Ако не можете да прехвърлите карти Suica или PASMO на iPhone или Apple Watch

Ако имате нужда от помощ за прехвърляне на карти Suica или PASMO към Apple Pay на iPhone или Apple Watch, изпробвайте стъпките по-долу.

Уверете се, че можете да добавите карта

Проверете Apple Pay на страницата за състоянието на системата. Ако има проблем, опитайте отново, след като бъде разрешен. Ако няма проблем, проверите при вашия доставчик на транспортни услуги, за да се уверите, че използвате поддържано устройство.1,2

Актуализирайте до най-новата версия на iOS или watchOS.

Опитайте да добавите карта Suica или PASMO

След всяка стъпка вижте дали можете да добавите своята карта Suica или PASMO към Apple Pay:

  1. Вашата дата на раждане е необходима само ако се опитвате да добавите My Suica, персонализирана карта PASMO, карта Commuter Suica или PASMO към приложението Wallet. Използвайте датата на раждане, която сте въвели при закупуването на своята пластмасова карта Suica или PASMO.
  2. Уверете се, че пластмасовата карта е поставена върху равна неметална повърхност. Оставете горната част на своя iPhone върху средната част на картата. Дръжте го там, докато прехвърлянето приключи, което може да отнеме до минута. Може също да е добре да хванете картата и своя iPhone в ръка. 
  3. Уверете се, че стойността на картата не надвишава 19 500 йени.
  4. Можете да добавите кредитна карта с баланс на Suica или PASMO, като докоснете Credit or Prepaid Card (Кредитна или предплатена карта) в Wallet. Само кредитната карта ще се добави към Apple Pay. Картата Suica или PASMO не може да се добави, а балансът на картата Suica или PASMO остава в пластмасовата кредитна карта.
  5. Някои карти Suica и PASMO (като картите Student Commuter Suica) може да се нуждаят от проверка, за да можете да ги добавите към Apple Pay. За допълнителна функционалност на картите Suica или PASMO в приложението Wallet изтеглете и се регистрирайте в приложението Suica или приложението PASMO на iPhone.
  6. Рестартирайте вашия iPhone или Apple Watch.
  7. Актуализирайте до най-новата версия на iOS или watchOS.

Карти My Suica, персонализирани PASMO, Commuter Suica или PASMO, които използват имена на ромаджи или международни телефонни номера, не се поддържат.

Ако опитвате да добавите втора карта Suica или PASMO, която да използвате с Apple Pay, се уверете, че името на втората карта съвпада с първото име на картата My Suica, Commuter Suica или PASMO. Ако имате различни имена на няколко карти, изтеглете и се регистрирайте в приложението Suica или приложението PASMO за iOS.

От 12:30 до 17:00 ч. JST (Japan Standard Time, Японско стандартно време) всеки ден много функционалности на Suica не са достъпни за клиентите. Това включва добавяне на карти, добавяне на пари към карти Suica или PASMO и спиране и премахване на карти от Find My iPhone и iCloud.com.

  1. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
  2. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS е необходимо да настроите Face ID, Touch ID или парола. На Apple Watch е необходимо да зададете парола. Ако излезете от iCloud или премахнете паролата си, всички кредитни, дебитни, предплатени карти, карти за пътуване, лични карти на учащ, карти Suica или PASMO ще бъдат премахнати от това устройство.
  3. За да добавите карта PASMO в Wallet, трябва да настроите двуфакторно удостоверяване за вашия Apple ID.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: