В случай на неуспешно свързване на AirPods

Ако ви трябва помощ за свързването на AirPods, разберете какво да направите.

Свързване с вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Уверете се, че устройството ви с iOS разполага с най-новата версия на iOS. Устройството трябва да разполага с iOS 12.2 или по-нова. Ако имате AirPods (1-во поколение), устройството трябва да разполага с iOS 10 или по-нова.
 2. Научете какво да правите ако само едната слушалка AirPod работи.
 3. Отворете Control Center (Контролен център) и се уверете, че Bluetooth е включен.
 4. Поставете и двете слушалки AirPods в зарядната кутия и и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат. Разберете какво да направите , ако AirPods не се зареждат или кутията не зарежда.
 5. Уверете се, че сте избрали AirPods като вашето аудио устройство.
 6. Затворете капака и изчакайте 15 секунди, след което отворете капака. Индикаторът за състоянието трябва да премигва в бяло, което означава, че вашите AirPods са в готовност за свързване. 
 7. Ако AirPods не се свързват, натиснете и задръжте бутона за настройване от задната страна на кутията. Задръжте бутона за настройване, докато индикаторът за състоянието започне да премигва в бяло, после в кехлибарено, а след това остане да свети в бяло непрекъснато.
 8. Отворете кутията с вашите слушалки AirPods вътре и я задръжте до своя iPhone.
 9. Следвайте стъпките на екрана на вашето устройство с iOS.
 10. Тествайте AirPods. Ако все още не можете да се свържете, нулирайте AirPods.

Свързване към Mac

Ако използвате AirPods (2-ро поколение), се уверете, че вашият Mac разполага с macOS 10.14.4 или по-нова. Ако използвате AirPods (1-во поколение), се уверете, че вашият Mac разполага с macOS Sierra или по-нова.

Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след което щракнете върху Bluetooth. Ако Airpods се появяват в списъка с устройства*, но не се свързват, премахнете AirPods от списъка:

 1. Изберете AirPods от списъка с устройства.
 2. Щракнете върху X отдясно на AirPods.

Добавете отново AirPods към списъка с устройства в предпочитанията за Bluetooth:

 1. Поставете двете слушалки AirPods в зарядната кутия.
 2. Отворете капака на зарядната кутия близо до вашия Mac.
 3. От списъка с устройства изберете Airpods и щракнете върху Connect (Свързване).

Тествайте AirPods. Ако все още не можете да се свържете, нулирайте AirPods.

* Ако вашите AirPods не се появяват в предпочитанията за Bluetooth, настройте AirPods с вашия Mac.

Дата на публикуване: