Регулиране на настройките на AirPods

Научете как да преименувате своите AirPods, да промените действието при двукратно докосване на AirPod и още.

Отворете кутията на AirPods, след което отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth на устройството си с iOS. Докоснете до своите AirPods в списъка с устройства. Ето опциите, с които разполагате:

Наименуване на AirPods

Докоснете текущото име. След това въведете ново име за своите AirPods и докоснете Done (Готово).

Промяна на действие при двукратно докосване

Изберете лявата или дясната слушалка AirPod в екрана на Bluetooth и след това изберете какво искате да стане, когато докоснете двукратно слушалката AirPod:

  • Използвайте Siri за управление на аудиосъдържанието ви, промяна на силата на звука или всичко друго, което Siri може да прави
  • Изпълняване, поставяне на пауза или спиране на аудиосъдържанието
  • Преминаване към следващия запис
  • Връщане назад към предишния запис

Включване и изключване на Automatic Ear Detection (Автоматично разпознаване на уши)

По подразбиране AirPods усещат, когато са поставени в ухото ви, и получават аудиосъдържанието от вашето устройство. AirPods също поставят на пауза и възобновяват възпроизвеждането на съдържанието, ако премахнете едната от своите слушалки AirPods, или спират възпроизвеждането на съдържанието и не го подновяват, ако премахнете и двете слушалки. Ако сте включили Automatic Ear Detection (Автоматично разпознаване на уши) и не носите AirPods, аудиосъдържанието се изпълнява чрез високоговорителите на вашето устройство.

Ако изключите Automatic Ear Detection (Автоматично разпознаване на уши), тези функции се изключват и цялото аудиосъдържание се изпълнява чрез AirPods, независимо дали ги носите.

Настройване на микрофона в лявата, дясната слушалка или автоматично

Във всяка слушалка AirPod има микрофон, за да можете да провеждате телефонни разговори и да използвате Siri. По подразбиране настройката на микрофона е Automatic (Автоматично), за да може всяка от слушалките AirPods да изпълнява функцията на микрофон. Ако използвате само една слушалка AirPod, тази слушалка AirPod ще изпълнява функцията на микрофон.

Можете също да зададете настройката на микрофона на Always Left (Винаги вляво) или Always Right (Винаги вдясно). Тази настройка задава лявата или дясната слушалка AirPod като микрофон. Тази слушалка AirPod ще изпълнява функцията на микрофон дори ако я премахнете от ухото си или я поставите в кутията.

Дата на публикуване: