Създаване и споделяне на плейлисти на Apple Music

Създавайте плейлисти с музика от каталога на Apple Music или от собствената си колекция, след което споделяйте плейлистите си с приятели. Или ако някой ви изпрати плейлист, можете да го запишете.

iPad and iPhone, на които се показва плейлист, наречен „Road Trip“.

Създаване на плейлист

iPhone, на който се показва опцията New Playlist (Нов плейлист) в менюто, което се появява при натискане и задържане на песен.

  1. Открийте песен в приложението Apple Music. 
  2. Натиснете и задръжте песента. Или ако сте на компютър, задръжте курсора на мишката върху песента и щракнете върху бутона more (още)  .
  3. От менюто, което се показва, изберете Add to a Playlist (Добавяне към плейлист). 
  4. Докоснете или щракнете върху New Playlist (Нов плейлист).
  5. Дайте име на плейлиста си. А ако искате, може да добавите изображение за корица и описание. Ако сте на iPhone, iPad, iPod touch или устройство с Android, докоснете Done (Готово).
  6. Прегледайте или потърсете друга песен, след което натиснете и задръжте върху нея. А на компютър задръжте курсора на мишката върху песента и щракнете върху бутона more (още)  .
  7. От менюто, което се показва, изберете Add to a Playlist (Добавяне към плейлист), след което изберете плейлиста, който сте създали.

По подразбиране песните, които добавяте към плейлисти, не се добавят автоматично в библиотеката ви. Ако искате да добавите всяка песен към библиотеката си, можете да промените настройките си.

Споделяне на плейлист чрез Apple Music

Ако сте абонирани за Apple Music, можете да направите плейлистите си публични и да ги изпратите на приятели.

Превръщане на плейлист в публичен

За да направите плейлиста си публичен, включете Show on My Profile and in Search (Показване в моя профил и при търсене), когато създавате плейлиста. Когато направите даден плейлист публичен, всеки може да използва функцията за търсене, за да го намери.

iPhone, на който се показва опцията Share (Споделяне) в менюто, което се появява след докосване на бутона More (Още).

Изпращане на плейлист на приятел

Ако сте абонирани за Apple Music, можете да изпращате плейлисти до приятели чрез Messages, Mail, Twitter, Facebook, AirDrop и др. Приятелят, който получава плейлиста ви, също трябва да има абонамент за Apple Music.

За да споделите плейлист, открийте плейлиста, който искате да споделите, след което изпълнете следните стъпки:

  • На своя iPhone, iPad или iPod touch докоснете бутона more (още) бутона More (Още), след което докоснете Share (Споделяне) .
  • На своя Mac или PC щракнете върху бутона more (още) , след което Share Playlist (Споделяне на плейлист).
  • На своето устройство с Android докоснете бутона more (още) бутона More Options (Още опции) , след което Share Playlist (Споделяне на плейлист) Share Playlist (Споделяне на плейлист), за да видите своите опции за споделяне.

След като изберете как искате да споделите плейлиста си, в приложението, което сте избрали, се отваря нов прозорец. В някои приложения можете да добавите съобщение, преди да изпратите плейлиста си.

iPhone, на който се показва плейлиста Friends Mix.

Записване на плейлист на Apple Music

Можете да добавите всеки публичен плейлист в библиотеката си, включително плейлисти, които намирате в секцията For You (За вас) на Apple Music или плейлисти, които вашите приятели ви изпращат. За да запишете плейлисти в библиотеката си, открийте списъка с песни, който искате да запишете, след което докоснете или щракнете върху Add (Добавяне).

По подразбиране песните в плейлиста остават отделени от основната ви библиотека. Ако искате да добавите всяка песен в плейлиста към библиотеката си, можете да промените настройките си.

Ако Apple или собственикът на плейлиста добави или премахне песни от плейлист, който сте записали, записаният плейлист в библиотеката ви автоматично ще се обнови, за да отрази актуализациите.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: