който сте влезли в iCloud
 • Настройка Region (Регион) на устройството, зададена на China Mainland (Континентален Китай)

За да създадете карта за пътуване в Wallet:

 1. Отворете Wallet и докоснете знака плюс знак плюс.
 2. Докоснете Continue (Продължаване). В Континентален Китай може да се наложи да създадете или обновите 6-цифрен код за достъп.
 3. Докоснете Beijing Transit Card (Карта за пътуване в Пекин) или Shanghai Transit Card (Карта за пътуване в Шанхай).
 4. Изберете сума, която да добавите в картата за пътуване. Ако използвате карта за пътуване в Шанхай, ще бъдете таксувани допълнително за подлежащ на възстановяване депозит в размер на 20 юана.
 5. Следвайте стъпките, за да създадете нова карта за пътуване на вашия iPhone.

Създаване на нова карта за пътуване в Wallet за използване с Apple Pay на Apple Watch

Ето какво ви е необходимо, за да създадете нова карта за пътуване в Wallet, която да използвате с Apple Pay на Apple Watch:3

 • Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 или по-нов модел, сдвоен с вашия iPhone 6, iPhone 6 Plus или по-нов модел4
 • watchOS 4.3 или по-нова версия и iOS 11.3 или по-нова версия

За да създадете нова карта за пътуване в Wallet и да я добавите на Apple Watch:

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone.
 2. Плъзнете нагоре и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).
 4. Докоснете Continue (Продължаване). В Континентален Китай може да се наложи да създадете или обновите 6-цифрен код за достъп.
 5. Докоснете Beijing Transit Card (Карта за пътуване в Пекин) или Shanghai Transit Card (Карта за пътуване в Шанхай).
 6. Изберете сума, която да добавите в картата за пътуване. Ако използвате карта за пътуване в Шанхай, ще бъдете таксувани допълнително за подлежащ на възстановяване депозит в размер на 20 юана.
 7. Следвайте инструкциите, за да създадете нова карта.
 8. Започнете да плащате за пътувания с Apple Pay.

Екран, който показва карта за пътуване в Wallet

Прехвърляне на баланса по картата за пътуване в Wallet на iPhone

Ето какво ви е необходимо, за да прехвърлите баланса по своята физическа карта за пътуване в Wallet на iPhone:3

 • iPhone 7, iPhone 7 Plus или по-нов модел с настроена функция Face ID или Touch ID или зададена парола
 • iOS 11.3 и по-нова версия
 • Apple ID, с който сте влезли в iCloud
 • Настройка Region (Регион) на устройството, зададена на China Mainland (Континентален Китай)
 • Карта за пътуване с буквата U пред номера, ако сте в Шанхай
 • Балансът по карта за пътуване трябва да е не по-малко от 1 юан в Пекин и повече от 20 юана в Шанхай. Ако използвате карта за пътуване в Шанхай, от прехвърляния баланс ще се приспадне депозит в размер на 20 юана, който подлежи на възстановяване.

За да прехвърлите баланса по своята физическа карта за пътуване на iPhone:2

 1. Отворете приложението Wallet и докоснете знака плюс знак плюс.
 2. Докоснете Continue (Продължаване).
 3. Докоснете Beijing Transit Card (Карта за пътуване в Пекин) или Shanghai Transit Card (Карта за пътуване в Шанхай).
 4. Докоснете Transfer Existing Card (Прехвърляне на баланс от съществуваща карта).
 5. След като получите подкана, въведете четирите цифри от номера на картата. Вижте изображенията по-долу за помощ.
 6. Поставете горната част на iPhone върху средата на картата за пътуване. Оставете картата, без да я премествате, докато на екрана не се покаже Card Added (Картата е добавена). Този процес може да отнеме няколко минути.

Карта за пътуване в Пекин

Ако използвате карти за пътуване в Пекин, проверете последните четири цифри от номера на картата.

 

Карти за пътуване в Шанхай

Ако използвате карти за пътуване в Шанхай, проверете първите четири цифри от номера на картата.

Ако използвате карта за пътуване в Шанхай, след като прехвърлите баланса по физическата карта за пътуване в Wallet, можете да осребрите първоначалния депозит чрез връщане на физическата карта на издателя й. Подлежащият на възстановяване депозит в размер на 20 юана, удържан от баланса при прехвърлянето му в Wallet, остава в Wallet. Можете да осребрите този депозит чрез приложението Shanghai Transit. Прегледайте инструкциите на издателя на картата ви за пътуване.

Прехвърляне на баланс по карта за пътуване в Wallet     

Прехвърляне на баланса по картата за пътуване в Wallet на Apple Watch

Ето какво ви е необходимо, за да прехвърлите баланса по своята карта за пътуване на Apple Watch:3

 • Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 или по-нов модел, сдвоен с вашия iPhone 7, iPhone 7 Plus или по-нов модел4
 • watchOS 4.3 или по-нова версия и iOS 11.3 или по-нова версия
 • Карта за пътуване с буквата U пред номера, ако сте в Шанхай

За да прехвърлите баланса по физическа карта за пътуване на Apple Watch:2

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone.
 2. Плъзнете нагоре и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).
 4. Докоснете Continue (Продължаване).
 5. Докоснете Beijing Transit Card (Карта за пътуване в Пекин) или Shanghai Transit Card (Карта за пътуване в Шанхай).
 6. Докоснете Transfer Existing Card (Прехвърляне на баланс от съществуваща карта).
 7. Следвайте стъпките, за да прехвърлите баланса.

Прехвърляне на картата за пътуване от iPhone на Apple Watch

За да прехвърлите картата за пътуване от iPhone на Apple Watch:

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. Ако имате няколко часовника, изберете един от тях.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Превъртете надолу до картата за пътуване, която желаете да прехвърлите на Apple Watch. След това докоснете бутона Add (Добавяне) до картата.

Можете да използвате приложението Watch, за да прехвърлите картата за пътуване обратно на iPhone. Не можете да прехвърляте карти за пътуване в Пекин или Шанхай по време на пътуване.

За разлика от кредитните и дебитните карти в Wallet картите за пътуване могат да са налични само на едно устройство в даден момент.

Какво следва

Научете как да плащате за пътувания с Apple Pay.

Получете помощ за добавянето на карта за пътуване в Apple Pay.

Можете да използвате приложенията Beijing Transit и Shanghai Transit за неща като добавяне на парични средства в картата за пътуване в Wallet и получаване на възстановени суми по картата за пътуване. Прегледайте инструкциите, предоставени на издателя на картата ви.

 1. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 2. Свържете се с издателя на картата ви, за да получите информация относно картите за пътуване, които можете да добавяте в Apple Pay.
 3. Ако излезете от iCloud или изключите Face ID, Touch ID или паролата на iPhone или Apple Watch, всички кредитни и дебитни карти и карти за пътуване се премахват от устройството. След премахване на карта за пътуване от което и да е устройство балансът се запазва и е наличен за добавяне на същия или друг iPhone или Apple Watch, който е свързан с мрежа и на който сте влезли в iCloud със същия Apple ID.
 4. Apple Watch (1-во поколение) и Apple Watch Edition (1-во поколение) не са съвместими с Express Transit за Apple Pay в континентален Китай.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: