Откриване и блокиране на нежелани телефонни обаждания с приложения на други производители

Настройте приложение от друг производител на устройството си с iOS, за да ви помага да откривате и блокирате нежелани телефонни обаждания.

Преди да започнете

Отидете в App Store и изтеглете приложение, което открива и блокира нежелани телефонни обаждания. Можете да изтеглите и инсталирате няколко приложения с тази функция от различни разработчици на приложения.

Настройване на приложение за филтриране и откриване на нежелани обаждания

  1. Отидете в Settings (Настройки) > Phone (Телефон).
  2. Докоснете Call Blocking & Identification (Блокиране и идентифициране на обаждания).
  3. Под Allow These Apps To Block Calls And Provide Caller ID (Разрешаване на тези приложения да блокират обаждания и да показват ИД на повикващия) включете или изключете приложението. Можете също така да промените подредбата на приложенията по приоритет. Просто докоснете Edit (Редактиране) и след това плъзнете приложенията в желания от вас ред.

Телефонните номера, появяващи се под Blocked Contacts (Блокирани контакти), са номерата, които блокирате ръчно.

Когато получите обаждане, устройството проверява номера на повикващия и го сравнява със списъка от телефонни номера във вашите приложения за спам от други производители. Ако бъде намерено съвпадение, iOS показва идентифициращия етикет, избран от приложението, например Spam (Спам) или Telemarketing (Телемаркетинг). Ако приложението определи, че даден телефонен номер е спам, може да избере да блокира автоматично телефонното обаждане.

Ако вие определите, че даден номер е на нежелан повикващ, можете да блокирате номера ръчно на устройството. Телефонните номера, които сте блокирали ръчно, се показват под Blocked Contacts (Блокирани контакти).

Ако не желаете повече да използвате приложението, можете да го премахнете.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: