Какво е новото в Apple Configurator

Научете за най-новите актуализации на Apple Configurator.

Какво е новото в Apple Configurator 2.15.1

 • Поддръжка на нов хардуер
 • Корекции на грешки и подобрения на представянето

 

Какво е новото в Apple Configurator 2.15

 • Позволяване на пропускането на панела за App Store в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Поддръжка за възстановяване на компютри Mac с Apple silicon до macOS Monterey
 • Корекции на грешки и подобрения на представянето

 

Какво е новото в Apple Configurator 2.14

 • Нови ограничения за Unpaired External Boot to Recovery (Несдвоено външно стартиране до възстановяване) и Unlock with Apple Watch (Отключване с Apple Watch)

 

Какво е новото в Apple Configurator 2.13.3

 • Поддръжка за macOS Big Sur
 • Поддръжка за възстановяване на macOS на компютри Mac с чипове на Apple
 • Уеб клип: Конфигуриране на игнориране на обхвата на манифест и идентификатора на целевия пакет приложения
 • Корекции на грешки и подобрения на представянето

Какво е новото в Apple Configurator 2.13.1

 • Няколко местоположения за задаване по програмата за покупки на едро (VPP)
 • Ограничения: разрешаване на App Clip
 • Известия: разрешаване на предварителни прегледи на известия на заключен екран
 • Exchange ActiveSync: отмяна на предишна парола
 • WiFi: дезактивиране на рандомизацията на MAC адрес
 • Тъмен режим

Какво е новото в Apple Configurator 2.12.1

Тази актуализация добавя поддръжка за възстановяване на фърмуера на Mac Pro (2019).

За iOS:

 • VPN: конфигуриране на изискването на доставчика за връзка тип Custom SSL
 • VPN: конфигуриране на мрежовите опции за връзки тип Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint и Custom SSL
  • Изпращане на целия трафик през VPN
  • Изключване на локални мрежи

Какво е новото в Apple Configurator 2.11.1

Какво е новото в Apple Configurator 2.11

Поддръжка на нов хардуер.

Какво е новото в Apple Configurator 2.10

За iOS

 • Wi-Fi: конфигуриране на лична защита тип WPA3
 • VPN IKEv2: конфигуриране на активиране на настройка за възстановяване, за да се поддържа Wi-Fi Assist
 • Exchange ActiveSync: индивидуално разрешаване на Mail, Calendar, Contacts и Reminders за управлявани акаунти
 • Конфигуриране на нови ограничения само за устройства под наблюдение: разрешаване на Find My Device (Намиране на моето устройство), разрешаване на Find My Friends (Намиране на моите приятели), разрешаване на изключване или включване на Wi-Fi, разрешаване на достъп до външен диск за съхранение в приложението Files
 • Конфигуриране на полезното съдържание за еднократно удостоверяване в приложение
 • Пропускане на панелите Dark Mode (Тъмен режим) и Welcome (Добре дошли) в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Разрешаване на клавиатурата с непрекъснат път 

За tvOS

 • Wi-Fi: конфигуриране на лична защита тип WPA3
 • Разрешаване на DeviceSleep

Какво е новото в Apple Configurator 2.9

 • Подробните данни за телефонен номер, ICCID и IMEI за свързани устройства с две SIM карти вече се отчитат в панела с подробни данни за устройството и cfgutil
 • Пропускане на представянето на нови функции в Setup Assistant (Помощник за настройка) чрез действието на Automator
 • Конфигуриране на нови ограничения: промяна на Personal Hotspot (Персонален хотспот) (само под наблюдение)
 • Конфигуриране на полезното съдържание за прозрачност на сертификата

Какво е новото в Apple Configurator 2.8.2

Поддръжка на нов хардуер.

Какво е новото в Apple Configurator 2.8.1

За iOS

Нови настройки за полезно съдържание на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на парола, базирани на близост (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на споделяне на пароли (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на автоматично попълване на пароли (само устройства под наблюдение)
 • Принудително използване на автоматична дата и час (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на USB аксесоари, докато устройството е заключено (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на управляваните акаунти в контактите да пишат на неуправлявани акаунти
 • Разрешаване на неуправляваните акаунти в контактите да четат управлявани акаунти
 • Разрешаване на промяна на настройките на eSIM (само устройства под наблюдение)

Нови настройки за полезно съдържание на Mail и Exchange

 • Разрешаване на потребител да активира или дезактивира подписване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да променя избора на сертификата за подписване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да пуска или спира шифроване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да променя избора на сертификата за шифроване с S/MIME

Нови настройки за полезно съдържание на Exchange

 • Използване на OAuth за удостоверяване

Нови настройки за полезно съдържание на Notifications (Известия)

 • Разрешаване на групирани известия
 • Указване дали дадено приложение може да изпраща критични сигнали
 • Показване в CarPlay

Нови опции за пропускане на записване на устройство на панел за Setup Assistant (Помощник за настройка)

 • iMessage и FaceTime, Screen Time (Време пред екрана) и поддържане на актуалността на устройството
 • Разрешаване на инсталирането на актуализация на софтуера за потребители, които не са администратори
 • Добавяне на мобилен план

За tvOS

Нови настройки за полезно съдържание на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на парола, базирани на близост (само устройства под наблюдение)

Какво е новото в Apple Configurator 2.7.1

 • Подготовката на устройства под наблюдение за управление от Configurator вече автоматично позволява свързване на USB аксесоари, докато устройството е заключено
 • Конфигуриране на ново ограничение само за устройства под наблюдение за iOS 11.4.1: разрешаване на USB аксесоари, докато устройството е заключено

Какво е новото в Apple Configurator 2.7

 • Пропускане на панели на Setup Assistant (Помощник за настройка) в iOS 11.3 и tvOS 11.3
 • Конфигуриране на ново полезно съдържание и ограничения на профила за iOS 11.3, включително изискване за удостоверяване с Face ID преди автоматично попълване, конфигуриране на актуализации на управляван софтуер, изключение на услуга на CellularServices и изискване на съгласие от преподавател преди напускане на създаден от преподавател учебен час
 • Конфигуриране на ново полезно съдържание и ограничения на профила за tvOS 11.3, включително ограничаване на отдалечени връзки от устройства с iOS от списък с разрешени

Какво е новото в Apple Configurator 2.6.1

 • Няколко корекции на грешки и подобрения, включително възстановяване на възможността за инсталиране на профили за конфигурация на Apple TV (3-то поколение)

Какво е новото в Apple Configurator 2.5

 • Временно добавяне на устройства към програмата за въвеждане на устройства (Device Enrollment Program, DEP)
 • Пропускане на панелите с докосване за настройка и избор на клавиатура в Setup Assistant (Помощник за настройка) на iOS
 • Пропускане на панела за влизане в телевизионния доставчик в Setup Assistant (Помощник за настройка) на tvOS
 • Ново полезно съдържание и ограничения на профил за iOS, включително ограничаване на създаването на VPN, защита за AirPrint, DNS прокси сървър и поведение на управляван клас на устройства под наблюдение на учащи за Classroom
 • Ново полезно съдържание на tvOS за входяща защита на AirPlay
 • Поддръжка за конфигуриране на устройства с tvOS, работещи с tvOS 11 в подмрежа на локалната мрежа
Дата на публикуване: