Ако „Hey Siri“ („Хей, Siri“) не работи на вашия iPhone или iPad

Ако Siri не отговори, когато кажете „Hey Siri“ („Хей, Siri“), това са няколко неща, които трябва да проверите.

Проверете дали „Hey Siri“ („Хей, Siri“) е включено

 1. Отидете в Settings (Настройки).
 2. Докоснете Siri & Search (Siri и Търсене).
 3. Тук се уверете, че са включени следните настройки:
  • Listen for „Hey Siri“ (Слушане за „Хей, Siri“)
  • Allow Siri When Locked (Достъп до Siri при заключено устройство)

Настройте „Hey Siri“ (Хей, Siri), за да помогнете на Siri да разпознава гласа ви

 1. Отидете в Settings (Настройки).
 2. Докоснете Siri & Search (Siri и Търсене).
 3. Изключете Listen for „Hey Siri“ (Слушане за „Хей, Siri“), след което го включете отново.
 4. Когато се появи екранът Set Up „Hey Siri“ (Настройка на „Хей, Siri“), докоснете Continue (Продължаване).
 5. Кажете всяка команда, която виждате на екрана си.
 6. Докоснете Done (Готово).

Ако Siri все още не отговаря

По подразбиране Siri няма да отговори, когато устройството ви е обърнато с предната част надолу или е покрито, освен ако не влезете в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Siri и не включите Always Listen for „Hey Siri“ (Винаги слушай за „Хей, Siri“).

Получете помощ за Siri на другите си устройства

Наличието, функциите и командите на Siri са различни в зависимост от езика, държавата и региона. Научете кои функции на Siri се поддържат във вашата страна или регион.

Дата на публикуване: