Ако не можете да прехвърлите карти Suica, PASMO или ICOCA на iPhone или Apple Watch

Ако се нуждаете от помощ за прехвърляне на вашите карти Suica, PASMO или ICOCA към Apple Pay на iPhone или Apple Watch, изпробвайте стъпките по-долу.

Уверете се, че можете да добавите карта

Проверете Apple Pay на страницата за състоянието на системата. Ако има проблем, опитайте отново, след като бъде разрешен. Ако няма проблем, проверите при вашия доставчик на транспортни услуги, за да се уверите, че използвате поддържано устройство.1,2

Актуализирайте до най-новата версия на iOS или watchOS.

Опитайте да добавите карта Suica, PASMO или ICOCA

След всяка стъпка вижте дали можете да добавите картата си Suica, PASMO или ICOCA към Apple Pay:

  1. Вашата дата на раждане се изисква само ако се опитвате да добавите персонализирана карта My Suica, PASMO, ICOCA или карта с план за пътуване в приложението Wallet. Използвайте датата на раждане, която сте въвели при закупуването на своята пластмасова карта Suica или PASMO.
  2. Уверете се, че пластмасовата карта е поставена върху равна неметална повърхност. Оставете горната част на своя iPhone върху средната част на картата. Дръжте го там, докато прехвърлянето приключи, което може да отнеме до минута. Може също да е добре да хванете картата и своя iPhone в ръка. 
  3. Уверете се, че стойността на картата не надвишава 19 500 йени.
  4. Можете да добавите кредитна карта с баланс на Suica или PASMO, като докоснете Credit or Prepaid Card (Кредитна или предплатена карта) в Wallet. Само кредитната карта ще бъде добавена към Apple Pay. Картата Suica или PASMO не може да се добави и балансът по картата Suica или PASMO остава на физическата кредитна карта.
  5. Някои карти Suica и PASMO (като картите Student Commuter Suica) може да се нуждаят от проверка, за да можете да ги добавите към Apple Pay. За допълнителна функционалност на картите Suica или PASMO в приложението Wallet изтеглете и се регистрирайте в приложението Suica или приложението PASMO на iPhone.
  6. Рестартирайте вашия iPhone или Apple Watch.
  7. Актуализирайте до най-новата версия на iOS или watchOS.

Карти My Suica, персонализирани PASMO, Commuter Suica или PASMO, които използват имена на ромаджи или международни телефонни номера, не се поддържат.

Ако се опитвате да добавите втора карта Suica, PASMO или ICOCA за използване с Apple Pay, уверете се, че името на втората карта съвпада с първото име на вашата карта My Suica или Commuter Suica, PASMO или ICOCA. Ако имате различни имена на няколко карти, изтеглете и се регистрирайте в приложението Suica или приложението PASMO за iOS.

От 12:30 до 17:00 ч. JST (Japan Standard Time, Японско стандартно време) всеки ден, много функционалности на не са достъпни за клиентите. Това включва добавяне на карти, добавяне на пари към карти Suica, PASMO или ICOCA и подновяване на планове за пътуване. 

  1. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
  2. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS е необходимо да настроите Face ID, Touch ID или парола. На Apple Watch е необходимо да зададете парола. Ако излезете от iCloud или премахнете паролата си, всички кредитни, дебитни, предплатени, транзитни, ученически идентификационни карти и карти Suica, PASMO или ICOCA ще бъдат премахнати от това устройство.
  3. За да добавите карта PASMO или ICOCA в Wallet, трябва да настроите двуфакторно удостоверяване на своя Apple ID.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: