Свързване на AirPods и AirPods Pro с iPhone

Научете как да използвате своя iPhone за настройка на AirPods.

Ако настройвате AirPods за първи път, уверете се, че имате iPhone с най-новата версия на iOS. След това изпълнете стъпките по-долу:

Настройване на iPhone и AirPods 

  1. Отворете началния екран.
  2. Когато AirPods са в кутията за зареждане, отворете я и я задръжте до iPhone. На вашия iPhone ще се покаже анимация за настройване.
  3. Докоснете Connect (Свързване). 
  4. Ако имате AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение) или AirPods (3-то поколение), прочетете следващите три екрана.
  5. Ако имате AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение) или AirPods (2-ро или 3-то поколение) и вече сте настроили „Хей, Siri“ на своя iPhone, тази функция е готова за употреба с AirPods. Ако още не сте настроили „Хей, Siri“ и имате AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение) или AirPods (2-ро или 3-то поколение), ще получите помощ по време на настройката.
  6. Докоснете Done (Готово).
  7. Ако сте влезли в iCloud, AirPods са настроени автоматично с всички поддържани устройства, с които сте влезли в iCloud със същия Apple ID.

Ако имате проблеми със свързването или настройката на вашите AirPods, научете какво да правите.

Научете как да настроите AirPods с Mac или устройство, което не е от Apple, като телефон с Android, или как да превключите своите AirPods на друго устройство.

Дата на публикуване: