Настройване на карта Suica или PASMO в Apple Pay

Научете как да добавите карта Suica или PASMO на своя iPhone или Apple Watch.

Какво е необходимо, за да създадете карта Suica или PASMO в приложението Wallet

*Също така можете да настроите Suica на iPhone 7, iPhone 7 Plus и Apple Watch Series 2, закупени в Япония.

**Картите, отговарящи на условията на Apple Pay, са налични, но някои карти може да не бъдат приети.

Как да създадете нова карта Suica или PASMO

Можете да създадете нова карта Suica или PASMO на вашия iPhone или Apple Watch:

На вашия iPhone

 1. Отворете приложението Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне) .
 2. В раздела Transit Cards (Карти за пътуване) докоснете картата, която искате да добавите.1
 3. Изберете сума, която да добавите в картата за пътуване, или изберете да прехвърлите съществуваща карта, след което докоснете Add (Добавяне).2
 4. Следвайте стъпките, за да създадете нова карта за пътуване на вашия iPhone.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и изберете раздела My Watch.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Add Card (Добавяне на карта), след което докоснете Continue (Продължаване) и изберете картата, която искате да добавите.1
 4. Изберете каква сума да добавите в картата за пътуване.
 5. Изпълнете стъпките, за да създадете нова карта за пътуване на вашия Apple Watch.

Прехвърляне на карта Suica или PASMO в Apple Pay на iPhone

Можете да прехвърлите наличната си карта Suica или PASMO в Apple Pay чрез приложението Wallet.4 Също така можете да създадете нова карта и да я добавите към приложението Wallet в приложението на Suica или PASMO.

Ето какво ви е необходимо, за да прехвърлите физическа карта Suica или PASMO на iPhone:4

 • Настройката Region (Регион) на устройството трябва да е зададена на Japan (Япония)
 • Физическа карта Suica или PASMO

За да прехвърлите картата:

 1. Отворете приложението Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне).
 2. Докоснете Next (Напред), след което докоснете Suica или PASMO. За да научите как работи, гледайте демонстрацията.
 3. Изпълнете стъпките, за да прехвърлите картата на iPhone. Проверете последните четири цифри от номера на картата.
  Задната страна на карта PASMO
  Вашата дата на раждане се изисква само при добавяне на карта My Suica, персонализирана карта PASMO, карта Commuter PASMO или Suica в Apple Pay. Използвайте датата на раждане, която сте въвели при закупуването на своята физическа карта. Докоснете Next (Напред).

 4. Поставете горната част на своя iPhone върху средната част на картата Suica или PASMO. Оставете го върху картата, без да го премествате. Този процес може да отнеме няколко минути.

Екран на iPhone, поставен върху карта PASMO

След това започнете да използвате Suica или PASMO на своя iPhone. Вашата физическа карта вече е неизползваема. Депозитът от 500 йени на вашата физическа карта ще бъде добавен към баланса ви в Suica или PASMO в Apple Pay.

Прехвърляне на карта Suica или PASMO на Apple Watch

За да прехвърлите физическа карта Suica или PASMO на Apple Watch, отворете приложението Apple Watch на своя iPhone. Изпълнете стъпките, за да прехвърлите картата.

Можете също да създадете нова карта Suica или PASMO и да я добавите на Apple Watch:

 1. Отворете приложението на Suica или PASMO на своя iPhone.
 2. Следвайте указанията, за да създадете нова карта и да я прехвърлите към Apple Watch.
 3. Започнете да използвате Suica.

За разлика от кредитните и предплатените карти в Apple Pay картите Suica и PASMO могат да съществуват само на едно устройство в даден момент.

Прехвърляне на карта Suica или PASMO от iPhone на Apple Watch

За да прехвърлите картата Suica или PASMO от iPhone на Apple Watch:

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Превъртете надолу до картата, която искате да прехвърлите на Apple Watch. След това докоснете бутона Add (Добавяне) до картата.

Можете да използвате приложението Watch, за да прехвърлите картата обратно на iPhone. Не можете да прехвърляте картата Suica или PASMO по време на пътуване.

Какво следва

След като прехвърлите картата Suica или PASMO в Apple Pay, не може да използвате физическата карта. След като добавите карта Suica или PASMO на iPhone или Apple Watch, можете да използвате Apple Pay за плащания за пътуване и в магазини, които приемат Suica или PASMO. Първата карта Suica или PASMO, добавена в Apple Pay, е вашата карта за Express Transit, която ви позволява да използвате Suica без Face ID, Touch ID или парола. Необходимо е само да приближите своя iPhone или Apple Watch до четеца. Не е необходимо да събуждате устройството или да отваряте приложението. 

Получете помощ за промяната на картата за Express Transit.

 1. За да добавите карта PASMO в приложението Wallet, трябва да настроите двуфакторно удостоверяване за своя Apple ID.
 2. Ако нямате отговаряща на условията платежна карта, настроена в приложението Wallet, ще бъдете подканени да настроите такава, след като докоснете Add (Добавяне).
 3. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 4. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS е необходимо да настроите Face ID, Touch ID или парола. Ако изключите паролата, всички кредитни и предплатени карти и карти Suica се премахват от устройството. На Apple Watch е необходимо да зададете парола. Ако премахнете паролата или излезете от iCloud, всички кредитни и предплатени карти и карти Suica се премахват от Apple Watch. След премахване на карта Suica от което и да е устройство балансът се запазва и е наличен за добавяне на същия или друг iPhone или Apple Watch, на който сте влезли в iCloud със същия Apple ID.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: