Изключване или изтриване на потребители от Apple School Manager

Научете как да изключвате или изтривате потребители, включително Управители на съдържание, Управители на сайтове и Администратори, от вашата организация Apple School Manager.

Когато изтриете потребител от Apple School Manager, той няма да има достъп до сметката си от кое да е устройство. Няма да можете да възстановите нищо от свързаните данни, след като изтриете сметката. Освен това потребителите с покупки или кредит не могат да бъдат изтрити. Ако потребителската сметка, която искате да изтриете, има покупки или кредит, уверете се, че е изразходван всичкия останал кредит в сметката и прехвърлете всяка покупка до местоположение.

Когато изключите потребител, той вече не може да използва своя идентификатор Apple ID. Когато премахнете потребител с вашия инструмент SIS или чрез SFTP, сметката му се изключва. Една сметка се изтрива 120 дни след като е изключена, стига да няма покупки или кредит.

Ако искате незабавно да изтриете сметка, трябва да влезете в Apple School Manager и да изтриете потребителя ръчно. Само Администратори, Управители на сайтове, Управители на хора и Управители могат по подразбиране да трият потребители. Ако сте Администратор, Управител на сайт, Управител на хора или Управител и не можете да изтриете потребител, свържете се с Администратора, който отговаря за Apple School Manager за вашата организация. 

Изключване на сметка чрез Apple School Manager

 1. Щракнете върху Accounts (Сметки).
 2. Изберете сметка или сметки, които искате да изключите.
 3. Ако изключвате само една сметка, щракнете върху Deactivate Account (Изключване на сметка).
  Ако сте избрали много сметки, щракнете върху Change > Deactivate (Промяна Изключване). Щракнете върху Continue (Продължи).
 4. Щракнете върху Done (Готово).

Изтриване на сметка през Apple School Manager

След като сте изключили сметките, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Accounts (Сметки).
 2. Изберете сметката или сметките, които искате да изтриете.
 3. Ако изтривате само една сметка, щракнете върху Delete (Изтриване).
  Ако сте избрали много сметки, щракнете върху Change > Delete (Промяна Изтриване). Щракнете върху Continue (Продължи). 
 4. Щракнете върху Done (Готово).

Дата на публикуване: