В случай на неуспешно свързване на AirPods

Научете какво да направите, ако ви трябва помощ за свързването на AirPods.

Ако не можете да се свържете с вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Уверете се, че вашето устройство с iOS или iPadOS разполага с най-новия съвместим софтуер.
 2. Научете какво да правите ако работи само едната слушалка AirPod.
 3. Отворете Control Center (Контролен център) и се уверете, че Bluetooth е включен.
 4. Поставете и двете слушалки AirPods в зарядната кутия и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат. Разберете какво да направите , ако AirPods не се зареждат или кутията не зарежда.
 5. Отворете Settings (Настройки) > Bluetooth. Ако вашите слушалки AirPods са свързани, уверете се, че са избрани като ваше аудио устройство. Ако не са свързани, просто преминете към следващата стъпка.
 6. Затворете капака и изчакайте 15 секунди, след което отворете капака. Натиснете и задръжте бутона за настройка на кутията за до 10 секунди. Индикаторът за състоянието трябва да премигва в бяло, което означава, че вашите AirPods са в готовност за свързване.
 7. Задръжте калъфа с вашите AirPods в него и с отворен капак до вашето устройство с iOS.
 8. Следвайте стъпките на екрана на вашето устройство с iOS.
 9. Тествайте AirPods. Ако все още не можете да се свържете, нулирайте AirPods.

Ако не можете да се свържете с вашия Mac

Ако използвате AirPods (2-ро поколение), се уверете, че вашият Mac разполага с macOS 10.14.4 или по-нова. Ако използвате AirPods (1-во поколение), се уверете, че вашият Mac разполага с macOS Sierra или по-нова.

Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след което щракнете върху Bluetooth. Ако Airpods се появяват в списъка с устройства*, но не се свързват, премахнете AirPods от списъка:

 1. Изберете AirPods от списъка с устройства.
 2. Щракнете върху X отдясно на AirPods.

Добавете отново AirPods към списъка с устройства в предпочитанията за Bluetooth:

 1. Поставете двете слушалки AirPods в зарядната кутия.
 2. Отворете капака на зарядната кутия близо до вашия Mac.
 3. От списъка с устройства изберете Airpods и щракнете върху Connect (Свързване).

Тествайте AirPods. Ако все още не можете да се свържете, нулирайте AirPods.

* Ако вашите AirPods не се появяват в предпочитанията за Bluetooth, настройте AirPods с вашия Mac.

Дата на публикуване: