Слушайте Apple Music в мрежата и в приложения

Ако се абонирате за Apple Music, можете да разглеждате и да възпроизвеждате музика от Apple Music и музикалната си библиотека в мрежата и в приложения.

Слушайте Apple Music в мрежата

 1. Посетете music.apple.com.
 2. Влезте с Apple ID и паролата, които използвате за абонамента си за Apple Music.

След като влезете, можете да:


Слушайте Apple Music в приложения

За някои приложения може да бъдете помолени да дадете разрешение за достъп до абонамента си за Apple Music. Когато дадено приложение ви подкани да дадете разрешение, докоснете OK, за да позволите достъп до музикалната си библиотека, плейлисти и лични препоръки.

Ако използвате външен уебсайт, отворете настройките на акаунта си и потърсете опция за свързване на абонамента. Може да се наложи да влезете в акаунта, който използвате с този уебсайт.

Контролирайте кои приложения имат достъп до Apple Music на вашия iPhone, iPad и iPod touch

 1. Отворете приложението Settings (Настройки).
 2. Докоснете Privacy (Поверителност).
 3. Докоснете Media & Apple Music (Мултимедия и Apple Music).
 4. Изключете всички приложения, които не искате да имат достъп до вашия абонамент за Apple Music.
  Екран на iPhone, показващ опцията за мултимедия и Apple Music.

За някои приложения може да се наложи да използвате приложението Apple Music, за да спрете достъпа до него.

 1. Отворете приложението Apple Music.
 2. Докоснете Listen Now (Слушане сега).
 3. Докоснете иконата на снимка в горния десен ъгъл на екрана.
 4. Превъртете надолу до приложенията с достъп, докоснете зеления плъзгач и ще се появи подкана да премахнете Apple Music.
  Екран на iPhone, показващ настройките на акаунта.

Контролирайте кои приложения имат достъп до Apple Music на вашето устройство с Android

 1. Отворете приложението Apple Music.
 2. Докоснете бутона More (Още) .
 3. Докоснете Account (Акаунт).
 4. Превъртете надолу и докоснете Apps with Access (Приложения с достъп). 
 5. Плъзнете наляво върху приложението, което искате да премахнете, и след това докоснете Delete (Изтриване).


Наличността на Apple Music може да варира за различните страни или региони. Вижте съдържанието, което се предлага във вашата страна или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: