Научете повече относно своите слушалки AirPods със зарядна кутия

Научете как да преименувате AirPods, да промените действието при двукратно докосване на AirPod, да почистите AirPods със зарядна кутия и още.

Настройване на функциите на AirPods

Отворете кутията на AirPod, след което отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth на вашето устройство с iOS. Докоснете до AirPods в списъка с устройства. Ето опциите, с които разполагате:

   
      

Наименуване на AirPods

Докоснете текущото име. След това въведете ново име за AirPods и докоснете Done (Готово).

Промяна на действие при двукратно докосване

Изберете лявата или дясната слушалка AirPod в екрана на Bluetooth и след това изберете какво искате да стане, когато докоснете двукратно слушалката AirPod:

  • Използвайте Siri за управление на вашето аудиосъдържание, промяна на силата на звука или всичко друго, което Siri може да прави
  • Изпълняване, поставяне на пауза или спиране на аудиосъдържанието
  • Преминаване към следващия запис
  • Връщане назад към предишния запис

Включване и изключване на Automatic Ear Detection (Автоматично разпознаване на уши)

По подразбиране AirPods усещат, когато са поставени в ухото ви, и получават аудиосъдържанието от вашето устройство. AirPods също поставят на пауза и възобновяват възпроизвеждането на съдържанието, ако премахнете едната слушалка AirPods, или спират възпроизвеждането на съдържанието и не го подновяват, ако премахнете и двете слушалки. Ако сте включили Automatic Ear Detection (Автоматично разпознаване на уши) и не носите AirPods, аудиосъдържанието се изпълнява чрез високоговорителите на вашето устройство.

Ако изключите Automatic Ear Detection (Автоматично разпознаване на уши), тези функции се изключват и цялото аудиосъдържание се изпълнява чрез AirPods, независимо дали ги носите.

Настройване на микрофона в лявата, дясната слушалка или автоматично

Във всяка слушалка AirPod има микрофон, за да можете да провеждате телефонни разговори и да използвате Siri. По подразбиране настройката на микрофона е Automatic (Автоматично), за да може всяка от слушалките AirPods да изпълнява функцията на микрофон. Ако използвате само една от слушалките AirPod, тази слушалка AirPod ще изпълнява функцията на микрофон.

Можете също да зададете настройката на микрофона на Always Left (Винаги вляво) или Always Right (Винаги вдясно). Тази настройка задава лявата или дясната слушалка AirPod като микрофон. Тази слушалка AirPod ще изпълнява функцията на микрофон дори ако я премахнете от ухото си или я поставите в кутията.

Дата на публикуване: