Използване на Animoji на iPhone X

С Animoji на iPhone X можете да създавате и споделяте персонализирани анимирани персонажи в приложението Messages, които използват вашия глас и следват израженията на лицето ви.

 
   

Създаване и изпращане на Animoji

Камерата TrueDepth на вашия iPhone X анализира израженията на лицето ви и ги пресъздава в редица различни Animoji в приложението Messages. Можете да създадете свое собствено Animoji и да го споделите с всеки чрез устройство с iOS, Mac или смартфон.

Ето как да създадете свое собствено Animoji:

 1. Отворете приложението Messages и започнете ново съобщение или докоснете съществуващо такова.
 2. Докоснете , след което докоснете .
 3. Изберете Animoji от лявата част на екрана. Или докоснете  , за да видите Animoji на цял екран.
 4. Гледайте право във вашия iPhone X и позиционирайте лицето си в рамката.
 5. За да започнете запис, докоснете . За спиране докоснете . Можете да записвате до 10 секунди.
 6. За преглед на Animoji докоснете . За избор на различно Animoji чрез същия запис докоснете Animoji. За изтриване на Animoji докоснете .
 7. За изпращане докоснете .


     

Създаване на Animoji стикер

Украсете съобщенията си с ваши собствени анимирани Animoji стикери. Ето как да го направите:

 1. Отворете приложението Messages и започнете ново съобщение или докоснете съществуващо такова.
 2. Докоснете , след което докоснете .
 3. Изберете Animoji, след което погледнете право във вашия iPhone X и позиционирайте лицето си в рамката.
 4. Направете изражение с лицето, след което докоснете и задръжте Animoji и го плъзнете в съобщението за автоматично изпращане.

Записване на Animoji

Искате да запишете създадено от вас или получено Animoji? В нишката на съобщенията натиснете продължително въпросното Animoji, плъзнете нагоре и докоснете Save (Записване). Ако имате iPhone 6 или по-стар модел, iPad или iPod touch, докоснете и задръжте Animoji, след което докоснете Save (Записване).

Можете също да докоснете Animoji в нишката на съобщенията за извеждането му на цял екран, след което докоснете  и докоснете Save Video (Записване на видеоклипа).

Можете да откриете записано Animoji в приложението Photos на вашето устройство с iOS.

Научете повече

Дата на публикуване: