Научете къде можете да използвате Apple Pay

Можете да използвате Apple Pay в магазини, приложения и онлайн в Safari за пътуване в някои държави и региони и в Business Chat.1

В магазини

Можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.2 Или потърсете Apple Pay в Maps, за да видите магазините наблизо, които приемат плащания с Apple Pay.

Икони за Apple Pay и безконтактни карти

 

В континентален Китай можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.

В Япония можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.

В САЩ можете да използвате Apple Pay за изпращане и получаване на парични средства до и от приятелите и семейството си. Можете също да извършвате плащания към участващи фирми в Business Chat на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

В приложения и онлайн в Safari

Можете да използвате Apple Pay навсякъде, където се показва този бутон или Apple Pay е посочена като платежен метод. Може също да видите Donate with Apple Pay (Дарение с Apple Pay) или Buy with Apple Pay (Закупуване с Apple Pay).

Икона Apple Pay

 

  1. В континентален Китай можете да използвате онлайн Apple Pay в Safari единствено на съвместими модели iPhone и iPad с iOS 11.2 или по-нова версия.
  2. Възможно е в някои магазини този знак да е поставен върху четеца на карти и ПОС терминала, но да не са настроени да приемат безконтактни плащания, включително с Apple Pay. Ако не можете да използвате Apple Pay в магазин със знака за безконтактни плащания, ни уведомете.
Дата на публикуване: