Използване на жестове за навигиране в iPhone X и по-новите модели

Използвайте жестове на вашия iPhone X и по-новите модели за бързо навигиране, едновременно изпълнение на няколко задачи, регулиране на настройките и осъществяване на достъп до всички неща, които правите най-често.

Научете основните неща

Използвайте страничния бутон за включване на вашия iPhone X, за поставяне на телефона в спящ режим, за използване на Siri, Apple Pay и други.

 

диаграма, показваща бутоните за ниво на звука и страничните бутони на iPhone X

Изключване и включване

За включване натиснете и задръжте страничния бутон, докато не се появи логото на Apple.

За изключване едновременно натиснете и задръжте страничния бутон и един от бутоните за сила на звука, докато не се появи плъзгачът, след което плъзнете за изключване.

Събуждане и заспиване

Вдигнете своя iPhone X или го докоснете за събуждане.

За да поставите своя iPhone X в спящ режим, натиснете страничния бутон.

Използване на Siri

Кажете „Hey Siri (Хей, Сири)“. Или натиснете и задръжте страничния бутон.

Инсталиране на приложения

След като изберете приложение в App Store, щракнете двукратно върху страничния бутон, за да го инсталирате.

Използване на Apple Pay

За да удостоверявате поръчки с Apple Pay чрез Face ID, щракнете двукратно върху страничния бутон, след което погледнете в iPhone X.

Използвайте интуитивни жестове за навигиране

С цел създаване на повърхност без ръбове – така че нищо да не пречи на вашето изживяване – бутонът Home (Начало) е заменен с нови, но познати начини за навигиране. За да започнете, вдигнете своя iPhone и го погледнете за отключване с Face ID. Ако телефонът се намира върху маса или друга плоска повърхност, можете да го повдигнете или да го докоснете за събуждане.

Отключване и отваряне на началния екран

За отключване погледнете в своя iPhone X, след което плъзнете нагоре от долната част на екрана при заключване. За да отворите началния екран по всяко време, плъзнете нагоре от долната част на екрана.

анимация, показваща iPhone X, който се отключва

Едновременно изпълнение на няколко задачи

екран, показващ изпълнение на няколко задачи в iPhone X

Плъзнете нагоре от долната част на екрана и поставете на пауза. Ако сте в приложение, плъзнете надясно от долната част на екрана за включване на друго приложение.

Откриване на графични компоненти

 iPhone X

За да видите информация от приложения, добавени от вас към графични компоненти, плъзнете надясно от началния екран или екрана при заключване.

Search (Търсене)

Отваряне на Control Center (Контролен център)

За бързо регулиране на настройките и приложенията в Control Center (Контролен център) плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана.

анимация, показваща Control Center (Контролен център), който се отваря в iPhone X

 

Преглед на известията

екран, показващ известия в iPhone X

За преглед на известията, като например телефонни обаждания, напомняния и съобщения, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Достъп до горните елементи

екран, показваш опции за достъпност, използвани в iPhone X

За да откриете елементите от горната част, плъзнете надолу от долния край на екрана. Или плъзнете нагоре и надолу бързо от долната част на екрана.*

  

* Достъпността е изключена по подразбиране. За включване отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност), превъртете надолу и докоснете Reachability (Достъпност), за да включите опцията.

Дата на публикуване: