Как да изтриете своя Apple ID акаунт

Като част от предоставянето на управлението върху вашите данни и поверителност, Apple ви дава възможност да изтриете окончателно своя Apple ID акаунт по всяко време и независимо от причината.

Настоящата статия предоставя сведения и отговори на обичайно задавани въпроси относно изтриването на вашия Apple ID акаунт. Прочетете цялата страница, за да разберете какво се случва след изтриването на вашия Apple ID.

Относно изтриването на вашия Apple ID

След изтриването на вашия Apple ID подробностите за акаунта и свързаните с него данни се изтриват окончателно от сървърите на Apple. Няма да можете да влизате в акаунта си и да осъществявате достъп до които и да е данни, съдържание или услуги, които са били свързани с вашия Apple ID.

Снимки, видеоклипове, документи и друго съдържание, които сте съхранили в iCloud, се изтриват окончателно. Вие няма да можете да получавате никакви съобщения или обаждания, изпратени до акаунта ви чрез iMessage, FaceTime или iCloud Mail, както и няма да можете да влизате във или да използвате услуги, като например iCloud, App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Pay, iMessage, FaceTime и Find My iPhone. Освен това се отменят всички срещи в Apple Store и всички случаи за поддръжка по AppleCare.

Изтриването на вашия Apple ID е окончателно. След изтриването на акаунта ви Apple не може да го създаде или активира отново или да възстанови данните ви. Ако засега не възнамерявате да използвате акаунта си, но е възможно да решите отново да го ползвате в бъдеще, ние ви препоръчваме да го деактивирате (където е приложимо), вместо да го изтриете.

Преди да заявите изтриване на своя Apple ID

Препоръчваме да предприемете няколко стъпки, преди да заявите изтриване на своя Apple ID. 

 • Направете резервно копие на данните, които съхранявате в iCloud (включително съдържанието на приложения на Apple или трети страни, които съхраняват данни чрез iCloud), на място, което не използва вашия Apple ID за достъп.
 • Изгеглете всичките си покупки без DRM, записи от iTunes Match, на които нямате копия, както и всяка друга музика или мултимедийно съдържание.
 • Прегледайте всички действащи абонаменти.След изтриването на акаунта ви абонаментите се отменят в края на съответните платежни срокове.
 • Запазете копия на всички свързани с Apple сведения, които са ви нужни понастоящем или предполагате, че ще са ви нужни в бъдеще.
 • Уверете се, че сте излезли от всичките си устройства, за да избегнете проблеми с приложения, които използват вашия Apple ID акаунт или iCloud. След изтриването на акаунта ви не можете да излезете от iCloud или да изключите опцията Activation Lock (Блокиране на активиране) във Find My iPhone на устройствата си. Ако забравите да излезете от акаунта, е възможно да не можете да използвате устройството си след изтриването на акаунта.

Как да изтриете окончателно своя Apple ID

Влезте в страницата на вашия Apple ID акаунт от своя Mac, PC, iPhone или iPad. Сега превъртете надолу до Data and Privacy (Данни и поверителност) и изберете Manage Your Data and Privacy (Управление на вашите данни и поверителност). На следващата страница изберете Get started (Първи стъпки) под Delete your account (Изтриване на акаунта).

Когато заявите изтриване на акаунта ви, ще получите свой собствен буквено-цифров код за достъп. Запазете този код на сигурно място. За кратък срок от време, докато се обработва заявката ви, можете да се свържете с отдела за поддръжка на Apple и да предоставите кода за достъп, а ние ще ви помогнем да отмените заявката, за да подновите използването на вашия Apple ID. 

След като заявите изтриването на вашия Apple ID

След като заявите изтриването на вашия Apple ID акаунт, ние ще проверим дали вие сте притежателят на акаунта, който е отправил заявката. След като проверката завърши подробностите за акаунт и данните, свързани с вашия Apple ID, се изтриват окончателно от сървърите на Apple. След тази стъпка вече не можете да влизате в акаунта си или няма да имате достъп до данни, съдържание, услуги или срещи, които са били свързани с вашия Apple ID.

След като изтриете вашия Apple ID, Apple прави всичко възможно да изтрие всички лични данни, свързани с акаунта ви. Ние обаче имаме задължението да съхраняваме сведения за минали преводи за целите на финансовата отчетност и е възможно да сме задължени да съхраняваме определена информация съгласно съдебно разпореждане или текуща правна процедура.

Често задавани въпроси

Какво се случва с пощата и съобщенията ми в iCloud при изтриването на моя Apple ID?

След изтриването на вашия Apple ID цялата ви всичките ви имейли и съобщения в iCloud също се изтриват окончателно. Не се доставят никакви съобщения, изпратени до вас чрез iCloud (Mail и iMessage).

Какво се случва с музиката, филмите, ТВ предаванията, книгите и приложенията, закупени от мен чрез акаунта ми?

След изтриването на акаунта ви няма да имате достъп до никакви услуги на App Store, iTunes Store и Apple Books с този Apple ID. Тези услуги включват, но без да се ограничават до:

 • Актуализиране на закупени приложения
 • Изтегляне на вече закупени продукти
 • Синхронизиране на защитени с DRM покупки на устройства с iOS
 • Копиране на защитени с DRM покупки от един компютър на друг
 • Изпълнение на продукти под наем
 • Упълномощаване на компютри да изпълняват закупени продукти, защитени с DRM
 • Осъществяване на достъп до iTunes Match, ако имате абонамент
 • Достъп до закупен в iTunes сезон за сериал

Съдържание без DRM (защита за управление на цифровите права), например закупена музика от iTunes, ще продължи да работи както обикновено дори след изтриването на вашия Apple ID. Обаче всяко съдържание, което е без DRM и се съхранява в iCloud Music Library, няма да е достъпно и няма да може да се изпълнява. Трябва да изтеглите всички закупени продукти, които са без DRM, записи от iTunes Match, на които нямате копия, и всяка друга музика и мултимедия, преди да изтриете акаунта си.

Всяко съдържание, защитено с DRM, което сте закупили, като например филми, ТВ предавания или приложения, спира да работи или да се обновява в зависимост от типа съдържание. 

Какво се случва с моя кредит в App Store или iTunes Store при изтриването на акаунта ми?

Неизползваната кредитна наличност в акаунта ви не може да се използва или възстанови след изтриването на вашия Apple ID. Можете или да похарчите остатъка си, или да се свържете с отдела за поддръжка на Apple, за да изискате възстановяване на сумата, преди да изтриете акаунта си. По същия начин, ако дължите сума на Apple, трябва да я изчистите, преди да можем да изтрием акаунта ви.

Какво се случва с моите абонаменти?

След като изтриете акаунта си, всички ваши абонаменти за услуги, като Apple Music, място за съхранение в iCloud или услуги на трети лица, за които сте се абонирали чрез или са са свързани с вашия Apple ID, се отменят в края на съответния платежен срок.

Абонирах се за Apple Music чрез моя мобилен оператор. Какво се случва с моя абонамент?

Ако сте се абонирали за Apple Music чрез мобилен оператор и сте свързали акаунта си с този Apple ID, който изтривате, можете да продължите да предавате поточно музикално съдържание, но ще изгубите достъп до други възможности на Apple Music, като например iCloud Music Library. 

Аз управлявам семейна група. Как изтриването на акаунта ми ще засегне членовете на семейството ми?

С изтриването на акаунта ви семейната група се разформирова и всички членове на семейството губят достъп до споделените абонаменти или съдържание. Всички защитени с DRM музика, филми, ТВ предавания, книги или приложения, вече изтеглени от колекции на другите членове на семейството, повече не могат да се използват от никой член на семейството.

Ако управлявате група във Family Sharing (Семейно споделяне), която включва дете, акаунта на детето също се изтрива. Или можете да прехвърлите акаунта на детето в друго семейство, преди да заявите изтриването на вашия Apple ID.

Мога ли да изтрия акаунта на детето си?

Ако управлявате семейната си група, можете да изтриете Apple ID на детето си, когато заявите изтриването на акаунта си. Вашето дете също може да заяви изтриване на своя Apple ID, което изисква вашето разрешение.

Ще продължа ли да получавам покупките си, извършени онлайн на адрес: apple.com/bg?

Да. Действащите онлайн поръчки се обработват обичайно след изтриването на акаунта ви.

Ще продължат ли текущите поправки на моите продукти след изтриването на акаунта ми?

Да. Изтриването на вашия Apple ID не отменя поправките, които вече са задействани. 

Отделът за поддръжка на Apple ми помага за нещо точно сега. Ще продължа ли да получавам помощ, след като изтрия акаунта си?

Отделът за поддръжка на Apple може да ви оказва помощ след изтриването на акаунта ви. Всички текущо отворени случаи обаче се отменят и няма да можем да ви помогнем по въпроси, свързани с изтрития ви акаунт.

Мога ли да продължа да използвам своя план AppleCare, за да получа обслужване на устройството си?

Да. Ако устройството ви се покрива от план AppleCare, можете да продължите да го използвате за обслужване след изтриването на акаунта ви.

Ще останат ли моите предстоящи насрочени срещи в Apple Store след изтриването на акаунта ми?

Не. Срещите и поръчките, които сте насрочили в Apple Store, се отменят при изтриването на акаунта ви.

Участвам в iPhone Upgrade Program (Програма за надстройка на iPhone). Трябва ли да продължа да извършвам плащания след изтриването на моя Apple ID?

Да. Ако участвате в iPhone Upgrade Program (Програма за надстройка на iPhone), трябва да продължите да извършвате плащания за вашето устройство. Няма обаче да можете да подавате последващи онлайн поръчки за надграждане без вашия свързан Apple ID.

Какво се случва с акаунта ми за Apple Cash след изтриването на моя Apple ID?

След изтриването на акаунта ви губите достъп до акаунта си за Apple Cash. Не можете да изтриете вашия Apple ID, ако имате остатък в акаунта си на Apple Cash. Ако имате остатък, можете да изберете да го похарчите преди изтриването, да го прехвърлите на друг потребител или в банкова сметка или да се свържете с отдела за поддръжка на Apple, за да изискате проверка на оставащите средства.

Ако все още не сте потвърдили своята самоличност пред банката, която открива акаунт за Apple Cash, тя няма да разполага с достатъчно информация, за да отвори оспорване от ваше име, да ви издаде извлечение след изтриването на акаунта ви или да ви предостави достъп до търговски заеми след изтриването на акаунта.

Какво се случва с моите карти за пътуване в Apple Pay, когато моят Apple ID бъде изтрит?

Когато вашият Apple ID бъде изтрит, губите достъп до картите си за пътуване, които сте задали с Apple Pay. Можете да изберете да похарчите наличната сума преди изтриването или да се свържете с доставчика на транспортната услуга, за да заявите възстановяване на оставащите средства. Apple не може да връща неизползвани суми или възстановими такси за обслужване, свързани с карти за пътуване.

Може ли Apple да продължи да се свързва с мен, след като изтрия акаунта си?

Когато изтриете вашия Apple ID, свързаният имейл адрес и други данни за контакт се премахват от всички пощенски списъци на Apple след няколко дни. Изтриването на акаунта ви ограничава възможността на Apple да се свързва с вас във връзка с продукти, гаранции, искове, спорове или каквито и да е правни действия, по които може да имате право на обезщетение от Apple. В някои случаи, например ако сте ни изпратили поща пряко по текущ спорен въпрос, може да запазим начин за връзка с вас, който не е свързан с акаунта ви.

В допълнение, ако поискате изтриване на Apple ID, използван в Apple за заявление за работа или за наемане, то профилът ви на търсещ работа, сведенията, свързани с него, както и всички предстоящи интервюта или срещи също се изтриват.

Как да се отпиша от прекия маркетинг?

Вие ще бъдете премахнати автоматично от всички пощенски списъци на Apple след изтриването на вашия Apple ID.

Какво се случва, ако променя решението си, след като съм заявил изтриване на акаунта ми? 

Докато заявката ви се обработва, можете да се свържете с отдела за поддръжка на Apple посредством собствения ви буквено-цифров код за достъп, който сте получили, а ние ще ви помогнем да отмените вашата заявка. След изтриването на акаунта ви Apple не може да го създаде или активира отново или да възстанови данните ви.

Мога ли да се свържа с Apple във връзка с начина на управление на моите данни?

Да. Ако имате въпроси или отзиви относно нашите Правила за поверителност или други теми, свържете се с нас.

 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: