Какво е новото в Apple Configurator

Научете за най-новите актуализации на Apple Configurator.

Какво е новото в Apple Configurator 2.11.1

Какво е новото в Apple Configurator 2.11

Поддръжка на нов хардуер.

Какво е новото в Apple Configurator 2.10

За iOS

 • Wi-Fi: Конфигуриране на тип лична защита WPA3
 • VPN IKEv2: Конфигуриране на активиране на настройка за възстановяване, за да се поддържа Wi-Fi Assist
 • Exchange ActiveSync: Индивидуално разрешаване на Mail, Calendar, Contacts и Reminders за управлявани акаунти
 • Конфигуриране на нови ограничения само за устройства под наблюдение: разрешаване на Find My Device (Намиране на моето устройство), разрешаване на Find My Friends (Намиране на моите приятели), разрешаване на изключване или включване на Wi-Fi, разрешаване на достъп до външно устройство за съхранение в приложението Files
 • Конфигуриране на полезния обем с единично удостоверяване в приложението
 • Пропускане на панели за приветстване и Dark Mode (Тъмен режим) в Setup Assistant (Помощник за настройка)
 • Разрешаване на клавиатурата с непрекъснат път 

За tvOS

 • Wi-Fi: Конфигуриране на тип лична защита WPA3
 • Разрешаване на DeviceSleep

Какво е новото в Apple Configurator 2.9

 • Подробни данни за телефонен номер, ICCID и IMEI за свързани устройства с две SIM карти сега се отчитат в панела за подробни данни за устройството и cfgutil
 • Пропускане на акценти за нови функции в Setup Assistant (Помощник за настройка) с действие на Automator
 • Конфигуриране на нови ограничения: Промяна на персонален хотспот (само под наблюдение)
 • Конфигуриране на полезния обем за прозрачност на сертификата

Какво е новото в Apple Configurator 2.8.2

Поддръжка на нов хардуер.

Какво е новото в Apple Configurator 2.8.1

За iOS

Нови настройки за полезен обем на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на парола, базирани на близост (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на споделяне на пароли (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на автоматично попълване на пароли (само устройства под наблюдение)
 • Принудителна автоматична дата и час (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на USB аксесоари, докато устройството е заключено (само устройства под наблюдение)
 • Разрешаване на управляваните акаунти в контактите да пишат на неуправлявани акаунти
 • Разрешаване на неуправляваните акаунти в контактите да четат управлявани акаунти
 • Разрешаване на промяна на настройките на eSIM (само устройства под наблюдение)

Нови настройки за полезен обем на Mail и Exchange

 • Разрешаване на потребител да активира или дезактивира подписване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да променя избора на сертификата за подписване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да активира или дезактивира шифроване с S/MIME
 • Разрешаване на потребител да променя избора на сертификата за шифроване с S/MIME

Нови настройки за полезен обем на Exchange

 • Използване на OAuth за удостоверяване

Нови настройки за полезен обем на Notifications (Известия)

 • Разрешаване на групирани известия
 • Посочете дали дадено приложение може да изпраща критични сигнали
 • Показване в CarPlay

Нови опции за пропускане на записване на устройство на панел за Setup Assistant (Помощник за настройка)

 • iMessage и FaceTime, Screen Time (Време пред екрана) и поддържане на актуалността на устройството
 • Разрешаване на инсталирането на актуализация на софтуера за потребители, които не са администратори
 • Добавяне на мобилен план

За tvOS

Нови настройки за полезен обем на ограничения

 • Разрешаване на заявки за споделяне на парола, базирани на близост (само устройства под наблюдение)

Какво е новото в Apple Configurator 2.7.1

 • Подготовката на устройства под наблюдение за управление от Configurator сега автоматично позволява връзки на USB аксесоари, докато устройството е заключено
 • Конфигуриране на ново ограничение само за устройства под наблюдение за iOS 11.4.1: Разрешаване на USB аксесоари, докато устройството е заключено

Какво е новото в Apple Configurator 2.7

 • Пропускане на панели на Setup Assistant (Помощник за настройка) в iOS 11.3 и tvOS 11.3
 • Конфигуриране на нови полезни обеми и ограничения на профила за iOS 11.3, включително изискване за удостоверяване с Face ID преди автоматично попълване, конфигуриране на актуализации на управляван софтуер, изключение на услуга на CellularServices и изискване на съгласие от преподавател преди напускане на създаден от преподавател клас
 • Конфигуриране на нови полезни обеми и ограничения на профила за tvOS 11.3, включително ограничаване на отдалечени връзки от устройства с iOS от списък с разрешени

Какво е новото в Apple Configurator 2.6.1

 • Няколко корекции на грешки и подобрения, включително възстановяване на възможността за инсталиране на профили за конфигурация на Apple TV (3-то поколение)

Какво е новото в Apple Configurator 2.5

 • Временно добавяне на устройства към програмата за записване на устройства (DEP)
 • Пропускане на панелите с докосване за настройка и избор на клавиатура в Setup Assistant (Помощник за настройка) на iOS 
 • Пропускане на панела за влизане в телевизионния доставчик в Setup Assistant (Помощник за настройка) на tvOS
 • Опционално запазване на план за данни при изтриване на данните на устройство
 • Нови полезни обеми и ограничения на профил за iOS, включително ограничаване на създаването на VPN, защита за AirPrint, DNS прокси сървър и поведение на управляван клас на устройства на учащи под наблюдение за Classroom
 • Нов полезен обем на tvOS за входяща защита на AirPlay
 • Поддръжка за конфигуриране на устройства с tvOS, работещи с tvOS 11 в подмрежа на локалната мрежа
Дата на публикуване: