Как да създадете плейлист в приложението Apple Music

Научете как да създадете нов плейлист и да добавяте музика към съществуващ плейлист в приложението Apple Music.

Как да създадете нов плейлист на вашия iPhone, iPad или устройство с Android

 1. Отворете приложението Apple Music.
  • На вашия iPhone или устройство с Android докоснете Library (Библиотека), Playlists (Плейлисти), след което докоснете New Playlist (Нов плейлист).
  • На вашия iPad превъртете до края на страничната лента и докоснете New Playlist (Нов плейлист).
 2. Дайте име на плейлиста си, след което докоснете Add Music (Добавяне на музика).

iPhone, показващ екрана за новия плейлист и бутона за добавяне на музика    

    3. Докоснете музиката, която искате да добавите.    

    4. На вашия iPhone или iPad докоснете Done (Готово). На устройство си с Android докоснете иконата за отметка на Android .


Как да добавите музика към съществуващ плейлист на вашия iPhone, iPad или устройство с Android

 1. Отворете приложението Apple Music.
 2. Намерете музика, която искате да добавите.
 3. Докоснете More (Още) бутона More (Още) до песен или в горната част на албум.
 4. Докоснете Add to a Playlist (Добавяне към плейлист).
 5. Докоснете плейлист.

iPad, показващ добавяне на музика към съществуващ плейлист


Как да създавате и добавяте музика към плейлист на вашия Mac или PC

 1. Отворете приложението Apple Music или iTunes.
 2. В лентата с менюта изберете File (Файл) > New (Нов) > Playlist (Плейлист).
 3. Дайте име на плейлиста си.
 4. Плъзнете и пуснете музика в плейлиста си в страничната лента.

Научете повече за плейлистите

Достъпността на Apple Music може да варира за различните страни или региони. Научете какво е налично във вашата държава или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: