Свържете и използвайте AirPods

Можете да слушате музика, да осъществявате телефонни обаждания, да използвате Siri и много други неща – с вашите AirPods.


Преди да започнете

Необходимо ви е поне едно от следните устройства:

Научете как да настроите своите слушалки AirPods с Mac или устройство, което не е на Apple, като например телефон с Android.

Използване на iPhone за настройване на AirPods

Ако настройвате AirPods за първи път, следвайте тези стъпки:

 1. Отидете в началната страница.
 2. Отворете кутията с поставени в нея AirPods и я задръжте до своя iPhone.
 3. На вашия iPhone ще се покаже анимация за настройване.
 4. Докоснете Connect (Свързване), след което докоснете Done (Готово).

Ако сте влезли в iCloud, AirPods са настроени автоматично с всички поддържани устройства, с които сте влезли в iCloud със същия Apple ID.

Ако не можете да настроите своите AirPods, потърсете помощ.

Слушане с AirPods

При изваждане от кутията AirPods са включени и готови за използване. Когато ги поставите в ушите си, AirPods изпълняват автоматично аудиосъдържанието от устройството. Ако извадите някоя слушалка AirPod от ухото си, аудиото се поставя на пауза. А ако извадите и двете, аудиото спира.

AirPods са свързани едновременно с iPhone и Apple Watch. Превключването на звука между тях е автоматично. 

Изпълнете стъпките по-долу, за да използвате AirPods за изпълнение на аудиосъдържание от друго устройство или превключване на звука между различни слушалки или високоговорители.

      

На устройство с iOS

 1. Отворете Control Center (Контролен център).
 2. Натиснете продължително или докоснете и задръжте аудиокартата в горния десен ъгъл на Control Center (Контролен център), за да контролирате аудиото.
 3. Докоснете , след което изберете желаното устройство от списъка.1

На Mac

Щракнете върху  в лентата с менюта и изберете AirPods* или други високоговорители в Output Device (Изходно устройство).

Докоснете двукратно за управление на устройството

Докато носите слушалка AirPod, с две бързи и резки докосвания по външната й страна можете да приемате телефонни обаждания или да прекратявате разговора. Всяка слушалка AirPod може също да изпълнява едно от следните действия:

 • Активиране на Siri2
 • Да изпълнява и поставя на пауза аудиосъдържание
 • Да извърши преминаване към следващия запис 
 • Връщане назад към предишния запис
 • Да изключи аудиосъдържанието

Разберете как да избирате какво искате да извършва всяка слушалка AirPod при двукратното й докосване.

Ето и още подробни данни за използването на Siri и приемането на телефонни обаждания с AirPods:

 

Използване на Siri

Можете да използвате Siri със своите AirPods, за да задавате въпроси и да осъществявате телефонни обаждания. Siri също може да управлява музиката и да следи състоянието на AirPods. Ето някои примери за заявка до Siri:

 • „Play my Favorites playlist“. (Изпълни моя списък с предпочитани.)
 • „Turn up the volume“. (Увеличи силата на звука.)
 • „How do I get home from here?“ (Как да стигна до вкъщи оттук?)
 • „Skip to the next song“. (Премини към следващата песен.)
 • „Pause music“. (Постави музиката на пауза.)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Какво е състоянието на батерията на AirPods?)

Вижте още примери за Siri.

Използване на телефона

При входящо обаждане Siri може да съобщи за него. Докоснете двукратно, за да го приемете. По-късно можете да използвате двукратно докосване, за да прекратите разговора или да превключите на друг разговор.

Зареждане на AirPods и кутията

За да заредите AirPods, ги поставете в кутията и затворете капака. AirPods се изключват и зареждат винаги, когато са в кутията.

Можете да заредите едновременно AirPods и кутията, като включите кутията в Apple Lightning към USB кабел. Научете повече за зареждането.

 1. AirPods се показват само ако са в близост и готови за използване.
 2. Ако двукратното докосване за използване на Siri не работи, отидете в Settings (Настройки) > Siri & Search (Siri и търсене) и се уверете, че опцията Allow Siri When Locked (Достъп до Siri при заключено устройство) е включена.
Дата на публикуване: