В случай на неуспешно свързване на AirPods

Научете какво да направите, ако ви трябва помощ за свързването на AirPods.

Ако не можете да се свържете с вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Уверете се, че вашият iPhone или iPod touch има най-новата версия на iOS или че вашият iPad има най-новата версия на iPadOS.
 2. Поставете и двете слушалки AirPods в зарядната кутия и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат.
 3. За да сте сигурни, че функцията Bluetooth е включена, отидете на Settings (Настройки) > Bluetooth.
 4. Ако вашите AirPods са свързани, уверете се, че са избрани като аудио устройство. Ако вашите AirPods се показват в списъка с устройства, но не се свързват, преминете към следващата стъпка.
 5. Затворете капака и изчакайте 15 секунди, след което отворете капака. Натиснете и задръжте бутона за настройка от задната страна на кутията за зареждане в продължение на 10 секунди. Индикаторът за състояние в предната част на кутията за зареждане да мига в бяло, което означава, че вашите AirPods са готови за свързване.
  Кутии за зареждане на AirPods
 6. Вземете кутията за зареждане с поставени в нея AirPods и отворен капак и я поставете до своя iPhone, iPad или iPod touch.
 7. Следвайте стъпките на екрана на своя iPhone, iPad или iPod touch.
 8. Тествайте AirPods. Ако все още не можете да се свържете, нулирайте AirPods.

Ако не можете да се свържете с вашия Mac

 1. Уверете се, че имате Mac с най-новата версия на macOS.
 2. Поставете и двете слушалки AirPods в зарядната кутия и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат.
 3. За да сте сигурни, че функцията Bluetooth е включена, изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания) и след това щракнете върху Bluetooth.
 4. Ако вашите AirPods са свързани, уверете се, че са избрани като аудио устройство. Ако вашите AirPods се показват в списъка с устройства, но не се свързват, щракнете върху „X“ вдясно от своите AirPods, за да ги премахнете от списъка.
 5. Затворете капака и изчакайте 15 секунди, след което отворете капака. Натиснете и задръжте бутона за настройка на кутията за зареждане в продължение на 10 секунди. Индикаторът за състоянието трябва да премигва в бяло, което означава, че вашите AirPods са в готовност за свързване.
 6. Вземете кутията за зареждане с поставени в нея AirPods и отворен капак и я поставете до своя Mac.
 7. Следвайте стъпките на екрана на своя Mac.
 8. Тествайте AirPods. Ако все още не можете да се свържете, нулирайте AirPods.

 

Софтуерни изисквания

 • Ако имате AirPods Pro (2-ро поколение), ще ви е необходим iPhone или iPod touch с iOS 16 или по-нова версия; iPad с iPadOS 16.1 или по-нова версия; Apple Watch с watchOS 9 или по-нова версия; Apple TV с tvOS 16 или по-нова версия; или Mac с macOS Ventura.
 • Ако имате AirPods (3-то поколение), ще ви е необходим iPhone или iPod touch с iOS 15.1 или по-нова версия; iPad с iPadOS 15.1 или по-нова версия; Apple Watch с watchOS 8.1 или по-нова версия; Apple TV с tvOS 15.1 или по-нова версия или Mac с macOS 12 или по-нова версия.
 • Ако имате AirPods Pro (1-во поколение), ще ви е необходим iPhone или iPod touch с iOS 13.2 или по-нова версия; iPad с iPadOS 13.2 или по-нова версия; Apple Watch с watchOS 6.1 или по-нова версия; Apple TV с tvOS 13.2 или по-нова версия; или Mac с macOS 10.15.1 или по-нова версия.
 • Ако имате AirPods (2-ро поколение), ще ви трябва iPhone, iPad или iPod touch с iOS 12.2 или по-нова версия; Apple Watch с watchOS 5.2 или по-нова версия; Apple TV с tvOS 12.2 или по-нова версия или Mac с macOS 10.14.4 или по-нова версия.
 • Ако имате AirPods (1-во поколение), ще ви трябва iPhone, iPad или iPod touch с iOS 10 или по-нова версия; Apple Watch с watchOS 3 или по-нова версия; Apple TV с tvOS 11 или по-нова версия или Mac с macOS Sierra или по-нова версия.

iPadOS 16.1 очаквайте през октомври

Научете как да актуализирате своя iPhone, iPad или iPod touch; актуализирате своя Apple Watch; актуализирате своя Apple TV или актуализирате своя Mac.

Дата на публикуване: