Свържете и използвайте AirPods

Можете да слушате музика, да осъществявате телефонни обаждания, да използвате Siri и много други неща – с вашите AirPods.


Преди да започнете

Ако имате AirPods (2-ро поколение), ще ви е нужно едно от тези:

Ако имате AirPods (1-во поколение), ще ви е нужно едно от тези:

Научете как да настроите своите слушалки AirPods с Mac или устройство, което не е на Apple, като например телефон с Android.

Използване на iPhone за настройване на AirPods

Ако настройвате AirPods за първи път, следвайте тези стъпки:

 1. Отидете в началната страница.
 2. Отворете кутията с поставени в нея AirPods и я задръжте до своя iPhone.
 3. На вашия iPhone ще се покаже анимация за настройване.
 4. Докоснете Connect (Свързване), след което докоснете Done (Готово).
 5. Ако имате AirPods (2-ро поколение) и вече сте настроили Hey Siri (Хей, Сири) на своя iPhone, тази функция е готова за употреба с AirPods. Ако още не сте настроили Hey Siri (Хей, Сири) и имате AirPods (2-ро поколение), ще получите помощ по време на настройването.

Ако сте влезли в iCloud, AirPods са настроени автоматично с всички поддържани устройства, с които сте влезли в iCloud със същия Apple ID.

Ако не можете да настроите своите AirPods, потърсете помощ.

Слушане с AirPods

При изваждане от кутията AirPods са включени и готови за използване. Когато ги поставите в ушите си, AirPods изпълняват автоматично аудиосъдържанието от устройството. Ако извадите някоя слушалка AirPod от ухото си, аудиото се поставя на пауза. А ако извадите и двете, аудиото спира. Ако слушате с една слушалка AirPod и я извадите от ухото си, възпроизвеждането от нея се поставя на пауза. Ако я поставите обратно в ухото си в рамките на 15 секунди, възпроизвеждането се възобновява автоматично.

AirPods са свързани едновременно с iPhone и Apple Watch. Превключването на звука между тях е автоматично. 

Изпълнете стъпките по-долу, за да използвате AirPods за изпълнение на аудиосъдържание от друго устройство или превключване на звука между различни слушалки или високоговорители.

На устройство с iOS

 1. Отворете Control Center (Контролен център).
 2. Натиснете продължително или докоснете и задръжте аудиокартата в горния десен ъгъл на Control Center (Контролен център), за да контролирате аудиото.
 3. Докоснете , след което изберете желаното устройство от списъка.1

На Mac

Щракнете върху контрола на силата на звука  в лентата с менюта и изберете вашите слушалки AirPods2 или други високоговорители в Output Device (Изходно устройство).

 

Управление на устройството

Можете да използвате вашите слушалки AirPods за Siri и за управление на възпроизвеждането на аудиосъдържание.

С AirPods (2-ро поколение) по подразбиране използвате Siri, като кажете „Hey Siri (Хей, Сири)“. А чрез двукратно докосване на AirPod се изпълнява аудиосъдържание или се прескача напред.

С AirPods (1-во поколение) по подразбиране използвате Siri чрез двукратно докосване. 

Независимо от това кой модел на AirPods притежавате, можете да настроите всяка слушалка AirPod с двукратно докосване да изпълнява една от тези дейности:

 • Да използва Siri3
 • Да изпълнява и поставя на пауза аудиосъдържание
 • Да извърши преминаване към следващия запис 
 • Връщане назад към предишния запис
 • Да изключи аудиосъдържанието

Разберете как да избирате какво искате да извършва всяка слушалка AirPod при двукратното й докосване.

Използване на Siri

С AirPods (2-ро поколение) можете да кажете „Hey Siri (Хей, Сири)“ или да докоснете двукратно, за да използвате Siri. С AirPods (1-во поколение) докоснете двукратно, за да използвате Siri.

Можете да използвате Siri със своите AirPods, за да задавате въпроси и да осъществявате телефонни обаждания. Siri също може да управлява музиката и да следи състоянието на AirPods. Ето някои примери за заявка до Siri:

 • „Play my Favorites playlist“. (Изпълни моя списък с предпочитани.)
 • „Turn up the volume“. (Увеличи силата на звука.)
 • „How do I get home from here?“ (Как да стигна до вкъщи оттук?)
 • „Skip to the next song“. (Премини към следващата песен.)
 • „Pause music“. (Постави музиката на пауза.)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Какво е състоянието на батерията на AirPods?)

Вижте още примери за Siri.

Използване на телефона

При входящо обаждане, докато носите слушалка AirPod, Siri може да съобщи за обаждането. Докоснете двукратно, за да го приемете. По-късно можете да използвате двукратно докосване, за да прекратите разговора или да превключите на друг разговор.

Зареждане на AirPods и кутията

За да заредите AirPods, ги поставете в кутията и затворете капака.4 AirPods се изключват и зареждат винаги когато са в кутията.

Можете да зареждате вашите слушалки AirPods (1-во или 2-ро поколение) в кутия за безжично зареждане или кутия за зареждане на AirPods. Ако имате кутия за безжично зареждане, можете да зареждате безжично със съвместимо с Qi зарядно. Можете да зареждате и двете кутии, като ги включите в Apple Lightning към USB кабел.

Научете повече за зареждането.

 1. AirPods се показват само ако са в близост и готови за използване.
 2. Ако не виждате контролата за силата на звука в лентата с менютата, научете как да я добавите.
 3. Ако двукратното докосване за използване на Siri не работи, отидете в Settings (Настройки) > Siri & Search (Siri и търсене) и се уверете, че опцията Allow Siri When Locked (Достъп до Siri при заключено устройство) е включена.
 4. Ако имате и AirPods (2-ро поколение), и AirPods (1-во поколение), се уверете, че ги съхранявате поотделно. Вашите слушалки AirPods няма да се зареждат, ако има по една слушалка от всеки модел в кутия за зареждане.
Дата на публикуване: