Научете къде можете да използвате Apple Pay

Можете да използвате Apple Pay в магазини, в приложения, в мрежата в Safari, за пътуване в някои държави и региони и в Message Apple.1, 2

В магазини

Можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.3 Или потърсете Apple Pay в Maps (Карти), за да видите близките магазини, които приемат плащания с Apple Pay.

Икони за Apple Pay и безконтактни карти

 

В континентален Китай можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.

Икони за Apple Pay, Union Pay и China T-Union

 

В Япония можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.

 

В САЩ можете да използвате Apple Pay за изпращане и получаване на парични средства до и от приятелите и семейството. Можете също да извършвате плащания към участващи фирми на Съобщения на Apple на вашия iPhone, iPad , или iPod touch.

 


В приложения и онлайн в Safari

Използвайте Apple Pay навсякъде, където видите този бутон или Apple Pay е посочен като метод за плащане. Може също да видите Donate with Apple Pay (Дарение с Apple Pay) или Buy with Apple Pay (Закупуване с Apple Pay).

Икона Apple Pay

 


  1. Освен че трябва да приема Apple Pay, търговецът трябва да приема вашата платежна карта и платежна мрежа.
  2. В континентален Китай можете да използвате онлайн Apple Pay в Safari единствено на съвместими модели iPhone и iPad с iOS 11.2 или по-нова версия.
  3. Възможно е в някои магазини този знак да е поставен върху четеца на карти и ПОС терминала, но да не са настроени да приемат безконтактни плащания, включително с Apple Pay. Ако не можете да използвате Apple Pay в магазин със знака за безконтактни плащания, ни уведомете.
Дата на публикуване: