Ако нямате достъп до лицензи в Apple Configurator

Научете какво трябва да направите, ако нямате достъп до Вашите лицензи след преминаване към Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager или Apple Business Manager. 

Преди да започнете

Отмяна на всички присвоени лицензи

 1. Отворете Apple Configurator.
 2. Изберете Account > Sign In (Вписване в акаунт), след което се впишете в App Store с Вашия VPP акаунт.
 3. Изберете Window > VPP Assignments.
 4. Щракнете върху триъгълника до дадено приложение, за да видите серийните номера на устройствата, към които е присвоено приложението.
 5. Изберете устройство от списъка, щракнете в лентата с инструменти върху Remove (Премахване) и след това върху Revoke (Отмяна).
 6. Повторете стъпки 4 и 5, за да отмените лицензи от други приложения.
 7. Преминете към следващия раздел и прехвърлете Вашите наследени VPP лицензи.

Прехвърляне на Вашите наследени VPP лицензи

След като сте отменили всички наследени лицензи, изпълнете следните стъпки.

 1. Впишете се в Apple School Manager или Apple Business Manager.
 2. Щракнете върху Settings (Настройки), след това щракнете върху Apps and Books.
 3. Прехвърлете всички наследени VPP лицензи.
 4. Преминете към следващия раздел, за да създадете ново местоположение за Apple Configurator.

Създаване на ново местоположение за Apple Configurator

След като сте прехвърлили Вашите наследени VPP лицензи, изпълнете следните стъпки.

 1. Впишете се в Apple School Manager или Apple Business Manager.
 2. Щракнете върху Locations (Местоположения).
 3. Щракнете върху Add New Location (Добавяне на ново местоположение).*
 4. Въведете информацията за новото местоположение и щракнете върху Save (Запазване). Само Apple Configurator ще използва това местоположение.
 5. Преминете към следващия раздел, за да създадете нов Content Manager (Управител на съдържание). 

Създаване на нов Content Manager (Управител на съдържание)

След като сте създали ново местоположение, изпълнете следните стъпки.

 1. Щракнете върху Accounts (Сметки).
 2. Щракнете върху Add New Account (Добавяне на нов акаунт).*
 3. Въведете данните на акаунта, изберете Content Manager (Управител на съдържание) като роля на управител и изберете новото местоположение за Apple Configurator. 
 4. Щракнете върху Save Person (Запазване на лице).
 5. Щракнете върху Create Sign-In (Създаване на вписване), получете името и паролата, след което се отпишете от системата.
 6. Преминете към следващия раздел, за да прехвърлите Вашите лицензи в ново местоположение. 

Закупуване на безплатни лицензи в новото местоположение

След като сте създали нов Content Manager (Управител на съдържание), изпълнете следните стъпки.

 1. Впишете се в Apple School Manager или Apple Business Manager с акаунта на новия Content Manager (Управител на съдържание).
 2. Щракнете върху Apps and Books (Приложения и книги).
 3. Изберете Get Started (Първи стъпки) и прехвърлете лицензите на новото местоположение, ако бъдете подканени.
 4. Потърсете безплатно приложение, което искате да разположите.
 5. Изберете приложението от резултатите от търсенето.
 6. Изберете местоположението на Apple Configurator, което сте създали.
 7. Въведете количество, след което щракнете върху Get (Вземи).
 8. След като се покажат наличните лицензи, отидете на следващия раздел и се впишете с Apple Configurator.

Впишете се в Apple Configurator

След като получите безплатните лицензи в новото местоположение, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете Apple Configurator.
 2. Изберете Account > Sign In (Вписване в акаунт), след което се впишете с акаунта на новия Content Manager (Управител на съдържание).
 3. Изберете Window > Volume Purchasing Assignments (Задания за закупуване на томове), след което проверете дали са изброени VPP лицензите.

След като изпълните тези стъпки, можете да прехвърлите лицензи в новото местоположение на Apple Configurator, докато сте влезли като Admin (Администратор).

* За да създадете ново местоположение или Content Manager (Управител на съдържание), трябва да сте Administrator (Администратор), Site Manager (Управител на сайт) или People Manager (Управител на хора).

Дата на публикуване: